Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Rumunia

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Krajowy koordynator ds. ECLI

Ministerstwo Sprawiedliwości jest krajowym koordynatorem ECLI — Link otworzy się w nowym okniedti@just.ro

Kod kraju

Kodem państwa Rumunii jest: [PL]

Generowanie krajowej sygnatury ECLI

Sygnatura ECLI została wprowadzona na szczeblu sądów rumuńskich pod koniec 2015 r.

ECLI jest automatycznie przypisywane, za pośrednictwem elektronicznego systemu zarządzania sprawami (ECRIS), wyrokom wydawanym od 2007 r. przez sądy (High Court of Cassation and Justice, sądy apelacyjne, sądy apelacyjne i sądy rejonowe). W przypadku orzeczeń sądowych wydanych po dniu 15 grudnia 2015 r. ECLI występuje również w formacie papierowym.

Obecnie nie istnieje żadna internetowa baza orzecznictwa krajowego podłączona do wyszukiwarki ECLI portalu „e-Sprawiedliwość”. Istnieje jednak baza danych, w której wszystkie wyroki wydane przez sądy rumuńskie w 2010 r. są pobierane z systemu ECRIS i publikowane w formie zanonimizowanej Link otworzy się w nowym oknie ROLII, obecnie opracowywana.

W Rumunii kod ECLI składa się z:

  • „ECLI”;
  • kod państwa „RO”;
  • Kod sądu - wykaz kodów sądów znajduje się tutajPDF(256 Kb)PL;
  • rok wydania wyroku;
  • numer seryjny składający się z wewnętrznego numeru odpowiedniego rejestru elektronicznego w systemie ECRIS (niepowtarzalnego na poziomie sądu) oraz numeru decyzji nadanego w rejestrze orzeczeń sądowych (niepowtarzalnie w rejestrze).

Przykład:

Sygnatura ECLIprzypisana orzeczeniu wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bukareszcie 4 może wyglądać następująco: ECLI: RO: JDS4B: 2017: 001.004053, gdzie „JDS4B” jest kodem sądu, „2017” - rok wydania wyroku, „001” - wewnętrzny numer odpowiedniego rejestru elektronicznego w systemie ECRIS, a „004053” - numer decyzji.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2020