Cereri cu valoare redusă

Procedura europeană privind cererile cu valoare redusă este menită să simplifice și să accelereze soluționarea acțiunilor transfrontaliere al căror obiect nu depășește 5 000€.

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă este pusă la dispoziția justițiabililor ca o alternativă la procedurile prevăzute de legislațiile statelor membre. O hotărâre pronunțată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este recunoscută și executabilă într-un alt stat membru fără să fie necesară o hotărâre de încuviințare a executării și fără să existe vreo posibilitate de a se opune recunoașterii sale.

Pentru derularea procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă există anumite formulare-tip, acestea fiind disponibile aici în toate limbile. Pentru a iniția procedura trebuie completat formularul A, la care se atașează orice documente justificative, cum ar fi chitanțe, facturi etc.

Formularul A trebuie transmis instanței competente. În momentul în care instanța primește formularul de cerere, aceasta trebuie să completeze secțiunea care îi este rezervată din formularul de răspuns. În termen de 14 zile de la primirea formularului de cerere, instanța trimite pârâtului un exemplar al acestuia, însoțit de formularul de răspuns. Pârâtul are la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde prin completarea secțiunii care îi este rezervată din formularul de răspuns. Instanța trimite reclamantului o copie a răspunsului acestuia în termen de 14 zile.

În termen de 30 de zile de la primirea răspunsului pârâtului (în cazul în care există un astfel de răspuns), instanța trebuie fie să se pronunțe cu privire la cererea cu valoare redusă, fie să solicite precizări suplimentare în scris de la oricare dintre părți, fie să citeze părțile la o dezbatere orală. Dacă se organizează o dezbatere orală, nu este necesară reprezentarea părților de către un avocat și în cazul în care instanța deține echipamente adecvate, audierea ar trebui să aibă loc prin videoconferință sau teleconferință.

Cu formularul emis de instanță (care este posibil să trebuiască tradus în limba celuilalt stat membru) și o copie după hotărârea judecătorească, hotărârea este executorie în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, fără alte formalități suplimentare. Singurul motiv pentru care poate fi refuzată executarea într-un alt stat membru este existența, în acest stat membru, a unei hotărâri judecătorești contradictorii pronunțată între aceleași părți. Executarea este efectuată conform normelor și procedurilor naționale ale statului membru în care are loc executarea.

Linkuri utile

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 - versiunea consolidată a textului din data de 14 iunie 2017 PDF (1931 Kb) ro

Ghid de utilizare a procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă PDF (1296 Kb) ro

Ghid practic privind aplicarea procedurii cu valoare redusă PDF (2197 Kb) ro

Infografic pentru consumatori PDF (105 Kb) ro

Broșură pentru profesioniștii din domeniul juridic PDF (554 Kb) ro

Broșură pentru întreprinderi PDF (234 Kb) ro

Set de instrumente web: informații privind procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

Cereri cu valoare redusă – notificările statelor membre și instrument de căutare a instanței/autorității competente

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 03/04/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.