Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-pubblikazzjoni ta’ avviżi uffiċjali - Portugall

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: aceptable

¿Le ha resultado útil?


Fuq liema sit (i) web jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

Il-pubblikazzjoni għandha tkun fuq is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatad-Diário da República (Diário da República).

Liema avviżi huma ppubblikati?

Id-Diário da República fih żewġ sensiliet. Fl-1 serje, dawn li ġejjin għandhom jiġu ppubblikati:

 1. Il-liġijiet kostituzzjonali;
 2. Konvenzjonijiet internazzjonali, id-Digrieti Presidenzjali rispettivi, avviżi ta’ depożitu ta’ strument li għandu jkun marbut, inklużi dawk ta’ ratifika, u avviżi oħra relatati magħhom;
 3. Il-liġijiet, il-liġijiet, id-digrieti-liġijiet u d-digrieti leġiżlattivi;
 4. Digrieti tal-President tar-Repubblika;
 5. L-Assemblea tar-riżoluzzjonijiet tar-Repubblika;
 6. Digrieti tar-rappreżentanti tar-Repubblika ta’ ħatra u sensja tal-Presidenti u membri tal-gvernijiet reġjonali tal-Azores u Madeira;
 7. Ir-regoli ta’ Proċedura tal-Assemblea tar-Repubblika, tal-Kunsill tal-Istat u tal-Assemblej Leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi;
 8. Id-deċiżjonijiet u d-dikjarazzjonijiet tat-Tribunal Kostituzzjonali li l-liġi tkun għażlet għall-pubblikazzjoni fit-1 serje tad-Diário da República;
 9. Deċiżjonijiet biex tiġi standardizzata l-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema tal-Ġustizzja u tal-Qorti ta’ l-Awdituri u d-deċiżjonijiet tal-Qorti Amministrattiva Suprema li lilhom il-liġi tipprovdi forza ġenerali li torbot;
 10. Ir-riżultati ta’ referenda u elezzjonijiet għall-President tar-Repubblika, l-Assemblea tar-Repubblika, l-Assembleji Leġislattivi tar-Reġjuni Awtonomi u l-Parlament Ewropew, skont il-leġiżlazzjoni rilevanti;
 11. Ir-riżenja tal-President tar-Repubblika;
 12. Mozzjonijiet għal rifjut mill-programm tal-Gvern ta’ fiduċja u ċensura;
 13. L-opinjonijiet tal-Kunsill ta’ l-Istat previsti fl-Artikolu 145(a) sa (e) tal-Kostituzzjoni u dawk li l-Kunsill għandu jippubblika;
 14. Digrieti oħra tal-Gvern;
 15. Ir-riżoluzzjonijiet u r-regolamenti tal-Kunsill tal-Ministri li fihom dispożizzjonijiet ġeneriċi;
 16. Ir-riżoluzzjonijiet tal-Assemblej Leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi u d-digrieti regolatorji reġjonali;
 17. Deċiżjonijiet ta’ qrati oħra mhux imsemmija fil-paragrafi li għalihom il-liġi tagħti saħħa ġenerali li torbot;
 18. Id-dikjarazzjonijiet dwar ir-riżenja jew it-telf tal-mandat tal-Membri tal-Assemblea tar-Repubblika u tal-Assemblej Leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi.

Mingħajr preġudizzju għall-atti l-oħra soġġetti għal obbligu ta’ pubblikazzjoni uffiċjali fis-serje 2, dawn li ġejjin huma ppubblikati fis-serje:

 1. Ordnijiet normattivi minn membri tal-Gvern;
 2. Ir-riżultati tal-elezzjonijiet għall-korpi tal-awtoritajiet lokali;
 3. Id-dipartimenti tal-Istat li l-pubblikazzjoni tagħhom fid— Diário da República huma meħtieġa bil-liġi u d-dikjarazzjonijiet ta’ trasferimenti ta’ fondi.

Atti ppubblikati fit-2 serje tad-Diário da República jqassmu t-tipi li ġejjin: ġudizzju, ftehim, ftehim, ftehim, ftehim ta’ sħubija, liċenzja, avviż, avviż, avviż, avviż tal-Banco de Portugal, bilanċ ta’ prova, karta tal-bilanċ, kuntratt, deċiżjoni, deċiżjoni ta’ arbitraġġ, dikjarazzjoni, dikjarazzjoni ta’ rettifika, deliberazzjoni, ordni, deċiżjoni, deċiżjoni, dikjarazzjoni uffiċjali, standard regolatorju ta’ l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-Fondi tal-Pensjonijiet, opinjoni, rapport, deċiżjoni, regolament, regolament tal-Kummissjoni tas-Suq tat-Titoli, ir-regolament ta’ estensjoni, rapport, riżoluzzjoni u sentenza, kif ukoll avviż ta’ stedina għall-offerti, avviż ta’ proċedura, avviż ta’ estensjoni u avviż ta’ rettifika ta’ l-avviż.

Minn liema organizzazzjoni (jiet) jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

L-entitajiet fdati jew interessati legalment fil-pubblikazzjoni tal-atti fid-Diário da República huma, b’mod partikolari, il-Presidenza tar-Repubblika, l-Assemblea tar-Repubblika, il-Gvern, l-Assembleji Leġislattivi u l-Gvernijiet Reġjonali tar-Reġjuni Awtonomi tal-Azores u Madeira, l-amministrazzjoni pubblika diretta u indiretta, il-qrati, il-prosekutur pubbliku, il-korpi amministrattivi indipendenti u l-amministrazzjoni u l-korpi awtonomi tal-awtoritajiet lokali.

L-aċċess għall-avviżi uffiċjali hu bla ħlas?

Iva. Skont id-Digriet-Liġi Nru 83/2016 tat-16 ta’ Diċembru 2006, id-Diário da República huwa servizz pubbliku li huwa universali u mingħajr ħlas u huwa editjat esklużivament b’mezzi elettroniċi. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-digriet Liġi Nru 83/2016

X’tipi ta’ tfittxijiet jistgħu jsiru?

Aċċess universali u liberu jinkludi l-possibbiltà ta’ stampar, fajling, tiftix u aċċess liberu għall-kontenut tal-atti ppubblikati fis-1 u s-2 serje tad-Diário da República, f’formati elettroniċi miftuħa.

Minn liema data se jkunu disponibbli l-avviżi uffiċjali fil-format elettroniku?

Mill-1 ta’ Lulju 2006, l-edizzjoni elettronika tad-Diário da República hija awtentika u l-pubblikazzjoni tal-atti mwettqa permezz tiegħu hija valida għall-finijiet legali kollha, konformement mal-Artikolu 1(5) tal-Liġi Nru 74/98., tal-11 ta’ Novembru, kif emendata.

Barra minn hekk, id-Diário da República (il-Gazzetta Uffiċjali Portugiża) tnieda f’Lulju 2019 b’aktar funzjonalitajiet, bħall-ħolqien ta’ profil personalizzat għal kull utent u l-użu ta’ sistema ta’ notifiki b’aċċess għal leġiżlazzjoni kkonsolidata.

It-tfittxijiet jistgħu jiġu ssejvjati u jistgħu jintbagħtu notifiki meta jintlaħqu l-kriterji?

Iva għat-tnejn. B’mod partikolari, fir-rigward tat-tieni domanda, l-utenti jistgħu jirċievu l-indiċi tat-1 u l-2 serje tad-Diário da República permezz ta’ posta elettronika, jew permezz ta’ reġistrazzjoni minn qabel jew permezz ta’ abbonament bl-RSS (Really Simple Syndication).

L-avviżi uffiċjali huma disponibbli bla ħlas bħala data miftuħa? Jekk dan hu l-każ, fejn jistgħu jinstabu r-repożitorju u/jew l-informazzjoni?

Iva.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 08/11/2019