Lagstiftning och rättspraxis

Lagstiftning tillämplig på EU-medborgare samt domar som utgör rättspraxis

Visa merVisa mindre

Lagstiftningen i EU och dess medlemsstater är en garanti för medborgarnas grundläggande rättigheter och friheter. Varje land har sin egen lagstiftning, sitt eget rättsväsende och sina egna konstitutionella krav. Dessutom är alla medlemsstater bundna av EU-rätten och internationell rätt. Rättspraxis består av de beslut som meddelats av domstolarna vid deras tolkning av den lag som tillämpas i ett mål. Besluten finns tillgängliga i sökbara databaser. De flesta av dem är gratis, men vissa databaser är avgiftsbelagda.