Õigusaktid ja kohtupraktika

ELi kodanike suhtes kohaldatavad õigusaktid ja kohtupraktika

Näita rohkemNäita vähem

ELi ja liikmesriikide õigusaktidega tagatakse kodanike põhiõigused ja -vabadused. Igal riigil on oma seadused, õigussüsteem ja põhiseadusest tulenevad nõuded. Peale selle on liikmesriikide jaoks siduvad Euroopa Liidu ja rahvusvaheline avalik õigus. Kohtupraktika koosneb kohtute otsustest, mis põhinevad kohtuasjades kohaldatud õiguse tõlgendamisel. Otsused on kättesaadavad otsingut võimaldavates andmebaasides. Enamik neist on tasuta kasutatavad, kuid mõned andmebaasid on tasulised.