Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Rumænien

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Dette afsnit indeholder en oversigt over den rumænske konkurstidende — rumænske insolvensregister, oprettet af justitsministeriet — National Trade Register Office


Insolvensregistre

Hvilke oplysninger de rumænske insolvensregister tilbyde?

Insolvensbehandling i Rumænien

Link åbner i nyt vindueBulletinen over Insolvensprocedurer (IPB), som udgives af National Trade Register Office, sikres, at procesunderretning meddelelse indkaldelse, anmeldelser af retsdokumenter, udstedt af domstole og administratorer i retsvæsenet/kuratorer i en insolvensbehandling i henhold til lov nr. 85/2014 om forebyggelse af insolvens og insolvensbehandling.

Almindelig insolvensbehandling:

1. Fagfolk (alle dem, der driver en virksomhed), med undtagelse af dem, der udøver liberale erhverv, og hvor der findes særbestemmelser insolvensordning.


Forenklet insolvensbehandling anvendelse på:

1 fagfolk;

 • autoriserede fysiske personer;
 • individuelle virksomheder og familievirksomheder

2 debitorer, der opfylder en række særlige betingelser, dvs.:

 • ikke eje aktiver;
 • etablering eller regnskabsdokumenter ikke kan findes;
 • deres sagsbehandler ikke kan findes;
 • deres vedtægtsmæssige hjemsted ikke længere eksisterer eller ikke længere er identisk med den, der er anmeldt til handelsregisteret undladt at fremsende dokumenter, der kræves ved lov;
 • opløsningen behandles forud for ansøgningen i retten
 • oplyste, at man agtede at gå konkurs eller ikke kan drage fordel af en insolvensprocedure.

I slutningen af juni 2014, er reguleret ved lov nr. Procedure 85/2014 om forebyggelse af insolvens og insolvensbehandling, hvis bestemmelser finder anvendelse på procedurer, der er indledt efter dens ikrafttræden. Landbrugere processer ikrafttrædelsen af lov nr. 85/2014, forbliver underlagt bestemmelserne i lov nr. 85/2006 om konkursbehandling.

Bulletinen over Insolvensprocedurer

Hvilke oplysninger indeholder den?

Bulletinen over Insolvensprocedurer indeholder alle de proceduremæssige retsakter udstedt af domstole og administratorer i retsvæsenet/kuratorer i en insolvensbehandling, nemlig:

 • indkaldelse;
 • meddelelse;
 • anmeldelser;
 • deltagelse;
 • dom
 • andre proceduremæssige retsakter, der er fastsat ved lov (rapporter fra den judicielle administrator/kurator, retslig reorganisering planer, meddelelser).

Hvordan er den organiseret webstedet Bulletin for konkursbehandling?

Link åbner i nyt vindueWebstedet for den rumænske konkurstidende giver adgang til følgende:

 • fri information;
 • oplysninger om strukturen i det nationale handelsregister, Direktoratet for konkurstidende;
 • specifik lovgivning, formularer og proceduremæssige retsakter.

Webstedet for den rumænske konkurstidende (IPB) har følgende sektioner:

 • oplysninger angående etableringen af IPB;
 • lovgivningsmæssige retsakter
 • organisationsplan for National Trade Register Office, handelsregistret regionsretterne og IPB;
 • juridisk ordbog (insolvens);
 • IPB statistiske data;
 • interinstitutionelle forbindelser;
 • kontaktoplysninger.

Den rumænske konkurstidende blanketterne findes på den portal for e-tjenester til rådighed i det nationale handelsregister, i afsnittet om konkurstidende og har følgende struktur:Link åbner i nyt vinduehttps://portal.onrc.ro/

1. BPI tjenester:

 • "konkurstidende online" (honorarbaserede);
 • "sammenfattende IPB" (gratis oplysninger);
 • "personer offentliggjort i IPB" (gratis oplysninger)

Aktivitet 2 former for offentliggørelse i IPB;

 • Onlineformularer til offentliggørelse i IPB;
 • Offline formularer til IPB.

Aktivitet 3 former for IPB oplysninger.

 • Onlineformularer til IPB oplysninger;
 • Offline formularer til IPB.

Statistikker — 4

Føres der kontrol med adgangen til insolvensregister gratis i Rumænien?

Den rumænske konkurstidende er offentliggjort i elektronisk form. Den elektroniske udgave af nyhedsbrevet kan hentes online på:

Adgang til tjenester, som leveres af IPB er opdelte:

 • brugerne kan få adgang til det officielle websted for konkurstidende gratis og uden registrering;
 • adgang til e-tjenesteportal National Trade Register Office kræver brugerregistrering;
 • adgang til "konkurstidende online" ydes ved registrering som bruger og betaling af et abonnement.
 • adgang til "IPB opsummering af problem" og "personer offentliggjort i IPB" er gratis og kræver kun brugerregistrering.

Hvordan søger jeg i det rumænske insolvensregister

"konkurstidende online", at der kan foretages en søgning: antallet og året for offentliggørelsen af en udstedelse, skyldnerens navn, momsnummer, registreringsnummer i handelsregisteret, og nummeret på den retssag eller offentliggørelse på et problem. for fremmed regning er tilgængelige ved abonnement, bulletiner offentliggjort i BPI fastsat proceduremæssige retsakter fuldt ud.

"IPB opsummering af problem" kan tilgås af antallet og -dato. Den gratis adgang til følgende oplysninger:

 • typen af retsdokument offentliggjort i Bulletin (f.eks.: stævninger, straf for insolvensbehandlingens indledning, underretning om insolvensbehandling indledes, indkaldt kreditormøde, aktivitetsrapport for omorganisering af forretningsaktiviteterne, punktum konkursbehandlingens indledning, meddelelse om konkursbehandlingen indledes, uddelingsplan, endelig rapport, straf for insolvensbehandlingens afslutning osv.);
 • navnene på enkeltpersoner, der er omhandlet af procesdokumenter
 • den er hjemsted for den pågældende person
 • skatteregistreringsnummer
 • registreringsnummer i registret

"personer offentliggjort i IPB" kan tilgås af antallet og året for offentliggørelsen af en udstedelse, skyldnerens navn, momsnummer, registreringsnummer i handelsregisteret, og nummeret på den retssag eller offentliggørelse på et problem. den gratis adgang til følgende oplysninger:

 • navn;
 • skatteregistreringsnummer
 • registreringsnummer for de personer, der er nævnt i processkrifterne;
 • den er hjemsted for den pågældende person
 • sagsnummer for insolvensbehandling og betegnelse på den domstol, hvor sagen registreres;
 • de tal, som omfatter proceduremæssige dokumenter vedrørende disse personer;
 • type procedure
 • den fastslog først efter indledningen af proceduren, hvis det er relevant.

Baggrunden for rumænske insolvensregister

Den rumænske konkurstidende blev oprettet i 2006 under lov nr. 86/2006 om konkurs.

En fortsat optimering af det elektroniske system af stævninger, underretninger og meddelelser af retsdokumenter offentliggjort er hovedformålet med den rumænske konkurstidende.

Fordelene ved den rumænske insolvensregister

Offentliggørelse af den rumænske konkurstidende, giver klare fordele:

 • fremskynder insolvensprocedure, og forenkler kommunikationen af stævninger, anmeldelser, indbydelser, afgørelser og andre proceduremæssige retsakter udstedt af domstole og judicielle administratorer eller likvidatorer, hvorved der indføres et elektronisk kommunikation.
 • det forener og standardiserer de proceduremæssige dokumenter udstedt af domstole og kuratorer/likvidatorer.
 • bidrage til udviklingen af en national database af retsdokumenter, udstedt af domstole og kuratorer/likvidatorer (dvs. stævning, meddelelser, domme, mødeindkaldelser, meddelelser, rapporter, planer om sanering)
 • fremmer en hurtig registrering i handelsregistret/andre registre i forbindelse med notifikationer i henhold til lov nr. 85/2014 om forebyggelse af insolvens og insolvensbehandling.
 • giver berørte personer adgang til de proceduremæssige dokumenter udstedt af domstole og kuratorer/likvidatorer.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDet officielle websted for det rumænske Insolvency Bulletin

Link åbner i nyt vindueDet officielle websted for det rumænske handelsregister

Link åbner i nyt vindueVia den portal for e-tjenester til rådighed i det nationale handelsregister kontor i Rumænien


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 04/09/2018