Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Horvátország

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Bevezetés

Melyek az alkalmazandó vámok?

Mennyit fizetek?

Mi történik akkor, ha az eljárási illetéket nem fizetik meg időben?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi történik a kifizetés után?

Bevezetés

A bírósági illetékeket a bírósági illetékekről szóló 118/18 törvény a Horvát Köztársaságban és a horvát kormány által megállapított, a bírósági illetékekről szóló rendeletben állapítja meg.

5. cikk A díjszabás szerinti bírósági illetékekről szóló törvény készpénz, készpénz, az ország bélyegzőjével, a Horvát Köztársaságból vagy elektronikus úton fizet.

Annak érdekében, hogy elektronikus úton, a bíróság működése során egy információs rendszeren keresztül, elektronikus úton lehessen benyújtani, a díj a benyújtás időpontjában a benyújtás időpontjában a tarifa által előírt díj feléig fizetendő.

A bíróság által – a bíróság működése során egy információs rendszeren keresztül – elektronikus formában, a bíróság által hozott határozatokat a vámtarifára előírt összeg feléig kell megfizetni, amennyiben az a határozat elektronikus kézbesítésének napjától számított három napon belül kifizetésre került.

Melyek az alkalmazandó vámok?

A bírósági illetékeket minden polgári és kereskedelmi bírósági eljárás során megfizetik, a kifizetések pedig a 11. cikk alapulnak. A Bíróság feladatai a következők:

 1. A Horvát Köztársaság és az állam hatóságai
 2. a közhatalmi jogosítványokat gyakorló személyek és szervek, az ilyen hatáskörök gyakorlása során
 3. a munkaviszonyban álló munkavállalók és a munkaviszonyból eredő jogaik gyakorlásával kapcsolatos egyéb eljárások
 4. a polgári jog által biztosított jogaik gyakorlásával kapcsolatos közigazgatási vitákban foglalkoztatott tisztviselők és alkalmazottak
 5. fogyatékossággal élő nemzeti háború, a jogállásukat és a fogyatékossággal élő személyeket bizonyító megfelelő dokumentumok alapján, a Hivatal által a szakértők értékelésére, a fogyatékkal élők rehabilitációjára és foglalkoztatására kiadott érvényes dokumentum alapján;
 6. a horvát háborúban elölt, eltűnt és bebörtönzött házastársak, gyermekek és szülők, státuszukat igazoló megfelelő dokumentumok alapján
 7. a horvát háborúban elölt, eltűnt és bebörtönzött házastársak, gyermekek és szülők, státuszukat igazoló megfelelő dokumentumok alapján
 8. lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek, menekültek és hazatelepülők, státuszukat igazoló megfelelő dokumentumok alapján
 9. a garantált minimális ellátást élvező szociális jóléti kedvezményezettek
 10. humanitárius szervezetek és a családi élet védelmével foglalkozó szervezetek, amelyek humanitárius és fogyatékossággal foglalkozó szervezetekben hiányoznak és fogva tartottak
 11. gyermekek, mint szerződő felek, vagy az e jog alapján fennálló követelésekkel kapcsolatos házassági eljárásokban részes félként
 12. az anyasági vagy apasági szabadság, valamint a házasságon kívüli gyermek terhessége és szülése miatt felmerülő költségek megállapítására irányuló eljárást kezdeményező felek;
 13. a kapacitásukra igényt tartó felek
 14. kiskorúak házasságra vonatkozó engedélyezési eljárásokban
 15. a gyermek visszavitelével és a gyermekkel való személyes kapcsolat gyakorlásával kapcsolatos eljárásokban részt vevő felek
 16. a kötelező nyugdíj- és kötelező egészségbiztosítási jogviszonnyal, a munkanélküliek foglalkoztatási és jóléti szabályokkal kapcsolatos jogaival foglalkozó pártok
 17. az alkotmányban garantált emberi jogok és a végleges egyedi aktusok elleni védelemre irányuló intézkedéseket kezdeményező felek
 18. a környezetszennyezés elleni védelemre vonatkozó eljárást kezdeményező felek
 19. magasabb szintű szakszervezeti szövetségek és szakszervezeti szövetségek a bírósági cserével és a kollektív munkavitákkal kapcsolatos peres eljárásokban, valamint szakszervezeti képviselők a polgári eljárásokban az üzemi tanács hatásköreinek gyakorlása során
 20. a fogyasztók mint csődök
 21. egyéb személyek és szervek, amennyiben a különös jog így rendelkezik.

Nemzetközi szerződésben vagy viszonosság esetén a részes állam mentesül a díjfizetés alól.

Amennyiben kétség merül fel a viszonosság feltételeivel kapcsolatban, a bíróság felvilágosítást kér az Igazságügyi Minisztériumtól.

Az 10. pontban előírt mentesség azokra a humanitárius szervezetekre vonatkozik, amelyek számára ez a határozat a szociális jólétért felelős minisztert jelöli ki.

A bírósági illetékek megfizetése alóli mentesség nem vonatkozik a települések és városok szerveire, kivéve, ha azokat külön jogszabály alapján hivatalos hatóság nem ültette át.

Az európai vita keretében a kis értékű követelésekre a következő díjak vonatkoznak:

 • a kereset esetében – a kérelmező díjazása
 • a védelemhez – az alperes illetménye
 • a határozat alkalmazásában – a kérelmező fizetése
 • fellebbezés – fizetés
 • válasz a panaszra – a panaszos fizetése (opcionális válasz)

Mennyit fizetek?

I. A követelés, a viszontkereset, az ítélet és a fizetési meghagyás elleni kifogás esetében a jogvita tárgyának értéke szerint megállapított bírósági illeték (a számla a kamat és a költségek levonása után csak a fő követelés értékét veszi figyelembe), nevezetesen:

egyebek

a HRK felé

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

15.000,00 HRK felett 500,00 horvát kunát kell fizetni, plusz a 15.000,00 HRK feletti összeg 1% -a, de legfeljebb 5.000,00 HRK.

II. Az I. pontban említett bírósági illeték felét az ellenkérelemre és a panaszra adott válaszra figyelemmel kell megfizetni.

III. Az ítélet elleni fellebbezés esetén az elsőfokú bíróság az I. pontban említett bírósági illeték összegének kétszerese.

IV. CÍM Ha a perbeli egyezséget a bírósági eljárás során kötik meg, nem kell bírósági illetéket fizetni.

Mi történik akkor, ha az eljárási illetéket nem fizetik meg időben?

Ha valamely fél a határidőn belül nem fizeti be a díjat a határidőn belül, vagy nem tájékoztatja erről a bíróságot, a bíróság további 15 napon belül feltünteti a végrehajtási záradékban a végrehajtási záradékot, és a végrehajtási záradékot a végrehajtás céljából felhelyezi a Pénzügyi Ügynökség elé, annak érdekében, hogy a pénzeszközök tekintetében a végrehajtást szabályozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a végrehajtást a Fél pénzeszközeivel érvényesítsék.

28. cikk A bírósági illetéknek először a bírósági eljárásban jelen lévő felet figyelmeztetnie kell arra, hogy mely illetéket kell megfizetni, és a bíróság nem fizeti meg azonnal a díjat, és 3 napon belül kell megfizetnie a díjat. Ha az egyik fél nem felel meg a figyelmeztetésnek, vagy nem volt jelen abban az esetben, amelyre a díjat fizetni kellett, és a bíróság nem fizette meg a díjat, a bíróság 100 HRK összegű kiegészítő illetékkel kapcsolatos határozatot hoz.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetékeket megkülönböztetés nélkül, készpénzben, az ország horvátországi bélyegzőlenyomataiban vagy elektronikus úton kell megfizetni.

A fix összegű pénzdíjat a bíróság számláiban is meg lehet fizetni, amelynek a költségvetési bevételként a bírósági illetékektől számított öt napon belül kell kifizetnie.

A nemzeti bélyegek esetében a díjak akkor fizethetők ki, ha a vám összege kevesebb, mint 100 HRK.

A bírósági illeték megfizetésének módjára vonatkozó adatok az e-szavazókra, a bíróságok honlapjaira és a bírósági nyilvántartásra vonatkozó internetes oldalon jelennek meg.

A bírósági illetékeket a Horvát Köztársaság állami költségvetése nevében eljáró bármely bank vagy postai küldemény fizeti.

A külföldtől fizetendő bírósági illetéket ki kell tölteni:

A SWIFT ESETÉBEN: NBHEN2X

IBAN-KÓD: HR1210010051863000160

Központi elszámolási számla (CC): 1001005–1863000160

FR64 minta

Meghívó száma: 5045–20735-OIB (második kifizető azonosító száma)

Kedvezményezett: a Horvát Köztársaság pénzügyminisztériuma, a zágrábi kereskedelmi bíróság számára

A kifizetés leírása a következő esetekben határozza meg a vám összegét: ___ (bírósági akták száma, pl. a kifizetések leírása, pl. bírósági illeték az európai fizetési meghagyásra vonatkozó javaslat alapján)

Mi történik a kifizetés után?

A bírósági illeték megfizetését követően a fizetési igazolást azon bírósági ügyben eljáró bíróság részére kell benyújtani, ahol a bírósági illetéket megfizették, a folyamatban lévő ügyek száma alapján (amennyiben az ügyszám már ismert), vagy ha csak az EKOP-ra vonatkozó kérelmet nyújtották be, a kérelemhez csatolni kell a fizetési igazolást.

A feleknek a dokumentumokat postai úton (nyilvántartásba vett vagy egyszerű küldemény útján) vagy elektronikus formában, a bíróság működésére vonatkozó információs rendszeren keresztül kell továbbítaniuk a bíróságoknak.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 19/09/2019