Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Starpniecība dalībvalstīs - Kipra

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Kur jāvēršas?

Lai saņemtu informāciju par mediācijas procedūru Kiprā, sazinieties ar Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministriju vai Kipras Advokātu asociāciju, vai Kipras Tirdzniecības un rūpniecības kameru, vai Kipras Zinātnisko kameru.

Kurās jomās mediācija ir pieļaujama un izplatīta?

Pastāv iespēja ar iesaistīto pušu piekrišanu izmantot mediācijas procedūru, lai izšķirtu jebkuru civilstrīdu, gan pārrobežu, gan ne, tostarp komerciālu strīdu. Likums neattiecas uz ģimenes strīdiem vai darba strīdiem, kas nav iekļauti pārrobežu strīdos.

Vai ir īpaši noteikumi, kas jāievēro?

Saskaņā ar 2012. gada Likumu par dažiem mediācijas aspektiem civillietās (Likums 159 (I)/2012) puses vada ombuds. Procedūra ir neformāla. Puses, apspriežoties ar mediatoru, vienojas par procedūras norisi, ilgumu, procedūras konfidencialitāti, mediatora atalgojumu un samaksas noteikumiem, kā arī par visiem citiem jautājumiem, ko tās uzskata par vajadzīgiem.

Kādas ir mediācijas izmaksas?

Saskaņā ar likumu pirms mediācijas procedūras uzsākšanas puses sadarbībā ar mediatoru vienojas cita starpā noteikt starpnieka atalgojumu un tā samaksas nosacījumus, kā arī citas procesa izmaksas. Tādēļ nav iespējams paredzēt mediācijas izmaksas. Tas galvenokārt būs atkarīgs no lietas sarežģītības.

Vai ir iespējams īstenot vienošanos – mediācijas rezultātu?

Ja puses vienojas par izlīgumu, mediators sagatavo rakstisku izlīguma vienošanos, un vai nu puses kopā, vai viena no pusēm ar citu pušu nepārprotamu piekrišanu var tiesā reģistrēt izlīguma izpildes pieprasījumu. Šajā gadījumā tas būtu jāizpilda tāpat kā tiesas nolēmums.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 18/03/2020