Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

  • Accueil
  • ...
  • ...
  • ...
  • Frais de justice applicables à la procédure européenne d'injonction de payer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai - Slovėnija

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Įvadas

Kokie mokesčiai taikomi?

Kiek turiu mokėti?

Ką daryti, jei negaunu laiku žyminių mokesčių?

Kaip sumokėti žyminius mokesčius?

Ką daryti po mokėjimo?

Įvadas

Teismo mokesčiai, sumokėti Europos mokėjimo įsakymo procedūroje, yra nustatyti Teismų mokesčių įstatyme (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 37/08, 97/10, 63/13, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas58/14 — Konstituciniai mokesčiai). Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas19/15 — Konstitucinio Teismo sprendimas, US, 30/16 ir 10/17 – ZPP-E; (toliau — ZST-1) – bendroji taisyklė, reglamentuojanti žyminius mokesčius.

ZST-1 (6 straipsnis) yra teismo mokesčių mokėjimo grynaisiais pinigais, elektroniniais pinigais ir kitais taikytinais mokėjimo būdais, įskaitant mokesčius už Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, teisinis pagrindas. Praktiškai teismo mokesčius galima sumokėti elektroniniu būdu per atskirų bankų mokėjimo internetu paslaugą.

Kokie mokesčiai taikomi?

Pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą už visą procedūrą turi būti mokamas vienkartinis žyminis mokestis. Asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti tą teismo mokestį, yra prašymo pateikėjas ir prašymo pateikimo į teismą metu pareiškėjas turi sumokėti jam priklausančią sumą.

Kiek turiu mokėti?

Europos mokėjimo įsakymo procedūros teismo mokesčių, kuriuos pareiškėjas turi sumokėti prašymo pateikimo teismui metu, suma priklauso nuo bylos dalyko vertės.

Šio mokesčio apskaičiavimo koeficientas yra 1,2 (tarifo pozicija ZST-1301 – tarifo pozicija 1), o mokestis apskaičiuojamas pagal ZST-1 16 straipsnyje pateiktą lentelę. Kadangi vertės klasės yra didelės, šiuo metu jų negalima tiksliai nurodyti.

Ką daryti, jei negaunu laiku žyminių mokesčių?

Jeigu pareiškėjas nemoka žyminio mokesčio laiku, teismas vis tiek pradeda teismo procesą ir prireikus gali būti vykdomas teismo mokestis.

Kaip sumokėti žyminius mokesčius?

ZST-1 (6 straipsnis) yra teismo mokesčių mokėjimo grynaisiais pinigais, elektroniniais pinigais ir kitais taikytinais mokėjimo būdais, įskaitant mokesčius už Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, teisinis pagrindas.

Praktiškai teismo mokesčius galima sumokėti elektroniniu būdu per atskirų bankų mokėjimo internetu paslaugą ir juos taip pat gali tiesiogiai sumokėti mokėjimo paslaugų teikėjai arba teismo kasos aparatai (grynieji pinigai arba prekybos vietų terminalai).

Elektroninių mokėjimų tikslais kiekvienas atskiras bankas turi savo mokėjimo internetu paslaugą.

Apmokestinamasis asmuo gali iš anksto sumokėti teismo mokestį, t. y. tuo metu, kai kreipiamasi į teismą, tačiau jis gali paduoti prašymą teismui ir laukti, kol teismas atsiųs jam mokėjimo pavedimą, kuriame, be mokėtinų teismo mokesčių sumos, gali būti nurodyta kita informacija, reikalinga mokėjimui atlikti.

Ką daryti po mokėjimo?

Kai teismo mokestis mokamas darant nuorodą į atitinkamą nuorodą (ją teismas turi pranešti skolininkui už teismo mokestį), apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti teismui mokėjimo įrodymo. Šiuo atveju teismas informuojamas apie mokėjimus, atliktus naudojantis specialia elektronine bankų sistema (UJJnet), kai tai yra labai svarbu nustatant konkretų mokėjimą kaip teisingą nuorodą.

Tačiau jeigu teismo mokestis mokamas be tinkamos nuorodos, apmokestinamasis asmuo turi pateikti teismui mokėjimo įrodymą. Tokio liudijimo galiojimui nėra nustatyta jokių specialių oficialių sąlygų. Remdamasis šiuo pažymėjimu, teismas, jei reikia, tikrina, kaip mokestis mokamas UJnet (ypač tais atvejais, kai teismo kasa moka ne teismo kasoje).


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 02/09/2019