Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolventieregisters - Roemenië

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Dit deel biedt een overzicht van het bulletin voor insolventieprocedures — Roemeense Insolventie Register, die zijn ingesteld door het Ministerie van Justitie — Nationaal Register Office


Insolventieregisters

De informatie die de Roemeense insolventieregister bieden?

Insolventieprocedures in Roemenië

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bulletin van insolventieprocedures (BPI) gepubliceerd door het Nationaal Register Office, ervoor gezorgd dat de oproeping van een derde, communicatie, kennisgevingen van procedurele documenten afgegeven door rechtbanken en justitiële bestuurders/de curatoren van de insolventieprocedure overeenkomstig wet nr. 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en betreffende insolventieprocedures.

Algemene insolventieprocedures van toepassing op:

1. (alle beroepsbeoefenaren die een onderneming), met uitzondering van de uitoefening van vrije beroepen en waarin er bijzondere bepalingen op het gebied van insolventierecht.


Vereenvoudigde insolventieprocedures van toepassing op:

1 professionals;

 • bevoegde natuurlijke personen;
 • individuele ondernemingen en familiebedrijven

2 schuldenaars die voldoen aan een reeks specifieke voorwaarden, d.w.z.:

 • niet in het bezit zijn van onroerende activa;
 • oprichting of boekhoudkundige documenten kunnen worden gevonden;
 • hun administrateur kan worden gevonden;
 • hun statutaire zetel niet langer bestaat of niet langer identiek aan die aan het handelsregister; geen wettelijk vereiste documenten;
 • ontbinding is voordat de aanvraag indienen bij het gerecht
 • hun voornemen om failliet te gaan of geen gebruik kunnen maken van de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

Eind juni 2014 heeft de insolventie wordt geregeld bij wet nr. Procedure 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en betreffende insolventieprocedures, waarvan de bepalingen van toepassing op de procedures ingeleid na de inwerkingtreding ervan. Landbouwers processen de inwerkingtreding van Wet nr. 85/2014, blijven onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 85/2006 betreffende de insolventieprocedure.

Bulletin van insolventieprocedures

Welke gegevens bevat deze?

Bulletin van insolventieprocedures bevat alle procedurele handelingen van de rechtbanken en door de bewindvoerders of liquidateurs in de insolventieprocedure, namelijk:

 • dagvaarding;
 • communicatie;
 • kennisgevingen;
 • aanwezigheid;
 • arrest;
 • andere bij wet vastgestelde procedurele handelingen (opgesteld door de curator of vereffenaar, gerechtelijke reorganisatie, mededelingen).

Hoe wordt deze georganiseerd op de website van het Bulletin van insolventieprocedures?

De link wordt in een nieuw venster geopend.De website van het Bulletin voor insolventieprocedures geeft toegang tot de volgende:

 • gratis informatie;
 • informatie over de structuur van het nationale handelsregister, directoraat voor het bulletin voor insolventieprocedures;
 • specifieke wetgeving, formulieren en procedurele handelingen.

De website van het Bulletin voor insolventieprocedures (BPI) heeft de volgende afdelingen:

 • informatie over de inrichting van de IPB;
 • wetgevingsbesluiten;
 • organisatieschema van het Nationaal Register Office, het handelsregister bureaus bij rechtbanken en de IPB;
 • juridische woordenboek (insolventie);
 • IPB statistische gegevens;
 • interinstitutionele betrekkingen;
 • contactgegevens.

Het bulletin voor insolventieprocedures zijn de formulieren beschikbaar in de e-diensten portaal van het nationale handelsregister Bureau in het hoofdstuk gewijd aan het bulletin voor insolventieprocedures, en heeft de volgende structuur:De link wordt in een nieuw venster geopend.https://portal.onrc.ro/

1. BPI diensten:

 • „Bulletin voor insolventieprocedures online” (regie);
 • Aantal „Overzicht IPB” (gratis informatie);
 • „Personen bekendgemaakt in het IPB” (gratis informatie)

Activiteit 2 formulieren voor bekendmaking in het IPB;

 • Onlineformulieren voor bekendmaking in het IPB;
 • Offline vormen voor de IPB.

Activiteit 3, formulieren voor het verstrekken van informatie;

 • Vormen, voor het verstrekken van online informatie;
 • Offline vormen voor de IPB.

Statistieken — 4

Is toegang tot het insolventieregister kosteloos in Roemenië?

Het bulletin voor insolventieprocedures wordt in elektronische vorm gepubliceerd. De elektronische versie van het Bulletin kan online worden geraadpleegd op:

Toegang tot diensten die door de IPB wordt gedifferentieerd:

 • gebruikers kunnen toegang krijgen tot de officiële website van het bulletin voor insolventieprocedures gratis en zonder registratie;
 • de toegang tot e-diensten portaal van het nationale handelsregister Bureau vereist registratie als gebruiker;
 • toegang tot „Bulletin voor insolventieprocedures online” wordt verleend bij de registratie als gebruiker en tegen betaling van een bijdrage.
 • toegang tot „IPB Probleemoverzicht” en „personen in het IPB” is gratis en verplicht alleen de registratie als gebruiker.

Zoeken in het Roemeense Insolventie Register

Het Bulletin voor insolventieprocedures („online” kunnen worden opgevraagd door: het nummer en het jaar van publicatie van een nummer, de naam van de schuldenaar, het fiscaal identificatienummer, het inschrijvingsnummer in het handelsregister, nummer van de zaak of de publicatie van een probleem. voor derden toegankelijk zijn via een abonnement, bulletins in BPI volledig beschreven procedurele handelingen.

Samenvatting”, „de betrokken kunnen worden doorzocht door het nummer en de datum van afgifte. De gratis toegang tot de volgende informatie:

 • soort processtuk bekendgemaakt in het Bulletin (bv.: dagvaarding, zin voor insolventieprocedure openen, opening van de insolventieprocedure voor kennisgeving, een bijeenkomst van schuldeisers bijeengeroepen, activiteitenverslag reorganisatieplan faillissementsprocedure, zin voor kennisgeving voor een faillissementsprocedure te openen, opening, distributielijst, eindverslag, zin voor insolventieprocedures afsluiting, enz.);
 • de namen van individuen zoals bedoeld procedurele documenten;
 • waar de statutaire zetel van die persoon;
 • fiscaal referentienummer;
 • inschrijvingsnummer in het register

De „personen” bekendgemaakt in het IPB kunnen worden doorzocht door het nummer en het jaar van publicatie van een nummer, de naam van de schuldenaar, het fiscaal identificatienummer, het inschrijvingsnummer in het handelsregister, nummer van de zaak of de publicatie van een probleem. de gratis toegang tot de volgende informatie:

 • naam;
 • fiscaal referentienummer;
 • registratienummer van de personen bedoeld in procedurele documenten;
 • waar de statutaire zetel van die persoon;
 • zaaknummer van de insolventieprocedures en de naam van de rechtbank waar de zaak is ingeschreven;
 • de nummers waaronder procedurele documenten aan deze personen;
 • soort procedure;
 • de eerste vastgesteld na de inleiding van de procedure, indien van toepassing.

Geschiedenis van het insolventieregister

Het bulletin voor insolventieprocedures werd opgericht in 2006 krachtens wet nr. 86/2006 betreffende insolventieprocedures.

Voortdurende optimalisering van het elektronische systeem van oproepen, kennisgevingen, en kennisgevingen van processtukken gepubliceerd is de belangrijkste doelstelling van de Roemeense Bulletin voor insolventieprocedures.

Voordelen van de Roemeense Insolventie Register

Publicatie van het Bulletin voor insolventieprocedures duidelijke voordelen biedt:

 • versnelt de insolventieprocedure, en vereenvoudigt de mededeling van dagvaardingen, berichten, uitnodigingen, besluiten en andere procedurele handelingen van de rechtbanken en justitiële bestuurders/curatoren, zodat er een elektronische communicatie.
 • zij bundelt en standaardiseert de procedurele documenten afgegeven door rechtbanken en justitiële bestuurders/curatoren.
 • bijdragen tot de ontwikkeling van een nationale gegevensbank van procedurele documenten afgegeven door rechtbanken en justitiële bestuurders/curatoren (d.w.z. dagvaarding, mededelingen, convocaties, beslissingen, mededelingen, verslagen, reorganisatieplannen)
 • zorgt voor een snelle registratie in het handelsregister/andere registers van kennisgevingen op grond van wet nr. 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en betreffende insolventieprocedures.
 • biedt geïnteresseerde personen toegang tot de procedurele documenten afgegeven door rechtbanken en justitiële bestuurders/curatoren.

Relevante banden

De link wordt in een nieuw venster geopend.Op de website van de Roemeense Insolvency Bulletin

De link wordt in een nieuw venster geopend.Op de website van de Roemeense handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Via het elektronische portaal van het Nationaal Register Office in Roemenië


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 04/09/2018