Opleidingssystemen voor gerechtelijk personeel

De nationale ministeries van Justitie en de rechtbanken zijn de belangrijkste organisatoren van de opleiding van gerechtelijk personeel in de lidstaten. In enkele lidstaten wordt dit gedaan door gerechtelijke academies of gerechtelijke structuren zoals de raad voor de rechterlijke macht of het openbaar ministerie.

Hieronder vindt u informatie over de structuren die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van gerechtelijk personeel in de lidstaten:

Laatste update: 01/02/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.