Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediace v členských státech - Kypr

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Na koho se obrátit?

Informace o postupu mediace na Kypru se obrátily na ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku, kyperskou advokátní komoru nebo Kyperskou obchodní a průmyslovou komoru nebo na vědeckou komoru Kypru.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a běžnější?

S výhradou souhlasu zúčastněných stran existuje možnost využít mediačního řízení za účelem vyřešení případného přeshraničního či nepřeshraničního sporu, včetně obchodního sporu. Tento zákon se nevztahuje na rodinné spory nebo pracovněprávní spory, které nejsou zahrnuty do přeshraničních sporů.

Existují konkrétní pravidla, která je třeba dodržovat?

V souladu se zákonem o některých aspektech zprostředkování v občanských věcech z roku 2012 (zákon 159 (I)/2012) se strany řídí veřejným ochráncem práv. Postup je neformální. Strany se po konzultaci s mediátorem dohodnou, jak probíhá řízení, doba jeho trvání, důvěrnost řízení, odměna mediátora a platební podmínky a jakákoliv jiná záležitost, která je považována za nezbytnou.

Jaké jsou náklady mediace?

V souladu se zákonem se strany před zahájením mediačního řízení dohodnou ve spolupráci se mediátorem mimo jiné na určení odměny zprostředkovatele a podmínek její platby, jakož i na jakýchkoli dalších nákladech řízení. Není proto možné stanovit náklady na mediaci. To bude záviset především na složitosti případu.

Je možné provést dohodu – výsledek mediace?

Pokud strany dosáhnou dohody o urovnání sporu, mediátor vypracuje písemnou dohodu o vypořádání, přičemž strany společně nebo jeden z nich s výslovným souhlasem ostatních stran mohou u soudu zaregistrovat žádost o výkon dohody o urovnání sporu. V takovém případě by mělo být provedeno stejným způsobem jako soudní rozhodnutí.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 18/03/2020