Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän tai tulkin - Bulgaria

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Bulgariassa ei ole kääntäjien ja tulkkien tietokantaa.


Tuomioistuinten kääntäjille ei tällä hetkellä ole sähköistä tietokantaa.

Oikeuslaitosta koskevan lain muuttamisesta ja täydentämisestä annetun lain loppusäännösten 6 (4) §: n perusteella 403 artikla sisältää uuden (2) kohdan, jonka mukaan oikeusministeri antaa yhteisymmärryksessä ylimmän tuomarineuvoston kanssa määräyksen kääntäjiksi hyväksyttyjen ammattihenkilöiden luetteloiden sisällyttämistä ja muuttamista koskevien ehdotusten menettelystä ja määräajoista. edellytykset, joita heidän on noudatettava, sekä edellytykset ja menettelyt palkkansa määrittämiseksi. Lakimääräisen valtuutuksen nojalla annettiin tuomioistuinten kääntäjistä vuonna 16.05.2014 annettu asetus N:o N-1. SG N:o 43, 23. toukokuuta 2014. Kunkin maakunnallisen tai hallinnollisen tuomioistuimen tuomiopiirin sekä erityisrikostuomioistuimen osalta pidetään rekistereitä, joissa on luettelot kääntäjiksi hyväksytyistä ammattilaisista. Ministeriöt, osastot, laitokset, kunnat, ammattialajärjestöt ja muut organisaatiot ja tiedelaitokset sekä tuomioistuinkääntäjien ehdokkaat voivat ehdottaa asiantuntijoiden sisällyttämistä tuomioistuinten kääntäjien luetteloon. Luetteloon merkitsemistä koskevat ehdotukset tehdään asianomaisen alueellisen tai hallinnollisen tuomioistuimen presidentille tai erityisrikostuomioistuimen presidentille.

Asiakirjojen laillistamista ja kääntämistä säännellään asetuksilla, jotka koskevat asiakirjojen ja muiden asiakirjojen laillistamista, varmentamista ja kääntämistä ja jotka on hyväksytty ministerineuvoston asetuksella nro 184/1958.

Varhoven administrativen sad (korkein hallinto-oikeus) kumosi asiantuntijoiden rekisteröinnistä, pätevyydestä ja palkkioista 16. tammikuuta 2008 annetun asetuksen N:o 1. Uusi asetusluonnos on laadittu ja julkaistu valtiovarainministeriön verkkosivustolla säädöslain 26 artiklan 2 kohdan mukaista julkista kuulemista varten. Hanke lähetettiin ylimpään tuomarineuvostoon ja sisäasiainministeriöön kuulemista varten.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 23/11/2020