Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Svezja

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm għandi tħallas?

X’jiġri jekk ma nkunx jħallsu l-miżati tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

“applikazzjoni t-tariffa imposta bl-ammont ta’ hawn taħt meta xi ħadd jidħol fi kwalunkwe minn dawn li ġejjin.

Kategorija ta’ SEK 100 (1) / .../tvistemål.......... 900 kif stipulat fir- Regolament (KE) Nru 861/2007 tal- 11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar” (Anness għal ordinanza (1987: 452) dwar it-tariffi quddiem il-qrati ordinarji).

Il-miżata għall-applikazzjoni għandha titħallas lill-qorti li l-applikazzjoni tkun ippreżentata; Bħalissa m’hemm l-ebda possibilità li titħallas l-imposta elettronikament permezz websajt.

(1)beloppet japplika mill- 1 ta’ Lulju 2014. 

Liema tariffi japplikaw?

Ir-Regolament Ewropew dwar Talbiet Żgħar jikkonċerna biss tariffa tal-applikazzjoni għandha tiġi mħallsa meta l-applikazzjoni ssir lill-qorti. l-ebda ħlas addizzjonali għal dan, jew fuq miżuri proċedurali ma jiġux imposti.

Kemm għandi tħallas?

l-ammont totali tat-tariffa fuq l-applikazzjoni wara l- 1 ta’ Lulju 2014 jammonta għal SEK 900.

X’jiġri jekk ma nkunx jħallsu l-miżati tal-qorti fil-ħin?

Jekk m’għandekx tħallas il-miżata tal-applikazzjoni, wara li ġew mitluba biex jissupplimenta l-applikazzjoni b’pagament, il-mira għandha tkun miċħuda u l-Qorti mhux se neżaminaw it-talba tiegħek. Huwa possibbli li titressaq applikazzjoni ġdida għall-istess sustanza f’każ ta’ rifjut.

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

Jew iħallas it-tariffa ta’ applikazzjoni permezz ta’ karta ta’ kreditu jew fi flus kontanti jew permezz ta’ akkoljenza plusgirokonto tal-Qorti. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDan jinkludi dettalji ta’ kuntatt għall-qrati u informazzjoni dwar in-numri tal-kontijet kurrenti.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Wara li jsir ħlas, m’għandekx għalfejn jieħdu l-ebda azzjoni u ma jipprovdix, b’mod ġenerali, jipprovdu evidenza li jkun sar il-ħlas; Jitqabblu l-kontribuzzjonijiet mill-Qorti dwar l-applikazzjonijiet li ġew ippreżentati quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tiegħek jistgħu jiġu kkombinati ma’ pagament tiegħek u kun ċert li indika ismek sħiħ tal-kontroparti lilek b’konnessjoni ma’ ħlas. Dejjem jżomm il-prova tal-ħlas li, fejn meħtieġ, tista’ tintuża biex tittraċċa l-pagament.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 03/02/2016