God uddannelsespraksis

Underviserne kan her få adgang til faktablade med en beskrivelse af god praksis i forbindelse med undervisning af dommere og anklagere. Denne praksis dækker en bred vifte af emner, fra vurdering af uddannelsesbehov til tilrettelæggelse af undervisning og evaluering.

Vis mereVis mindre

Faktabladene kan også give inspiration til undervisning af andre af retsvæsenets aktører (medarbejdere ved retterne, advokater, notarer, stævningsmænd og retsmæglere)

Vurdering af uddannelsesbehov

Innovativ undervisningsmetode

Innovative studieplaner og uddannelsesplaner

Uddannelsesværktøjer til brug for den korrekte anvendelse af EU-retten og internationalt retligt samarbejde

Bedømmelse af deltagernes resultater under uddannelsen/af virkningen af uddannelsesaktiviteterne

Workshop "God praksis i juridisk uddannelse i Europa"

"Lovende", "god" eller "bedste" praksis

Eksemplerne på god uddannelsespraksis relaterer sig til forskellige uddannelsesområder:

  • vurdering af uddannelsesbehov
  • innovative studieplaner og uddannelsesplaner
  • innovativ undervisningsmetode
  • uddannelsesværktøjer til brug for den korrekte anvendelse af EU-retten og internationalt retligt samarbejde
  • bedømmelse af deltagernes resultater under uddannelsen/af virkningen af uddannelsesaktiviteterne

Eksemplerne blev indsamlet som led i det pilotprojekt om uddannelse af retsvæsenets aktører i EU, der blev foreslået af Europa-Parlamentet i 2012 og gennemført af Kommissionen i 2013-2014. Undersøgelsen om god uddannelsespraksis blev gennemført af Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN), og eksemplerne stammer fra 23 uddannelsesinstitutioner såsom nationale juridiske uddannelsesinstitutioner, Det Europæiske Retsakademi (ERA), Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA) og EJNT selv.

Hvert faktablad præsenterer hovedpunkterne i den pågældende praksis, kontaktoplysninger for uddannelsesinstitutionen og andre nyttige bemærkninger vedrørende muligheden for at overføre denne praksis.

Vurdering af uddannelsesbehov

Analyse af retspraksis  PDF (345 KB) da

Estland

Struktureret fremgangsmåde ved fastlæggelse af uddannelsesbehovene  PDF (343 KB) da

Rumænien

Analyse af uddannelsesmangler  PDF (343 KB) da

Belgien

Mental tilstand, vurdering af hele programmet  PDF (344 KB) da

England og Wales

Vurdering af regionale uddannelsesbehov  PDF (344 KB) da

Kroatien

Udarbejdelse af kompetenceprofiler for dommere og anklagere  PDF (347 KB) da

Polen

Uddannelse af embedsmænd, der forestår obduktioner ("Coroners")  PDF (346 KB) da

England og Wales

Udannelsesbehov, evaluering og resultatanalyse  PDF (343 KB) da

Det Europæiske Retsakademi (ERA)

Vurdering af den enkeltes uddannelsesbehov  PDF (357 KB) da

Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning (EIPA)

Vurdering af deltagelsen  PDF (342 KB) da

Frankrig

Innovative studieplaner og uddannelsesplaner

Planlægning af et omfattende og behovsorienteret årligt uddannelsesprogram  PDF (348 KB) da

Tyskland

Planlægning af et omfattende og behovsorienteret årligt uddannelsesprogram  PDF (361 KB) da

England og Wales

Undervisning af dommere og anklagere i forbindelse med andre erhverv  PDF (342 KB) da

Bulgarien

Undervisning af dommere og anklagere i forbindelse med andre erhverv  PDF (344 KB) da

England og Wales

Kombination af forskellige fagområder i undervisningen af dommere og anklagere  PDF (344 KB) da

Italien

Simulerede retssager og rollespil  PDF (345 KB) da

England og Wales

Simulerede retssager  PDF (342 KB) da

Ungarn

Nøje overvågning af kommunikationsfærdigheder ved hjælp af simulering  PDF (358 KB) da

Frankrig

Undervisning i lederskab og management  PDF (348 KB) da

Frankrig

Undervisning i lederskab og management  PDF (341 KB) da

Frankrig

Undervisning i lederskab og management  PDF (342 KB) da

Belgien

Undervisning i lederskab og management  PDF (343 KB) da

England og Wales

Undervisning i lederskab og management  PDF (341 KB) da

EIPA

Undervisning i lederskab og management  PDF (345 KB) da

Nederlandene

Et omfattende program for massiv uddannelse i nye retsforskrifter  PDF (341 KB) da

Rumænien

Et omfattende program for massiv uddannelse i nye retsforskrifter  PDF (341 KB) da

Frankrig

Et omfattende program for massiv uddannelse i nye retsforskrifter  PDF (343 KB) da

Det Europæiske Retsakademi (ERA)

Fælles udarbejdelse af uddannelsesprogrammer med usædvanlige samarbejdspartnere  PDF (343 KB) da

Portugal

Fælles udarbejdelse af uddannelsesprogrammer med et eksternt forskningsinstitut  PDF (344 KB) da

Polen

Retstutorer  PDF (343 KB) da

Bulgarien

Retstutorer  PDF (385 KB) da

Nederlandene

Innovativ undervisningsmetode

Omfattende strategi for e-læring  PDF (344 KB) da

Bulgarien

Blandet e-læring  PDF (344 KB) da

Nederlandene

Blandet e-læring  PDF (359 KB) da

Spanien

Omfattende flersidet tilgang til uddannelse i EU-ret  PDF (346 KB) da

Bulgarien

Registrering, udsendelse, online podcasting, optagelse og udskrift af uddannelsesaktiviteter og deres tilgængelighed på internettet  PDF (344 KB) da

Rumænien

E-bokse og videokonferencer  PDF (342 KB) da

Portugal

Gennemgang af verserende sager ved hjælp af videokonferencer  PDF (343 KB) da

Spanien

Ansættelse af undervisere og evaluering af deres kvalifikationer  PDF (349 KB) da

Rumænien

Tilrettelæggelse af decentral uddannelse med henblik på at afspejle lokale behov og emner  PDF (343 KB) da

Bulgarien

Tilrettelæggelse af decentral uddannelse med henblik på at afspejle lokale behov og emner  PDF (341 KB) da

Rumænien

Tilrettelæggelse af decentral uddannelse med henblik på at afspejle lokale behov og emner  PDF (343 KB) da

Frankrig

Undervisning i store grupper — sneboldsmetoden  PDF (346 KB) da

England og Wales

Små grupper — affattelse af præmisser  PDF (344 KB) da

Nederlandene

Selvrefleksion i forbindelse med affattelse af præmisser  PDF (344 KB) da

Estland

Små grupper — udøvelse af afgørelseskompetence  PDF (352 KB) da

England og Wales

Dommerens rolle i samfundet Adfærdskodeks, etik og forbindelser til medierne  PDF (344 KB) da

Spanien

Selvrefleksion i forbindelse med kvalifikationer  PDF (344 KB) da

Estland

Mediekommunikation — interaktiv flersidet medieundervisning  PDF (348 KB) da

Tyskland

Uddannelsesværktøjer til brug for den korrekte anvendelse af EU-retten og internationalt retligt samarbejde

Adgang til EU-retten ved hjælp af elektroniske midler  PDF (338 KB) da

Portugal

Omfattende, flersidet tilgang til uddannelse i EU-ret og internationalt retligt samarbejde (Eurinfra model)  PDF (366 KB) da

Nederlandene

GAIUS: Forbedring af dommernes kendskab til EU-retten  PDF (346 KB) da

Italien

Kombination af uddannelse i EU-ret og internationalt samarbejde kombineret med juridisk sprogundervisning  PDF (367 KB) da

Spanien

Kombination af uddannelse i EU-ret og internationalt samarbejde kombineret med juridisk sprogundervisning  PDF (344 KB) da

Ungarn (Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet)

Løbende netværkssamarbejde (reelt og virtuelt)  PDF (345 KB) da

Rumænien

THEMIS konkurrence  PDF (430 KB) da

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)

Strafferet I — internationalt retligt samarbejde i straffesager — simulering af europæiske arrestordrer og af anmodninger om gensidig retshjælp  PDF (346 KB) da

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)

"Learning by doing" samtidig med, at kendskabet til retligt samarbejde og national lovgivning i andre EU-medlemsstater øges  PDF (345 KB) da

Tyskland

Udarbejdelse af uddannelsesmateriale i EU-ret på paneuropæisk plan med efterfølgende inkorporering på nationalt plan  PDF (355 KB) da

Det Europæiske Retsakademi (ERA)

Sikring af synligheden af EU-retten på kurser i national ret  PDF (344 KB) da

Nederlandene

Bedømmelse af deltagernes resultater under uddannelsen/af virkningen af uddannelsesaktiviteterne

Ordføreren  PDF (343 KB) da

Belgien

"Vis, hvad du har lært"  PDF (342 KB) da

Nederlandene

Langsigtet vurdering af uddannelsesaktiviteter  PDF (346 KB) da

Tyskland

Evaluering og konsekvensanalyse  PDF (343 KB) da

Det Europæiske Retsakademi (ERA)

Evaluering efter afsluttet undervisning  PDF (357 KB) da

Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning (EIPA)

Europæisk workshop om "god praksis i juridisk uddannelse i Europa"

God uddannelsespraksis blev diskuteret og drøftet den 26.- 27. juni 2014 i forbindelse med en workshop tilrettelagt af Kommissionen for at gøre det muligt for udbydere af undervisning at udveksle idéer til yderligere udvikling af undervisning af aktører inden for retsvæsenet i anvendelse af EU-retten. På workshoppen blev der også givet svar på, hvordan EU-støtte kan bidrage til at indføre nye undervisningsteknikker (som regel støtte til projekter, der omfatter samarbejde på tværs af grænserne).

En video af debatten kan findes på workshoppens webside.

"Lovende", "god" eller "bedste" praksis

Den undervisningspraksis, der fremlægges i dette afsnit, er identificeret som "lovende", "god", "bedst" eller "ikke klassificeret" i overensstemmelse med de kriterier, som EJTN fastlagde, da undersøgelsen blev gennemført.

Bedste praksis er et uddannelsesprogram eller en strategi, der har den højeste grad af bevist effektivitet, og som understøttes af en objektiv og omfattende forskning og evaluering.

Et eksempel på god praksis er et program eller en strategi, der har været effektivt i en eller flere organisationer, og som må forventes at blive en bedste praksis, da der er et objektivt grundlag for dets effektivitet og dets mulighed for at blive gentaget i andre organisationer.

En lovende (undertiden kun på eksperimentelt plan) praksis inden for juridisk uddannelse er en praksis, der i det mindste indeholder en indledende dokumentation for effektivitet, eller fra hvilken der kan udvindes data, der vil være nyttige i forbindelse dens egnethed til at blive en god eller bedste praksis for overførsel til bredere og mere forskelligartede juridiske uddannelsesmiljøer.

En effektiv praksis kan muligvis overføres overalt enten fuldt ud eller i en tilpasset form, alt efter omstændighederne.

Nogle former for praksis er ikke klassificeret, fordi de forekom interessante, men der var ikke tilstrækkeligt med oplysninger til at klassificere dem i henhold til ovennævnte kriterier.

Sidste opdatering: 23/01/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.