Ορθές πρακτικές κατάρτισης

Σ’ αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευτές θα βρουν ενημερωτικά δελτία που περιγράφουν ορθές πρακτικές στην κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων. Οι πρακτικές αυτές καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης έως την παροχή και την αξιολόγηση της κατάρτισης.

Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Τα ενημερωτικά δελτία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως βοήθημα και για την κατάρτιση άλλων επαγγελματιών του νομικού κλάδου (δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και διαμεσολαβητών).

Αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης

Καινοτόμος μεθοδολογία κατάρτισης

Καινοτόμα προγράμματα σπουδών ή σχέδια κατάρτισης

Εργαλεία κατάρτισης για την προώθηση της ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας

Αξιολόγηση των επιδόσεων των συμμετεχόντων στην κατάρτιση / αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων κατάρτισης

Ευρωπαϊκό σεμινάριο σχετικά με την αξιοποίηση των ορθών πρακτικών για την ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών

«Πολλά υποσχόμενη», «ορθή» ή «βέλτιστη» πρακτική

Τα παραδείγματα ορθών πρακτικών κατάρτισης αφορούν διάφορους τομείς της κατάρτισης:

  • αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης
  • καινοτόμα προγράμματα σπουδών ή σχέδια κατάρτισης
  • καινοτόμος μεθοδολογία κατάρτισης
  • εργαλεία κατάρτισης για την προώθηση της ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας
  • αξιολόγηση των επιδόσεων των συμμετεχόντων στην κατάρτιση / αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων κατάρτισης

Τα παραδείγματα συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012 και υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την περίοδο 2013-2014. Η μελέτη σχετικά με τις ορθές πρακτικές κατάρτισης εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών (ΕΔΚΔ) και τα παραδείγματα συγκεντρώθηκαν από 23 ιδρύματα κατάρτισης, όπως εθνικούς φορείς κατάρτισης δικαστικών, την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) και το ίδιο το ΕΔΚΔ.

Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της πρακτικής, τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα κατάρτισης και τυχόν άλλα χρήσιμα σχόλια όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς της πρακτικής.

Αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης

Ανάλυση δικαστηριακής πρακτικής  PDF (355 KB) el

Εσθονία

Δομημένη διαδικασία για τον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης  PDF (348 KB) el

Ρουμανία

Ανάλυση των κενών στην κατάρτιση  PDF (351 KB) el

Βέλγιο

Αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος του ειδικού δικαστηρίου για ζητήματα ψυχικής υγείας  PDF (356 KB) el

Αγγλία και Ουαλία

Αξιολόγηση περιφερειακών αναγκών κατάρτισης  PDF (352 KB) el

Κροατία

Δημιουργία προφίλ ικανοτήτων για δικαστές και εισαγγελείς  PDF (352 KB) el

Πολωνία

Κατάρτιση ιατροδικαστών  PDF (353 KB) el

Αγγλία και Ουαλία

Ανάγκες κατάρτισης, αξιολόγηση και εκτίμηση αντίκτυπου  PDF (350 KB) el

Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA)

Αξιολόγηση ατομικών μαθησιακών αναγκών  PDF (366 KB) el

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Συμμετοχική αξιολόγηση  PDF (351 KB) el

Γαλλία

Καινοτόμα προγράμματα σπουδών ή σχέδια κατάρτισης

Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου και προσανατολισμένου στις ανάγκες ετήσιου προγράμματος κατάρτισης  PDF (356 KB) el

Γερμανία

Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου και προσανατολισμένου στις ανάγκες ετήσιου προγράμματος κατάρτισης  PDF (366 KB) el

Αγγλία και Ουαλία

Παροχή κατάρτισης σε δικαστές και εισαγγελείς σε συνδυασμό με άλλους επαγγελματίες  PDF (350 KB) el

Βουλγαρία

Παροχή κατάρτισης σε δικαστές και εισαγγελείς σε συνδυασμό με άλλους επαγγελματίες  PDF (355 KB) el

Αγγλία και Ουαλία

Συνδυασμός διαφορετικών επιστημονικών κλάδων κατά την κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων  PDF (353 KB) el

Ιταλία

Προσομοίωση εκδίκασης υπόθεσης σε εικονικό δικαστήριο και παιχνίδια ρόλων  PDF (354 KB) el

Αγγλία και Ουαλία

Προσομοίωση εκδίκασης υπόθεσης σε εικονικό δικαστήριο  PDF (350 KB) el

Ουγγαρία

Στενή παρακολούθηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω της προσομοίωσης  PDF (369 KB) el

Γαλλία

Κατάρτιση για την ανάληψη διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων  PDF (354 KB) el

Γαλλία

Κατάρτιση για την ανάληψη διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων  PDF (352 KB) el

Φινλανδία

Κατάρτιση για την ανάληψη διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων  PDF (441 KB) el

Βέλγιο

Κατάρτιση για την ανάληψη διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων  PDF (443 KB) el

Αγγλία και Ουαλία

Κατάρτιση για την ανάληψη διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων  PDF (444 KB) el

EIPA

Κατάρτιση για την ανάληψη διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων  PDF (443 KB) el

Κάτω Χώρες

Ολοκληρωμένο πακέτο παροχής ευρείας κλίμακας κατάρτισης για τις νέες νομικές πράξεις  PDF (440 KB) el

Ρουμανία

Ολοκληρωμένο πακέτο παροχής ευρείας κλίμακας κατάρτισης για τις νέες νομικές πράξεις  PDF (440 KB) el

Γαλλία

Ολοκληρωμένο πακέτο παροχής ευρείας κλίμακας κατάρτισης για τις νέες νομικές πράξεις  PDF (441 KB) el

Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA)

Κοινή εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης σε ασυνήθεις συμπράξεις  PDF (440 KB) el

Πορτογαλία

Κοινή εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης με εξωτερικό ερευνητικό ίδρυμα  PDF (440 KB) el

Πολωνία

Μέντορες στη δικαστηριακή πρακτική  PDF (441 KB) el

Βουλγαρία

Μέντορες στη δικαστηριακή πρακτική  PDF (484 KB) el

Κάτω Χώρες

Καινοτόμος μεθοδολογία κατάρτισης

Ολοκληρωμένη στρατηγική για την ηλεκτρονική μάθηση μέσω του διαδικτύου  PDF (441 KB) el

Βουλγαρία

Ηλεκτρονική μάθηση μεικτού τύπου  PDF (444 KB) el

Κάτω Χώρες

Ηλεκτρονική μάθηση μεικτού τύπου  PDF (458 KB) el

Ισπανία

Ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσέγγιση για την κατάρτιση στο δίκαιο της ΕΕ  PDF (448 KB) el

Βουλγαρία

Βιντεοσκόπηση, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, επιγραμμική μετάδοση βιντεομηνυμάτων, εγγραφή και απομαγνητοφώνηση δραστηριοτήτων κατάρτισης και η διαθεσιμότητά τους στο διαδίκτυο  PDF (440 KB) el

Ρουμανία

Θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εικονοδιάσκεψη  PDF (441 KB) el

Πορτογαλία

Μελέτη πραγματικής υπόθεσης, σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση εικονοδιάσκεψης  PDF (441 KB) el

Ισπανία

Πρόσληψη εκπαιδευτών και αξιολόγηση των επιδόσεων των εκπαιδευτών  PDF (450 KB) el

Ρουμανία

Οργάνωση αποκεντρωμένης κατάρτισης για την αντιμετώπιση τοπικών αναγκών και ζητημάτων κατάρτισης  PDF (443 KB) el

Βουλγαρία

Οργάνωση αποκεντρωμένης κατάρτισης για την αντιμετώπιση τοπικών αναγκών και ζητημάτων κατάρτισης  PDF (350 KB) el

Ρουμανία

Οργάνωση αποκεντρωμένης κατάρτισης για την αντιμετώπιση τοπικών αναγκών και ζητημάτων κατάρτισης  PDF (351 KB) el

Γαλλία

Εκμάθηση σε μεγάλες ομάδες - Η μεθοδολογία της χιονοστιβάδας  PDF (355 KB) el

Αγγλία και Ουαλία

Μικρές ομάδες - Σύνταξη αποφάσεων  PDF (351 KB) el

Κάτω Χώρες

Ανάλυση της σύνταξης αποφάσεων σε ατομικό επίπεδο  PDF (349 KB) el

Εσθονία

Μικρές ομάδες - Το επάγγελμα του δικαστή  PDF (362 KB) el

Αγγλία και Ουαλία

Ο δικαστής στην κοινωνία: Δεοντολογία, ηθική και σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης  PDF (351 KB) el

Ισπανία

Ανάλυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε ατομικό επίπεδο  PDF (351 KB) el

Εσθονία

Επικοινωνία και μέσα ενημέρωσης - Διαδραστική και πολυεπίπεδη κατάρτιση στα μέσα ενημέρωσης  PDF (356 KB) el

Γερμανία

Εργαλεία κατάρτισης για την προώθηση της ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας

Πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ με ηλεκτρονικά μέσα  PDF (349 KB) el

Πορτογαλία

Ολοκληρωμένη, πολύπλευρη προσέγγιση για την κατάρτιση στο δίκαιο της ΕΕ και τη διεθνή δικαστική συνεργασία (μοντέλο Eurinfra)  PDF (375 KB) el

Κάτω Χώρες

GAIUS: Αύξηση των γνώσεων των δικαστών σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ  PDF (351 KB) el

Ιταλία

Συνδυάζοντας την κατάρτιση στο δίκαιο της ΕΕ και τη διεθνή συνεργασία με την κατάρτιση στη νομική γλώσσα  PDF (375 KB) el

Ισπανία

Συνδυάζοντας την κατάρτιση στο δίκαιο της ΕΕ και τη διεθνή συνεργασία με την κατάρτιση στη νομική γλώσσα  PDF (352 KB) el

Ουγγαρία (Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία)

Συνεχής δικτύωση (πραγματική και εικονική)  PDF (350 KB) el

Ρουμανία

Ο διαγωνισμός «THEMIS»  PDF (437 KB) el

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)

Ποινική δικαιοσύνη Ι – Διεθνής δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις – «Προσομοιώσεις ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής»  PDF (352 KB) el

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)

«Μάθηση μέσω της πράξης» με παράλληλη ενίσχυση της γνώσης της δικαστικής συνεργασίας και του εθνικού δικαίου άλλων κρατών μελών της ΕΕ  PDF (357 KB) el

Γερμανία

Ανάπτυξη υλικού κατάρτισης όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για επακόλουθη ενσωμάτωση σε εθνικό επίπεδο  PDF (367 KB) el

Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA)

Εξασφάλιση της προβολής του περιεχομένου που αφορά το δίκαιο της ΕΕ σε κύκλους σπουδών εθνικού δικαίου  PDF (351 KB) el

Κάτω Χώρες

Αξιολόγηση των επιδόσεων των συμμετεχόντων στην κατάρτιση / αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων κατάρτισης

Ο εισηγητής  PDF (349 KB) el

Βέλγιο

«Δείξτε τι μάθατε»  PDF (351 KB) el

Κάτω Χώρες

Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης  PDF (356 KB) el

Γερμανία

Σύστημα αξιολόγησης και εκτίμησης αντίκτυπου  PDF (357 KB) el

Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA)

Αξιολόγηση μετά την κατάρτιση  PDF (372 KB) el

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Ευρωπαϊκό σεμινάριο σχετικά με την αξιοποίηση των ορθών πρακτικών για την ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών

Οι ορθές πρακτικές κατάρτισης συζητήθηκαν και εξετάσθηκαν στις 26-27 Ιουνίου 2014 κατά τη διάρκεια εργαστηρίου που διοργανώθηκε από την Επιτροπή, για να δοθεί η δυνατότητα στους παρόχους κατάρτισης να ανταλλάξουν ιδέες για την περαιτέρω ανάπτυξη της κατάρτισης των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στον τρόπο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου εξηγήθηκε επίσης ο τρόπος με τον οποίο μπορεί η ενωσιακή χρηματοδότηση να συμβάλει στην εισαγωγή νέων τεχνικών κατάρτισης (συνήθως για τα σχέδια διασυνοριακής συνεργασίας).

Τα μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα της συζήτησης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του εργαστηρίου.

«Πολλά υποσχόμενη», «ορθή» ή «βέλτιστη» πρακτική

Οι πρακτικές κατάρτισης που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα προσδιορίζονται ως «πολλά υποσχόμενες», «ορθές», «βέλτιστες» ή «αταξινόμητες» σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίστηκαν από το ΕΔΚΔ κατά την εκπόνηση της μελέτης.

Βέλτιστη πρακτική συνιστά πρόγραμμα ή στρατηγική κατάρτισης με τον υψηλότερο βαθμό αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας που τεκμηριώνεται με αντικειμενική και ολοκληρωμένη έρευνα και αξιολόγηση.

Ορθή πρακτική συνιστά πρόγραμμα ή στρατηγική που έχει λειτουργήσει σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς και παρουσιάζει ελπιδοφόρες ενδείξεις ότι θα καταστεί βέλτιστη πρακτική, διότι διαθέτει ορισμένη αντικειμενική βάση για αξίωση αποτελεσματικότητας και δυνατότητας αναπαραγωγής μεταξύ άλλων οργανισμών.

Πολλά υποσχόμενη (μερικές φορές μόνο πειραματική) πρακτική στο πεδίο της κατάρτισης δικαστικών συνιστά πρακτική με τουλάχιστον προκαταρκτικά αποδεικτικά στοιχεία αποτελεσματικότητας ή για την οποία υπάρχει δυνατότητα παραγωγής δεδομένων που θα είναι χρήσιμα για τον προσδιορισμό του ελπιδοφόρου χαρακτήρα της να καταστεί ορθή ή βέλτιστη πρακτική προκειμένου να μεταφερθεί σε ευρύτερα, πιο ποικιλόμορφα περιβάλλοντα κατάρτισης δικαστικών.

Μια αποτελεσματική πρακτική μπορεί ενδεχομένως να μεταφέρεται οπουδήποτε είτε πλήρως είτε σε προσαρμοσμένη μορφή, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Ορισμένες πρακτικές είναι αταξινόμητες, επειδή φαίνονταν ενδιαφέρουσες, αλλά τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν ανεπαρκή για την ταξινόμησή τους σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται ανωτέρω.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/01/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.