Hvilket lands love gælder?

Hvis man er involveret i en sag, hvor ikke alle sagens elementer er knyttet til samme land, er det nødvendigt at fastlægge, hvilken lovgivning der skal anvendes af den domstol, som skal træffe afgørelse om sagens realitet.

I takt med den stigende internationale handel og den øgede rejseaktivitet stiger også risikoen for, at en virksomhed eller en enkeltperson kan blive involveret i en tvist, som har et internationalt element. Dette internationale element kan f.eks. være, at parterne ikke har samme nationalitet, at de bor i forskellige lande, eller at de har indgået en kontrakt om en transaktion, der skal foregå i udlandet.

I tilfælde af en tvist er det ikke nok at fastslå, hvilken domstol der har international jurisdiktion til at behandle og afgøre sagen. Det skal også fastslås, hvilken lovgivning der skal anvendes til at afgøre sagens realitet.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 03/04/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.