Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Informácie o vnútroštátnych nástrojoch - Chorvátsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Výsluch svedkov v Chorvátsku na účely konania prebiehajúceho pred zahraničným súdom sa vykonáva prostredníctvom inštitúcie medzinárodnej (vzájomnej) právnej pomoci. To platí aj pre videokonferencie, pri ktorých vnútroštátny súd na žiadosť zahraničného justičného orgánu vykonáva výsluch svedkov v Chorvátsku a umožňuje prenos tohto výsluchu prostredníctvom videokonferencie.

Právny rámec

  • Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 s oboma dodatkovými protokolmi (z. 17. Marca 1978 Medzinárodné zmluvy č. 4/99 a z 8. novembra 2001 Medzinárodné zmluvy č. 4/07)
  • Zákon o medzinárodnej právnej pomoci v trestných veciach [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 178/04]
  • Trestný poriadok (NN č. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Ústredným orgánom pre prijímanie dožiadaní je chorvátske ministerstvo spravodlivosti, riaditeľstvo pre európske záležitosti, medzinárodnú a justičnú spoluprácu, oddelenie pre medzinárodnú právnu pomoc a justičnú spoluprácu s členskými štátmi EÚ.

Kontaktná osoba ústredného orgánu

Alan Marinković
Service pre medzinárodnú právnu pomoc a justičnú spoluprácu v trestných veciach

Tel.: + 385 1 3714203
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneAlan.Marinkovic@pravosudje.hr

Videokonferenčné zariadenia PDF(189 Kb)SK


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/11/2020