Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Skottland

Dieses Land befindet sich aufgrund des geplanten EU-Austritts im Übergangsstadium.

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

I Skottland regleras domstolsavgifter för europeiska småmål av

  • Sheriff Court Order 2018, Scottish Statusary Instrument Number, (The sheriff Court) nr 2018/481, i dess ändrade lydelse enligt
  • Sheriff Court, Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number, nr 2018/194.

Bilaga 2, del II, nummer 16 och 38 gäller europeiska småmål från och med den 1 april 2019.

Bilaga 3, del II, nummer 16 och 38 gäller europeiska småmål från och med den 1 april 2020.

Elektronisk betalning av avgifter är inte möjlig.

Vilka avgifter gäller?

Att lämna in ett europeiskt småmålsförfarande i formulär A i förordning (EG) nr 861/2007 i domstol kräver betalning av en avgift som täcker alla domstolsförfaranden.

Kostnader för delgivning av handlingar per post ingår, men en extra avgift kan tas ut av svaranden, om det krävs av svaranden.

Det finns ingen avgift för att lämna in ett svar på påståendet i formulär C.

Ombud som företräds av en advokat är vanligtvis inte obligatoriska, och arvodet omfattar inte några advokatkostnader.

Hur mycket ska jag betala?

Nuvarande avgift för ingivande av europeiska småmål vid domstol för:

  • penningbelopp om 300 eller 250 EUR eller mindre, kräver betalning av en avgift om 19 pund sterling
  • i alla andra europeiska småmål, en avgift på 104 pund sterling.

Den extra avgift som sherifftjänstemannen tar ut för delgivning är en administrativ avgift om 13 pund plus kostnaden för tjänsten.

Enligt artikel 8 i Sheriff Court Order 2018 kan en part i Scottish Statutory Instrument nr 2018/481 i dess ändrade lydelse ha rätt till avgiftsbefrielse, till exempel om de har rätt till vissa statliga förmåner eller har rätt till rättshjälp.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Domstolen godtar inte ansökan och är inte skyldig att göra något utan att en avgift betalas, i enlighet med punkt 3 i Sheriff Court Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, i dess ändrade lydelse.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter kan betalas av

  • Checkar – gjorda till The Scottish Courts and Tribunals Service
  • Bankkort med kreditkort – kontrollera vilka typer av kort som godtas vid lämplig domstol och om betalning kan ske per telefon.
  • Postföreläggande – det skotska domstolsverket (Scottish Courts and Tribunals Service)
  • Kontanta medel – om betalning sker med post är det inte tillrådligt att göra kontantutbetalningar.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Domstolen godtar att ansökningshandlingarna lämnas in i formulär A i förordning (EG) nr 861/2007 med betalning. Dessa handlingar och betalning ska överlämnas till eller överlämnas samtidigt till domstolen. Domstolen ska sedan lämna eller skicka formulär B eller formulär 1 eller fylla i formulär A till svaranden, som nästa steg i processen. Inga betalningsbevis krävs.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 20/09/2019