Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikoistuomioistuimet - Kroatia

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Erityistuomioistuimia ovat kauppatuomioistuimet ja hallinto-oikeudet ensimmäisenä oikeusasteena, ylimmän oikeusasteen tuomioistuin Kroatiassa, Kroatian tasavallan korkein kauppaoikeus ja Kroatian tasavallan korkein hallinto-oikeus, jotka käsittelevät toisen oikeusasteen tuomioistuimia.

Oikeudenkäytön alalla:

Kauppatuomioistuimet

Kroatiassa perustettiin yhdeksän kauppatuomioistuinta (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelvarr, Varaždini, Pazin, Dubrovnik):

jotka/joita:

 1. päättää riita-asioista ja riidattomista asioista, jos erityislaissa sitä edellytetään,
 2. Pitää oikeusrekisteriä;
 3. he päättävät ehdotuksista, jotka koskevat yhtiön perustamista, toimintaa ja irtisanomista,
 4. niiden on päätettävä ehdotuksista, jotka koskevat maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ja maksukyvyttömyyttä edeltävää menettelyä ja maksukyvyttömyysmenettelyä;
 5. ne päättävät laiva- ja huvialusten rekisteriin tehdyistä merkinnöistä kauppatuomioistuimen toimivaltaan kuuluvissa asioissa rajoittamalla meriliikenneyhtiön vastuun ja rajoittamalla meriliikenneyhtiön vastuuta, jos valitukset koskevat lopullista jaettua perustaa, joka on tarkoitettu yhteisen sataman likvidaatiolle, jos tietyn lain laissa ei säädetä toisin;
 6. menettely ulkomaisten tuomioiden ja välitystuomioiden tunnustamiseksi kauppakiistoissa
 7. niiden on esitettävä todisteet menettelyistä, jotka ovat muutoin vastuussa;
 8. määritettävä vakuutustoimenpiteet ja menettelyt, joita varten ne ovat tavallisesti toimivaltaisia,
 9. niiden on annettava kansainvälistä oikeusapua todisteiden vastaanottamisessa kaupallisissa asioissa,
 10. he hoitavat myös muita laissa määriteltyjä tehtäviä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKauppatuomioistuimet Kroatiassa

Hallintotuomioistuimet

Kroatian tasavallassa, erityisesti Zagrebissa, Splitissa, Rijekassa ja Osijekissa, on yksilöity seuraavat neljä hallintotuomioistuinta:

 1. päättää toimista, joilla torjutaan julkisten viranomaisten yksittäisiä päätöksiä,
 2. päättää toimista, jotka kohdistuvat julkisoikeudellisten elinten toteuttamiin toimiin,
 3. päättämästä toimista, jotka on toteutettu, jos julkisoikeudellinen yhteisö ei toteuta yksittäisiä päätöksiä tai toimia laissa säädetyssä määräajassa,
 4. päättää hallinnollisista sopimuksista ja hallinnollisten sopimusten täytäntöönpanosta nostetuista kanteista,
 5. jäsenvaltioiden on päätettävä muissa oikeudellisissa asioissa edellä tarkoitetuista tapauksista.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKroatian hallintotuomioistuimet

Korkea MISESTE – Kroatian tasavallan tuomioistuin

 1. tekee päätöksen tavanomaisista oikeussuojakeinoista rikkomusasioissa, jotka koskevat kunnan tuomioistuinten päätöksiä ja sellaisten julkisoikeudellisten elinten päätöksiä, jotka toimivat ensimmäisen oikeusasteen rikkomusmenettelyssä, jos erityislaissa sitä edellytetään,
 2. ratkaista toimivaltakiistat, jotka koskevat kunnallisten tuomioistuinten toimivaltaa rikkomustapauksissa,
 3. päättää poikkeuksellisista oikeussuojakeinoista lopullista rikkomista koskevissa päätöksissä, jos erityislaissa sitä edellytetään,
 4. päättää muutoksenhausta tapauksissa, jotka koskevat kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden kanssa,
 5. valvoa rikkomistapauksia käsittelevien tuomarien työtä,
 6. suorittaa muita laissa säädettyjä tehtäviä.

Korkea Mission Court of the Croatia,
Ulica Šene 30 Zagreb,
10 000 Zagreb

Puhelin: + 385 1 480 75 10 faksi:
+ 385 1 461 12 91

sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanPredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Linkki avautuu uuteen ikkunaan http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

High Commercial Court of Croatia

 1. ratkaistaan ensimmäisen oikeusasteen kauppatuomioistuinten esittämät valitukset,
 2. ratkaisemaan kauppatuomioistuinten alueellinen toimivalta ja päättämään toimivallan siirtämisestä kauppatuomioistuinten välillä,
 3. suorittaa muita laissa säädettyjä tehtäviä.

Kroatian korkein kauppatuomioistuin, 11 Zagreb
,
10 000 Zagreb.

Puhelin: + 385 1 489 68 88 faksi:
+ 385 1 487 23 29

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.vtsrh.hr/

Kroatian tasavallan korkein hallinto-oikeus

 1. päättää muutoksenhakukanteista, jotka koskevat sellaisten hallinnollisten tuomioistuinten ja määräysten tuomioita, joita vastaan haetaan muutosta,
 2. päättää yleisten säädösten laillisuudesta;
 3. päättää hallintotuomioistuinten välisestä toimivaltakiistasta,
 4. muissa oikeudellisissa asioissa päätetään.

Kroatia

16 Zagreb

Puhelin: + 385 1 480 78 00 faksi:
+ 385 1 480 79 28

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.upravnisudrh.hr/


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2019