Wetgeving en jurisprudentie

Toepasselijke wetgeving voor EU-burgers en jurisprudentie

MeerMinder

De wetgeving in de EU en haar lidstaten garandeert de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers. Elk land heeft zijn eigen wetgeving, rechtsstelsel en grondwettelijke bepalingen. Daarnaast zijn alle lidstaten gebonden aan het EU-recht en het internationaal recht. De jurisprudentie bestaat uit de beslissingen van de gerechten wanneer deze de rechtsvoorschriften uitleggen die worden toegepast in rechtszaken. Deze beslissingen kunnen worden geraadpleegd in doorzoekbare databanken. De toegang tot de meeste van die databanken is kosteloos, maar voor bepaalde databanken moet u betalen.