Dostava pismena (preinaka)

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 2020/1784

Opće informacije

Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (preinaka) nastoji se poboljšati i ubrzati slanje sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima radi njihove dostave među državama članicama. Uredba od 1. srpnja 2022. zamjenjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 1393/2007.

Međutim, decentralizirani IT sustav kao obvezno sredstvo komunikacije koje će se upotrebljavati za slanje i primanje zahtjeva, obrazaca i drugih oblika komunikacije počet će se primjenjivati tek 1. svibnja 2025. (prvi dan mjeseca koji slijedi nakon razdoblja od tri godine nakon datuma stupanja na snagu provedbenog akta iz članka 25. (za dodatne pojedinosti vidjeti članak 37. Uredbe (EU) 2020/1784)).

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, uključujući Dansku, koja je potvrdila da namjerava provesti sadržaj Uredbe izjavom na temelju Usporednog sporazuma sklopljenog s Europskom zajednicom.

Uredbom su predviđeni razni načini slanja i dostave pismena: slanje s pomoću tijela za slanje i zaprimanje pismena, slanje konzularnim ili diplomatskim kanalima, dostava poštom, elektronička dostava i izravna dostava.

Tijela za slanje odgovorna su za slanje sudskih ili izvansudskih pismena koja moraju biti dostavljena u drugu državu članicu. Tijela za zaprimanje odgovorna su za zaprimanje sudskih ili izvansudskih pismena iz druge države članice. Središnje tijelo odgovorno je za dostavu podataka tijelima za slanje i rješavanje mogućih poteškoća tijekom slanja pismena.

U Uredbi je predviđeno dvanaest obrazaca.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000

Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima

Haška konvencija od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Dostava pismena


*obvezan unos
Posljednji put ažurirano: 22/02/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.