Házasság felbontása és különválás

Tagállami információk az 1259/2010/EU rendelettel kapcsolatban

Általános információk

Az Európai Unió célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozását, és ennek érdekében intézkedéseket fogad el a határon átnyúló vonatkozású polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés kapcsán. Ugyanakkor a belső piacon a polgárok mobilitásának növekedésével egyrészt nagyobb rugalmasságra, másrészt nagyobb jogbiztonságra van szükség.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendelet (ún. III. Római Rendelet) a jogbiztonság, a kiszámíthatóság és a rugalmasság szempontjából megfelelő megoldásokat biztosít a polgároknak, emellett védi a gyengébb helyzetben lévő feleket a házasság felbontását kísérő viták során és megakadályozza a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztására való törekvéseket („forum shopping”). Ez segít megelőzni a bonyolult, hosszadalmas és érzelmileg megterhelő eljárásokat is.

Az 1259/2010/EU rendelet konkrétan lehetővé teszi a nemzetközi párok számára, hogy előre megállapodjanak arról, melyik jog szabályozza házasságuk felbontását vagy különválásukat, feltéve, hogy a kiválasztott jog azon tagállam joga, amelyhez szorosabb kapcsolat fűzi őket. Amennyiben a pár erről nem tud megegyezni, a bíróságok közös szabályok alapján dönthetnek arról, hogy melyik ország joga alkalmazandó.

A rendelet azonban nem alkalmazandó a következő kérdésekre: a természetes személyek jogképessége; a házasság létezése, érvényessége vagy elismerése; a házasság érvénytelenítése; a házastársak neve; a házasság vagyonjogi következményei; a szülői felelősség; a tartási kötelezettség, a célvagyon és az öröklés. A rendelet nem érinti továbbá a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK rendelet alkalmazását.

A rendelet a részt vevő tagállamok közötti megerősített együttműködés végrehajtásának eszköze. A megerősített együttműködés lehetővé teszi, hogy egy legalább kilenc tagállamból álló csoport az Unió nem kizárólagos hatáskörein belül intézkedéseket hajtson végre a Szerződések alkalmazási körébe tartozó területek valamelyikén. Az EUMSZ 331. cikke szerint a megerősített együttműködésben részt nem vevő tagállamok megtartják jogukat a már folyamatban lévő megerősített együttműködéshez való csatlakozásra.

Az európai igazságügyi portál a rendelet alkalmazásával kapcsolatos információkkal.

Megerősített Együttműködés

2010. július 12-én a Tanács elfogadta a 2010/405/EU határozatot, amely felhatalmazta Belgiumot, Bulgáriát, Németországot, Spanyolországot, Franciaországot, Olaszországot, Lettországot, Luxemburgot, Magyarországot, Máltát, Ausztriát, Portugáliát, Romániát és Szlovéniát arra, hogy egymás között megerősített együttműködést hozzanak létre a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén. Következésképpen az említett 14 részt vevő tagállam elfogadta az 1259/2010 tanácsi rendeletet, amely 2012. június 21-én vált alkalmazandóvá.

A Bizottság 2012. november 21-én elfogadta a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Litvánia részvételének megerősítéséről szóló 2012/714/EU határozatot. A határozat szerint az 1259/2010/EU rendelet 2014. május 22-től alkalmazandó Litvániára.

2014. január 27-én a Bizottság elfogadta a 2014/39/EU határozatot, amely megerősíti Görögország részvételét a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben. A határozat alapján az 1259/2010/EU rendelet 2015. július 29-től alkalmazandó Görögországra.

A Bizottság 2016. augusztus 10-én elfogadta a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Észtország részvételének megerősítéséről szóló (EU) 2016/1366 határozatot. A határozat értelmében az 1259/2010/EU rendelet 2018. február 11-től alkalmazandó Észtországban.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Kapcsolódó link

ARCHÍV Európai Igazságügyi Atlasz (a webhely 2017. szeptember 30-án megszűnt)

Utolsó frissítés: 09/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.