Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Finlandia

Somija ieviesīs Eiropas judikatūras identifikatoru (ECLI) visās valsts Finlex datubāzes juridisko lietu datubāzēs.

Contenido facilitado por
Finlandia

Valsts ECLI koordinators

Valsts ECLI koordinators ir Somijas Tieslietu ministrijas pārstāvis Aki Hietanen. E-pasts: finlex@om.fi

Valsts kods

Somijas valsts kods ir: [FI]

Valsts ECLI izveidošana

Somija ieviesīs Eiropas judikatūras identifikatoru (ECLI) visās valsts Finlex datubāzes juridisko lietu datubāzēs. Projekts tika uzsākts, veicot ECLI lietošanas testus judikatūras datubāzēs Somijas Augstākajā tiesā un Augstākajā administratīvajā tiesā. To izmantos arī apelācijas tiesu, administratīvo tiesu un specializēto tiesu datubāzēs. 2017. gadā lēmumu metadatiem tiks pievienoti ECLI metadati. Finlex judikatūras datubāzēs jau tiek izmantoti Dublin Core Metadata iniciatīvas metadati.

ECLI izmanto arī Finlex judikatūrā literatūrā, kurā kopš 1926. gada ir atsauces uz tiesu nolēmumiem Somijas juridiskajā literatūrā. Tiesu prakse ietver, piemēram, Somijas Augstākās tiesas, Augstākās administratīvās tiesas, apelācijas tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas spriedumus.

Valsts ECLI izveidošana

Augstākajā tiesā ECLI:FI:KKO:2017:21

Augstākajā administratīvajā tiesā ECLI:FI:KKO:2017:63

Īso piešķīrumu ziņojumi ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Apelācijas tiesām:

 • Helsinku apelācijas tiesā ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Austrumsomijas apelācijas tiesa ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Kouvolas apelācijas tiesā ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemi apelācijas tiesā ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Turku apelācijas tiesā ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vāsas apelācijas tiesā ECLI:FI:VHO:2011: 7

Administratīvajām tiesām:

 • Helsinku administratīvajā tiesā ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Hāmenlinnas administratīvajā tiesā ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvolas administratīvajā tiesā ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio administratīvajā tiesā ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Oulu administratīvajā tiesā ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi administratīvajā tiesā ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Turku administratīvajā tiesā ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vāsas administratīvajā tiesā ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Ālandu administratīvajā tiesā ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Apdrošināšanas tiesā ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Darba lietu tiesa, ECLI:FI:TT:2016:128

Komerctiesā ECLI:FI:MAO:2010:595

Saites

Finlex – Valsts regulatīvā datu banka

Lapa atjaunināta: 17/11/2020

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.