Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja - Nemčija

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Pogoj za zahtevek je samo tako imenovana vloga za pristop, v kateri so navedeni predmet in razlogi vloge (glej podrobnosti v vprašanju 3). Zahtevek se lahko naslovi na policijo, državno tožilstvo ali pristojno sodišče (glej vprašanje 2).

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Zahtevek se lahko predloži v pisni obliki že pri prijavi kaznivega dejanja policiji. Prav tako se lahko pozneje predloži državnemu tožilstvu ali sodišču v pisni obliki ali pa ga evidentira sodni uradnik (v oddelku Rechtsantragsstelle (oddelek nemških sodišč, kateremu se lahko predložijo zahtevki in druge izjave)). Ustni predlog se lahko vloži tudi na glavni obravnavi.

Na splošno je priporočljivo, da se vloga vloži čim prej, tudi zato, da se prepreči opustitev odločitve zaradi znatnih zamud v postopku.

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

V vlogi je treba jasno navesti, kaj zahtevate od obtoženca in zakaj. Če zahtevate denarni znesek za nadomestilo finančne škode (npr. izguba dohodka, poškodovano premoženje), ga morate praviloma natančno navesti. Višino odškodnine za bolečine in trpljenje (Schmerzensgeld) je po drugi strani mogoče prepustiti presoji sodišča. Tudi v tem primeru bi bilo treba navesti vsaj približen vrstni red velikosti in določiti podlago za izračun ali oceno koristi bolečine. Čim bolj popolno morate navesti dejstva, ki utemeljujejo vaš zahtevek (npr. opis kaznivega dejanja, informacije o poškodbah in škodi na premoženju).

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Seveda. Poseben obrazec ni predviden.

Primer vloge v postopku v zvezi s prisego je na oznaki žrtve, ki jo je izdalo zvezno ministrstvo za pravosodje in varstvo potrošnikov na str. 59 (primer 5). FIBEL žrtev o pravicah oškodovancev in oškodovancev v kazenskem postopku Povezava se odpre v novem oknuje na voljo na https://www.hilfe-info.de/ v razdelku „Objave“ na naslovu:

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

Vlogi morate navesti ali priložiti vsa razpoložljiva dokazila, pomembna za dokazovanje in uveljavljanje vašega zahtevka (npr. računi, potrdila). Izrecno se lahko sklicujete tudi na izjave, ki ste jih dali policiji (prijava, izjave prič), ali na obtožnico.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Če se vam kot tožeči stranki odobri zahtevana odškodnina, vam ne bo treba zaračunati sodnih taks; vse stroške, ki ste jih imeli, npr. izgubo zaslužka zaradi sodelovanja v sodnem postopku, krije tožena stranka. vse stroške, ki jih imate zaradi sodelovanja v sodnem postopku, nosi obtoženec (npr. izguba dobička zaradi sodelovanja na sodni obravnavi).

Če prošnji ni ugodeno ali ji je bilo ugodeno le delno, zavrnete vašo vlogo ali če se sodišče odloči, da ne bo odločilo, v skladu s svojo dolžnostjo odloči, kdo bo kril stroške sodišča in strank (npr. odvetniške stroške).

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč?

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali ga lahko dobim, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Odvetnika ni treba nujno najeti, vendar je v nekaterih primerih to priporočljivo. Tako je na primer, če gre za kompleksno dejansko stanje, ki vključuje več storilcev, če obstajajo težavna vprašanja v zvezi s civilnopravno odgovornostjo ali če sodišče odloči, da je treba priznane zahtevke (npr. denarni znesek) izvršiti s postopkom izvršbe. Če so izpolnjeni zakonski pogoji (zlasti šibko premoženjsko stanje), se lahko zagotovi pravna pomoč za kritje stroškov odvetnika.

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Sodišče ne odloči o odškodninskem zahtevku, če je obtoženec oproščen ali postopek ustavljen, če je zahtevek nedopusten, po mnenju sodišča neutemeljen ali če izjemoma ni primeren za obravnavo v kazenskem postopku.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Pritožba se lahko vloži zoper sklep sodišča, da ne bo sprejelo odločitve o zahtevku, ker meni, da pogoji za sprejetje odločitve o zahtevku niso izpolnjeni.

Če mi sodišče prizna odškodnino, kako zagotovim izvršitev sodbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim, da se zagotovi njena izvršitev?

Odločbe o pristopu in poravnave, sklenjene v pristopnih postopkih, se lahko izvršijo v skladu s splošnimi pravili o izvršbi. Izvršba se izvede na podlagi izvršljivega izvoda sodbe ali sklenjene poravnave, ki ga izda sodni uradnik kazenskega sodišča.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 23/11/2020