Vročanje pisanj (prenovitev)

Informacije za posamezne države in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) 2020/1784

Splošne informacije

Uredba (ES) št. 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (prenovitev) si prizadeva za boljše in hitrejše pošiljanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah pri vročanju med državami članicami. Uredba je s 1. julijem 2022 nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1393/2007.

Vendar se bo decentralizirani sistem IT kot obvezno komunikacijsko sredstvo za pošiljanje in prejemanje zaprosil, obrazcev in drugih sporočil začel uporabljati šele 1. maja 2025 (prvi dan meseca, ki sledi obdobju treh let po datumu začetka veljavnosti izvedbenega akta iz člena 25 (za več informacij glej člen 37 Uredbe (EU) 2020/1784)).

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije, vključno z Dansko, ki je z izjavo na podlagi vzporednega sporazuma z Evropsko skupnostjo potrdila svoj namen za izvajanje vsebinskih določb Uredbe.

Uredba določa različne načine pošiljanja in vročanja pisanj: pošiljanje med organi za pošiljanje in organi za sprejem, pošiljanje po diplomatski ali konzularni poti, vročanje z uporabo poštnih storitev, elektronsko vročanje in neposredno vročanje.

Organi za pošiljanje so pristojni za pošiljanje sodnih ali izvensodnih pisanj, ki jih je treba vročiti v drugi državi članici. Organi za sprejem so pristojni za sprejem sodnih ali izvensodnih pisanj iz druge države članice. Osrednji organ je odgovoren za zagotavljanje informacij organom za pošiljanje in reševanje vseh težav, ki se lahko pojavijo pri pošiljanju pisanj za vročanje.

Uredba določa 12 obrazcev.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredb in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Sorodne povezave

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah

Konvencija o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos
Zadnja posodobitev: 22/02/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.