Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Finlandia

Финландия ще въведе европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) във всички бази данни за съдебни дела на националната база данни Finlex.

Contenido facilitado por
Finlandia

Национален ECLI координатор

Националният координатор за ECLI е Aki Hietanen, Министерство на правосъдието, Финландия. Електронна поща: finlex@om.fi

Код на държавата

Кодът на държавата за Финландия е: [FI]

Създаване на национален ECLI

Финландия ще въведе европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) във всички бази данни за съдебни дела на националната база данни Finlex. Проектът започна с тестване на използването на ECLI в базите данни със съдебна практика на Върховния съд и Върховния административен съд на Финландия. Той ще се използва и в базите данни на апелативните съдилища, административните съдилища и специализираните съдилища. През 2017 г. метаданните на ECLI ще бъдат добавени към метаданните на решенията. Базите данни със съдебна практика Finlex вече използват метаданните на Дъблинската инициатива за метаданни.

ECLI се използва и в съдебната практика по дело Finlex в литературата, която съдържа препратки към съдебни решения във финландската правна литература от 1926 г. насам. Съдебната практика се състои от съдебни решения, постановени например от Върховния съд, Върховния административен съд и апелативните съдилища на Финландия, Европейския съд по правата на човека и Съда на ЕС.

Създаване на национален ECLI

Върховен съд: ECLI:FI:KKO:2017:21

Върховен административен съд: ECLI:FI:KHO:2017:63

— кратки доклади за възлагане на обществени поръчки, ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Апелативни съдилища:

 • Апелативен съд на Хелзинки ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Апелативен съд на Източна Финландия ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Апелативен съд на Kouvola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Апелативен съд на Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Апелативен съд на Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 • Апелативен съд Vaasa ECLI: FI: VHO: 2011: 7

Административни съдилища:

 • Административен съд на Хелзинки: ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Административен съд на Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Административен съд на Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Административен съд на Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Административен съд на Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Административен съд на Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Административен съд на Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Административен съд на Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Административен съд на Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Съд по застрахователни спорове ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Съд по трудовоправни спорове ECLI:FI:TT:2016:128

Съд за защита на потребителите и конкуренцията ECLI:FI:MAO:2010:595

Връзки

Finlex — Национална регулаторна база данни

Последна актуализация: 17/11/2020

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.