Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Bírósági határozatok végrehajtása

Gibraltár
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben?

A végrehajtás a bíróság által jóváhagyott azon eljárás, amely arra kényszeríti a végrehajtás alá vont személyt, hogy teljesítse a bíróság határozatait. A végrehajtási mód megválasztása teljes egészében a végrehajtást kérelmező döntésén múlik.

A végrehajtást kérelmező személynek az alkalmazandó mód megválasztásakor mérlegelnie kell, hogy:

 • valószínűsíthetően megkapja-e a követelt pénzösszeget és a bírósági illetéket a végrehajtás alá vont személytől;
 • a végrehajtás alá vont személy másoknak is tartozik-e, vagy más bíróság is hozott-e vele szemben ítéletet;
 • a végrehajtás alá vont személy tulajdonában van-e olyan vagyontárgy vagy eszköz, amely megszerezhető vagy árverésen értékesíthető;
 • a végrehajtás alá vont személy dolgozik-e;
 • a végrehajtás alá vont személy rendelkezik-e egyéb jövedelemmel, például befektetésekből származó bevétellel;
 • a végrehajtás alá vont személynek van-e bank-, lakástakarék- vagy más számlája;
 • a végrehajtás alá vont személy rendelkezik-e ingatlan (ház) tulajdonjogával; vagy
 • bárki más tartozik-e a végrehajtás alá vont személynek.

A végrehajtási intézkedések különböző típusaira vonatkozó tájékoztatás az alábbiakban következik. A végrehajtást kérelmező személynek kell kiválasztania azt a végrehajtási módot, amellyel a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy megkapja a követelt pénzösszeget.

A bíróság nem tudja biztosítani, hogy a végrehajtást kérelmező személy megkapja a követelt pénzösszeget, és minden megtett eljárási cselekményért bírósági illetéket kell fizetni. Bár a bíróság hozzáadja az illetéket ahhoz a pénzösszeghez, amellyel a végrehajtási eljárás alá vont személy már tartozik, a bíróság nem tudja visszatéríteni azt az összeget, amelyet a végrehajtást kérelmező személy már megfizetett, ha az utóbbi nem kapja meg a követelt pénzösszeget a végrehajtás alá vont személytől.

A végrehajtási módok különböző típusai a következők:

Az ingó vagyontárgyak lefoglalása

A polgári jogi ítéleteknek az ingó vagyontárgyak lefoglalása útján való végrehajtása jelenti a teljesítést. A végrehajtás útján való teljesítés érdekében a bírósághoz kell fordulni a végrehajtható okirat kibocsátása iránt. A végrehajtható okirat kibocsátása csak abban az esetben nyújt segítséget, ha az alperes:

 • a végrehajtást kérelmező személy által megadott címen rendelkezik annyi ingó vagyontárggyal, amennyi bevételszerzés érdekében árverésen értékesíthető; vagy
 • rendelkezésére áll a végrehajtható okiratban foglalt pénzösszeg (a vagyon értékesítésének megakadályozása érdekében).

Akkor adhatja ki a bíróság a végrehajtható okiratot, ha az alperes:

 • elmulasztotta azon pénzösszeg megfizetését, amelynek megfizetésére kötelezték; vagy
 • legalább egy fizetést késedelmesen teljesített.

A végrehajtó nem minden esetben szállíthatja el vagy értékesítheti az alperes ingó vagyontárgyait. Például nem szállíttathatja el az alapvető háztartási eszközöket és az iparos azon szerszámait vagy ingó vagyontárgyait, amelyekre bérleti vagy lízingszerződés vonatkozik. A végrehajtó nem veszi el az alperes ingó vagyontárgyait, ha azok nem kellően értékesek ahhoz, hogy az elvételükkel és értékesítésükkel kapcsolatos költségek megfizetése után a végrehajtható okiratban foglaltakat is teljesítsék. Az árverésen értékesített ingó vagyontárgyak értéke gyakran csak eredeti értékük töredékével emelkedik. Ezen túlmenően az is előfordulhat, hogy az alperes ingó vagyontárgyait a végrehajtók már egy másik végrehajtható okirat alapján lefoglalták.

Harmadik felet kötelező végzés

A végrehajtást kérelmező személy kérelmet nyújthat be a legfelsőbb bírósághoz (Supreme Court), hogy a harmadik félnek az alperessel szemben fennálló tartozását a végrehajtást kérelmező személy részére fizessék meg. A gyakorlatban ezt a módot használják az alperes bankszámláján lévő pénzeszközök lefoglalására. Ha nincs elegendő forrás a bankszámlán a tartozás kiegyenlítésére, akkor az így rendelkezésre álló pénzeszközöket legalább a tartozás egy részének visszafizetésére használják fel.

Fizetésképtelenségi eljárások

Ha a tartozás összege meghaladja a 750 fontot, a végrehajtást kérelmező személy az alperes fizetésképtelenségének megállapítását is kérheti. Ezen eljárást a legfelsőbb bíróságon kell kezdeményezni. Ez azonban költséges lehet.

A végrehajtás alá vont személy idézése

Amikor a legfelsőbb bíróság a kis értékű követelésekkel (10000 fontig terjedő követelések) kapcsolatos hatáskörében jár el, a végrehajtást kérelmező fél kérheti a végrehajtás alá vont személy idézését. Ezután a bíróság rendelkezhet az esedékes tartozás részletekben való megfizetéséről, amely bizonyos korlátozott körülmények között fizetési késedelem esetén elzárást vonhat maga után.

Információszerzésre irányuló végzés

Noha ez önmagában nem külön végrehajtási mód, ez az eljárás lehetővé teszi a végrehajtási eljárás alá vont személy meghallgatását a vagyonával kapcsolatos információk megszerzése érdekében, hogy a végrehajtást kérelmező személy megalapozottabb döntést hozhasson az általa igénybe venni kívánt végrehajtási módról.

2 Mely hatóság vagy hatóságok hatáskörébe tartozik a végrehajtás?

A legfelsőbb bíróság rendelkezik hatáskörrel a végrehajtás tekintetében Gibraltáron.

3 Milyen feltételekkel bocsátható ki a végrehajtható jogcím vagy határozat?

3.1 Az eljárás

A legfelsőbb bíróság (beleértve a kis értékű követelésekkel kapcsolatos hatáskörét is) rendelheti el a végrehajtást azokban az esetekben, amelyekben korábban ítéletet hozott.

Gibraltáron a végrehajtók a bírósági szolgálat (Court Service) alkalmazottai és így köztisztviselők. Ők foglalkoznak a bíróságok által hozott és nyilvántartásba vett határozatok és/vagy végzések végrehajtásával. Végrehajtják a végrehajtható okiratot, birtoklevél alapján visszaveszik a földet, és az ingó vagyontárgyak visszaszolgáltatása céljából visszaszerzik a végrehajtás alá vont ingó vagyontárgyakat. Emellett a végrehajtók ellátják egyéb feladataikat, beleértve az iratok és a végrehajtható okiratok személyes kézbesítését.

Ügyvédek és más jogi szakemberek igénybevétele

A végrehajtást kérelmező személy nem köteles arra, hogy ügyvéden vagy bármely más jogi szakemberen keresztül nyújtsa be végrehajtás iránti kérelmét.

A legfelsőbb bíróság kis értékű követelésekkel kapcsolatos eljárását kivéve a végrehajtási eljárások bonyolultak lehetnek. Ennélfogva a végrehajtást kérelmező személyek tanácsot kérhetnek ügyvédtől, ügyvédi irodától vagy a Citizens Advice Bureau-tól (állampolgárokat segítő tanácsadó iroda), mielőtt végrehajtási eljárást indítanának.

Végrehajtási költségek

Különböző bírósági illetékek vonatkoznak az egyes végrehajtási módokra. Bár – ahogyan az fentebb említésre került – a bíróság hozzáadja az illetéket ahhoz a pénzösszeghez, amellyel az alperes már tartozik, a bíróság nem tudja visszatéríteni azt az összeget, amelyet a végrehajtást kérelmező személy megfizetett, ha az utóbbi nem kapja meg a követelt pénzösszeget az alperestől. Az alkalmazandó illetékekre vonatkozó további információ itt érhető el: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltár, telefon: (+350) 200 75608.

3.2 A főbb feltételek

Ahogyan az fentebb említésre került, Gibraltáron az alkalmazandó végrehajtási mód megválasztása teljes egészében a végrehajtást kérelmező személy kezében van. Azok a jogosultak, akiknek ügyében a bíróság érvényes ítéletet hozott, és akik részére még mindig nem fizették még a tartozást, jogosultak az ítéletnek a rendelkezésükre álló legmegfelelőbb eszközök útján történő végrehajtására. Ennélfogva mindaddig, amíg érvényes ítélet van hatályban, és megfelelő kérelmet nyújtanak be, a bíróság köteles követni a jogosult választását.

4 A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege

4.1 Milyen típusú vagyontárgyakra vonatkozhat a végrehajtás?

Végrehajtási intézkedés foganatosítható a következő eszközökre:

 • Bankszámla a harmadik felet kötelező végzés meghozatalára irányuló eljárás alkalmazásával.
 • Tárgyi ingóságok végrehajtás útján.
 • Ingatlanok a terhelő végzés meghozatalára irányuló eljárás alkalmazásával.

Nincsen a lefoglalás alól mentes vagyontárgyaknak előre meghatározott listája. Vannak azonban iránymutatások. A végrehajtó csak olyan vagyontárgyat vehet el, amely az alperesé, vagy közös tulajdonban van.

A végrehajtó által elvett vagyontárgyak árverésen pénzzé tehetők. A végrehajtók nem viszik el az ingó vagyontárgyakat, ha úgy gondolják, hogy az e vagyontárgyak elvitele és értékesítése költségeinek megfizetését követően a fennmaradt pénzösszeg nem lesz elegendő arra, hogy a követelést kielégítsék.

A végrehajtók nem vehetik el:

 • azokat a tárgyakat, amelyekre az alperesnek a munkájához vagy vállalkozásához szüksége van, mint például az iparos szerszámai és könyvei;
 • azokat az alapvető háztartási eszközöket, amelyekre az alperesnek és családjának szüksége van, mint például a ruházat vagy ágynemű;
 • azokat a tárgyakat, amelyek bérlet, haszonbérlet vagy lízing tárgyát képezik (beleértve a személygépkocsit is);
 • azokat a vagyontárgyakat, amelyeket a végrehajtók már egy másik végrehajtható okirat alapján lefoglalták; vagy
 • azt a felszerelést, amely nem tartozik az üzleti tevékenységhez (pl. irodai bútor, gépek vagy járművek, amelyek bérlet tárgyát képezik).

Harmadik felet kötelező végzés esetén a végrehajtási eljárás alá vont azon személy, akit megakadályoznak abban, hogy pénzt vegyen fel a bankszámlájáról vagy a takarékpénztárnál vezetett számlájáról, és aki azt állítja, hogy családjának nehézségei vannak a szokásos megélhetési költségeik fedezésével kapcsolatban, bírósághoz fordulhat a nehéz helyzetre vonatkozó végzés meghozatala érdekében, amely lehetővé teszi egy vagy több kifizetés teljesítését az egyes jogosultak részére.

4.2 Milyen következménnyel járnak a végrehajtási intézkedések?

A bírósági végzésben foglalt követelmények teljesítésének elmulasztása mind az adósok, mind a harmadik felek tekintetében szankciókat von maga után. A jogsértés miatt kiszabható büntetések magukban foglalják a „jogsértés helyrehozatalát” (ez a bíróságon tett nyilvános megbánás), a pénzbírságokat és a legsúlyosabb esetekben a legfeljebb 14 napig tartó elzárást.

A bankokat bizonyos kötelezettségek terhelik az információk nyilvánosságra hozatalával és a bankszámlák zárolásával kapcsolatban. Amikor egy bank harmadik felet kötelező végzést kap az egyik ügyfelével kapcsolatban, a banknak nem kell nyilvánosságra hoznia, hogy mennyi pénz van a bankszámlán. Nyilatkozhat arról, hogy nincs pénz a bankszámlán, nincs elegendő pénz a teljes összeg teljesítésére, de annak egy részét fedezi, vagy hogy elegendő pénz van a követelt teljes összeg teljesítésére. Nagyon szigorú adatvédelmi rendelkezések szabályozzák, hogy a bank ezen kívül milyen információkat adhat ki.

4.3 Meddig érvényesek ezek az intézkedések?

Valamennyi végzés megállapítja a releváns információk megadásának vagy a bírósági végzésben foglaltak teljesítésének határidejét, valamint meghatározza a bírósági végzés elmulasztásáért kiszabható büntetések maximális mértékét is.

5 Van-e lehetőség az ilyen intézkedést engedélyező határozat elleni fellebbezésre?

A bíróság által elrendelt végrehajtási módok (a terhelő végzés és a harmadik felet kötelező végzés) két szakaszból állnak. A folyamat közbenső szakasza a bíróság által pusztán az iratok alapján ellátandó feladat, és a végrehajtás alá vont személy nem vesz részt a folyamat ezen szakaszában. Mindazonáltal ahhoz, hogy a folyamat mindkét mód esetén a végső szakaszba érjen, tárgyalást kell tartani, amelyre meghívják a végrehajtás alá vont személyt annak érdekében, hogy megindokolhassa, hogy a tervezett módon való végrehajtás miért nem foganatosítható. A tárgyalás időpontjáról minden felet jó előre értesíteni kell, és minden esetben van egy meghatározott minimális időtartam, amelynek el kell telnie a „közbenső” szakasz, a „záró” tárgyalásról való értesítés és maga a „záró” tárgyalás között annak érdekében, hogy a végrehajtás alá vont személynek (és bármely releváns, közvetlenül érintett harmadik félnek, például a banknak a harmadik felet kötelező végzés esetén) legyen ideje felkészülni az ügyre. Ha a „záró” tárgyalás időpontja nem megfelelő a felek számára, azt elhalaszthatják egy, a felek számára kölcsönösen megfelelő időpontra. Ez esetben a közbenső végzés érvényben marad, de a végzés nem válhat „véglegessé” addig, amíg ezt a tárgyalást nem tartják meg.

Miután a bíróság meghozta végzését, a határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Meghatározott körülmények között fellebbezés vagy hatályon kívül helyezés iránti kereset nyújtható be, de csak az eredeti ítélettel szemben, amely a jogosult részére felhatalmazást adott a végrehajtás kezdeményezésére. A bíróság csak akkor rendelheti el a végrehajtási eljárás megszüntetését, ha az ítéletet fellebbezéssel sikeresen megtámadják vagy hatályon kívül helyezik. Ha az ítéletet azt követően támadják meg, hogy a bíróság helyt adott a jogosult végrehajtás iránti kérelmének, a bíróság kérelme alapján felfüggeszthető a végrehajtás. A végrehajtók nem szállíthatják el az ingó vagyontárgyakat, de továbbra is nyilvántartásba kell venniük azokat (vagyis fel kell sorolni azokat, amelyeket később lefoglalhatnak és értékesítés céljából elszállíthatnak).

Ha a jogosult helyesen nyújtotta be a végrehajtás iránti kérelmét a bírósághoz, a bíróság nem tagadhatja meg a jogosult által választott végrehajtási mód engedélyezését. Ennélfogva nincs szükség arra, hogy a hitelező fellebbezést nyújthasson be az intézkedést elrendelő határozattal szemben.

6 Vonatkoznak-e a végrehajtásra korlátozások, például az adósok védelméhez kapcsolódó korlátok vagy határidők?

A végrehajtható okirat érvényessége időben korlátozott. A végrehajtható okirat 12 hónapig érvényes, és a bíróság végzésével további 12 hónappal meghosszabbítható.

Az ingó vagyontárgyak ellenőrzés alá vonására irányuló eljárás során a végrehajtás alá vont személyt tájékoztatni kell arról, hogy a vagyontárgyai lefoglalásra kerültek, és hogy 5 napja van arra, hogy a végrehajtókkal birtokbavétel nélküli megállapodást kössön. E megállapodás alapján a végrehajtás alá vont személy megtarthatja vagyontárgyait. Ha a végrehajtás alá vont személy nem írja alá a megállapodást 5 napon belül, a végrehajtók elszállíthatják és árverésen értékesíthetik azokat.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 14/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.