Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Poljska

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Uvod

Kakšne so pristojbine?

Koliko moram plačati?

Kaj se zgodi, če v roku ne plačam?

Kako vložiti sodno takso?

Kaj lahko naredim po tem?

Uvod

Vprašanje nagrad v civilnih postopkih ureja Zakon z dne 28. julija 2005 o sodnih stroških v civilnih zadevah (t. (uradni list iz leta 2014, 1025). Za plačilo pristojbine se načeloma uporablja vsak zahtevek in se tako opravi v okviru postopkov, ki jih ureja Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (v nadaljnjem besedilu: EDR).

V poljski zakonodaji obstaja možnost, da se zahteva izvzetje iz takih stroškov v skladu z določbami naslova IV (oprostitev pravnih stroškov).

Kakšne so pristojbine?

Tako imenovana fiksna pristojbina se uporablja za EDR.

Koliko moram plačati?

Iz vloge v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti se zaračuna fiksna taksa v višini 100 PLN (člen 27 Zakona o sodnih stroških v civilnih zadevah). Pristojbina v istem znesku se zaračuna tudi za pritožbo (člen 18 v povezavi s členom 27(b) akta).

Kaj se zgodi, če v roku ne plačam?

V skladu s členom 126(2) (1) Zakonika o civilnem postopku z dne 17. novembra 1964 (Dz. Uradni list št. 43, točka 269, kakor je bila spremenjena) – C., sodišče po prejemu dopisa, s katerim pristojbina ni bila plačana, ne ukrepa. V skladu s tem je treba pristojbino plačati ob vložitvi dopisa pri sodišču, na katerem je vložena prošnja za oprostitev, ali zahtevka za oprostitev plačila stroškov postopka.

Postopkovne posledice neplačila pisma so med drugim urejene s Povezava se odpre v novem oknučlenom 130 inPovezava se odpre v novem oknuhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1 130 2 zakonika o civilnem postopku.

V skladu s členom 130 zakonika o kazenskem postopku predsednik sodnika (sodnik) v primeru, da se procesni akt (vključno z vlogo) ne more sprejeti zaradi neplačila dolgovane pristojbine, povabi stranko, ki mu ni dolžna plačati tega dopisa, da ga plača v enem tednu. Če pismo vloži tuji prebivalec, ki nima zastopnika na Poljskem, predsednik (sodnik) določi rok za plačilo pristojbine, ki ne sme biti krajši od enega meseca. Ko je zgornji rok potekel, se pismo vrne stranki. Po drugi strani naj bi dopis o vročitvi v določenem roku začel učinkovati na dan vložitve.

Ob upoštevanju člena 130 2 zakonika o kazenskem postopku se pismo, ki ga odvetnik, odvetnik ali patentni zastopnik, ki ni bil ustrezno plačan, vrne brez plačila pristojbine, če zanj velja provizija, ki se plača po fiksni ali relativni višini, izračunani na podlagi vrednosti predmeta spora. Kadar pa se v enem tednu od vročitve naloga za izterjavo pošlje ustrezno plačilo, ima ta datum postopkovne učinke od prvotnega datuma vložitve.

Kako vložiti sodno takso?

Način plačila sodnih taks v civilnih zadevah ureja Povezava se odpre v novem oknuUredba ministra za pravosodje z dne 31. januarja 2006 o plačilu sodnih taks v civilnih zadevah (Dz. Uradni list št. 27, točka 199), ki je izvedbeni akt zgoraj navedenih pravnih stroškov.

Sodne takse v civilnih zadevah je treba v denarni obliki plačati na tekoči račun pristojnega sodišča (informacije o računu se lahko pridobijo neposredno na sodišču ali na spletni strani sodišča ali pa se lahko navedejo na spletni strani ministrstva za pravosodje) neposredno pri sodišču za plačila ali v obliki sodnih taks, ki so na voljo pri plačilnem uradu sodišča.

Kaj lahko naredim po tem?

Ko bo plačilo pristojbine in njegovo izpolnjevanje opravljeno, bo sodišče zadevo obravnavalo na zaprti seji. Sodišče lahko imenuje samo zaslišanje v primerih, navedenih v Uredbi 861/2007.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 18/09/2019