Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-artijiet fl-Istati Membri - Ungerija

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Din it-taqsima tipprovdilek ħarsa ġenerali lejn ir-reġistru tal-artijiet tal-Ungerija.


Liema servizzi ma hungarian tar-reġistru tal-artijiet li jipprovdu?

Ir-reġistru tal-Artijiet Ungeriż huwa l-Ministeru tal-Agrikoltura u ġestjoni tal-artijiet Ungeriż.

Is-sit elettroniku uffiċjali tal-Uffiċċji tal-Artijiet tal-Ungerija tipprovdi informazzjoni dwar in-netwerk mifrux mal-pajjiż kollu tal-uffiċċji tal-artijiet Ungeriżi, minbarra li jipprovdi aċċess għan-netwerk istituzzjonali kollu tal-amministrazzjoni tal-artijiet, b’dettalji dwar:Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.foldhivatal.hu/

  • il-kompiti tagħhom
  • id-dmirijiet tagħhom u s-servizzi li dawn jipprovdu
  • proġetti ġodda u importanti

Tista’ tniżżel formoli amministrattivi u taqra dwar servizzi elettroniċi tagħna u l-kondizzjonijiet għall-aċċess tas-sistema fuq l-internet. Il-leġiżlazzjoni rilevanti tista’ tinstab hawnhekk ukoll.

L-aċċess għar-reġistru hungarian tar-reġistru tal-artijiet huwa mingħajr ħlas?

L-utenti rreġistrati (il-korpi amministrattivi pubbliċi, il-banek, l-avukati, in-nutara pubbliċi, l-awtoritajiet muniċipali, aġenti tal-proprjetà immobbli, eċċ.) mill-2003 (magyarországi földhivatalok) jipprovdi aċċess għal servizzi online (TAKARNET) tad-dejta, skont id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni rilevanti hija soġġetta għall-ħlas ta’ tariffi.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.foldhivatal.hu/

2011 tnieda f’Ġunju l-gvern il-portal direttament liċ-ċittadini portall ċentrali tal-Uffiċċju Online tal-Artijiet (Földhivatal Online), li ċ-ċittadini bl-istess mod kif l-utenti rreġistrati jistgħu jużaw servizzi online soġġetti għal tariffa.

Barra minn hekk, Land Online tal-Uffiċċju, numru limitat ta’ dejta bla ħlas.Disponibbli bla ħlas ikopri biss id-dejta deskrittiva dwar il-proprjetajiet (l-ewwel parti ta’ proprjetà). Il-bażi tad-dejta tista’ tiġi mfittxija minn n-numru tal-porzjoni diviża tal-art (helyrajzi szám) jew l-indirizz tal-proprjetà. Is-servizzi online huma disponibbli mill-24 sal-0 l-utenti rreġistrati u ċ-ċittadini permezz tal-internet.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru tal-artijiet hungarian

B’mod ġenerali, inti tista’ twettaq tfittxija bbażata fuq:

  • referenza tar-reġistru tal-artijiet;
  • in-numru ta’ pakketti; jew
  • l-indirizz tal-proprjetà.

L-utenti bi drittijiet speċjali (il-pulizija, l-awtoritajiet investigattivi, l-eżekuturi tal-qrati, in-nutara pubbliċi f’każijiet ta’ wirt) jistgħu jfittxu bbażata fuq l-isem u d-dejta personali tal-proprjetarju u/jew tal-persuna awtorizzata.

L-istorja tar-reġistru tal-artijiet hungarian

Fl-Ungerija, tas-sistema legali u amministrattiva għall-ġestjoni l-isem uffiċjali tar-reġistru:Huwa s- “sistema unifikata tar-reġistri tal-artijiet.Sa mill-1971 hija meqjusa “unifikata” għaliex id-dejta katastali u kartografija d-dejta legali (telekkönyv, ‘Grundbuch”) it-tnejn li huma legalment u istituzzjonalment f’forma integrata. Netwerk istituzzjonali wieħed li jikkonsisti fl-uffiċċji tal-artijiet kollha huwa responsabbli mir-reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet legali u mill-bidliet fil-mapep tar-reġistrazzjoni tal-artijiet, u jipprovdi dejta u jwettaq kompiti oħra relatati mal-użu tal-art u tal-proprjetà. L-Ewropa kienet l-ewwel waħda tax-xorta tagħha, unifikata tal-Ungerija title-based fis-sistema tar-reġistru tal-art.

Is-sistema hungarian li taqdi diversi skopijiet, minħabba li apparti l-attivitajiet tagħha li jkopru l-firxa sħiħa tar-reġistrazzjoni tal-artijiet hija twettaq numru ta’ kompiti oħra, bħat-twaqqif u l-manutenzjoni ta’ netwerk ta’ punti ta’ kontroll ġeodeżika, l-immappjar topografiku, il-konservazzjoni tal-artijiet, ir-reġistrazzjoni tal-kiri tal-artijiet u l-manutenzjoni tal-konfini amministrattivi.

Din id-database pubblika kumplessa li fiha informazzjoni dwar l-artijiet agrikoli u l-proprjetà immobbli, jiġifieri dwar uħud mill-aktar komponenti importanti tal-ħajja ekonomika, tal-agrikoltura u taċ-ċirkulazzjoni tal-kreditu, hija mmaniġġjata mill-amministrazzjoni tal-artijiet b’mod integrat u tkopri t-territorju amministrattiv kollu tal-ungerija.L-għan tas-sistema huwa li tgħin biex jiġi infurzat id-dritt għall-proprjetà, ambjent b’saħħtu, libertà ta’ impriża u kompetizzjoni, u li tirreġistra uffiċjalment għeliem naturali u artifiċjali billi tipprovdi sistema uniformi u sistema ta’ reġistrazzjoni tal-artijiet awtentikata pubblikament u infrastruttura ta’ dejta spazjali.

L-objettiv ġenerali totali tal-pajjiż art u proprjetà oħra u r-reġistrazzjoni ta’ proprjetà immobbli, il-garanzija tad-drittijiet tas-sjieda u intitolamenti oħra relatati mal-proprjetà billi jipprovdu sistema uniformi u sistema ta’ reġistrazzjoni tal-artijiet awtentikata pubblikament u infrastruktúrát.Az is-sistema tar-reġistrazzjoni tal-artijiet unifikata għandha żewġ għanijiet speċifiċi għandhom ikunu implimentati.
L-għan legali tar-reġistru tal-artijiet huwa li tipproteġi d-drittijiet magħhhom u d-dokumenti uffiċjali, filwaqt li fl-istess ħin tipprovdi ċertezza għal s-sidien u d-detenturi bona fide u tippromwovi l-użu bi profitt ta’ beni immobbli.Min-naħa l-oħra, il-mira ekonomika tas-sistema hija li sservi ta’ bażi uniformi għall-ippjanar u għat-twaqqif tal-obbligi finanzjarji, biex tiffaċilita l-governanza u l-investiment tal-proprjetà permezz tad-dispożizzjoni tad-dejta statistika, u biex tipprovdi servizzi lis-soċjetà kollha kemm hi.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-portal tal-gvern

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit elettroniku uffiċjali tal-Uffiċċji tal-Artijiet (Földhivatal) tal-Ungerija


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 12/04/2017