Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Licytacje sądowe - Grecja

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


1 Ogłoszenia oraz wycena na potrzeby sprzedaży zajętych składników aktywów

Zajęcie następuje poprzez usunięcie towarów (art. 954 kodeksu postępowania cywilnego) lub zajęcie majątku należącego do dłużnika lub prawo rzeczowe na nieruchomościach (art. 992 KPC) przez komornika sądowego, a sprawozdanie zostało sporządzone przed dorosłego świadka. Komornik sądowy lub specjalista powołany w tym celu przez komornika są oceniane przez komornika. W przypadku niezależnego eksperta wartość handlową nieruchomości ustala niezależny ekspert.

Zaświadczenie o zajęciu zawiera: Dokładny opis zajętego mienia w taki sposób, że nie ma żadnych wątpliwości co do jego tożsamości; b) wycena nieruchomości zajętej przez komornika sądowego lub biegłego; c) cena pierwszej oferty, którą w przypadku nieruchomości musi stanowić wartość handlowa zajętego mienia; d) odniesienie do tytułu egzekucyjnego, na którym opiera się wykonanie, nakaz doręczony dłużnikowi i kwota, za którą zajęcie się odbywa; e) wskazanie dnia aukcji, wynosi siedem (7) miesięcy od dnia zakończenia zajęcia, jednak nie później niż osiem (8) miesięcy od tego dnia – miejsce, w którym dokonano licytacji, oraz nazwisko prowadzącego aukcje.

Wyciąg z zaświadczenia o zajęciu, zawierający nazwiska i nazwiska posiadacza oraz nazwiska pozwanego, krótki opis zajętego mienia, pierwszy kurs oferty, nazwa i dokładny adres prowadzącego aukcje oraz miejsce, data i godzina przeprowadzenia aukcji, jest publikowany na stronie internetowej Bulletin do publikacji Judicial Publication Sector Insurance of the National Farmers’Fund«.

Aukcja nie może zostać przeprowadzona bez spełnienia tych formalności, w przeciwnym razie jest ona nieważna.

2 Osoby trzecie, które mogą przeprowadzić sprzedaż

Zajęte nieruchomości są publicznie sprzedawane za pośrednictwem platformy elektronicznej przed notariuszem w okręgu, w którym nieruchomość została zajęta, mianowana na aukcję (art. 959 KPC), natomiast nieruchomość stanowiąca przedmiot egzekucji została również sprzedana na aukcji przed notariuszem w okręgu, w którym znajduje się nieruchomość, wyznaczona do celów aukcji (art. 998 KPC).

Aukcja ma formę oferty elektronicznej, po tym jak wybrani oferenci złożyli zabezpieczenie i zostali certyfikowani w systemach elektronicznych zgodnie z art. 959 KPC. Licytacje odbywają się w pomieszczeniach małego sądu, w którego okręgu przeprowadzono aukcję, dni roboczych, które odbywają się w środę, czwartek lub piątek.

3 Rodzaje licytacji, do których te zasady mogą nie mieć w pełni zastosowania

Zajęcie specjalnych aktywów (art. 1022 – 1033 CCP):

Zajęcie może być również dokonane w odniesieniu do praw własności dłużnika, które nie mogą podlegać zajęciu zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 953 (1) i (2), 982 i 992 kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności w przypadku praw autorskich, patentów i eksploatacji filmów kinematograficznych, roszczeń wobec osób trzecich, które podlegają rozpatrzeniu, pod warunkiem że przepisy prawa materialnego zezwalają na przeniesienie takich praw (art. 1022 KPC).

Jeżeli aukcja z załączonym prawem została zamówiona w drodze aukcji, sąd ds. drobnych roszczeń powołuje prowadzącego aukcje (art. 1026 KPC) i stosuje się przepisy mające zastosowanie do aukcji ruchomości.

4 Informacje dotyczące krajowych rejestrów aktywów

Nie istnieją krajowe rejestry aktywów

5 Informacje dotyczące baz danych przeznaczonych dla wierzycieli i służących do identyfikowania aktywów dłużników lub przysługujących im należności

Nie ma baz danych, które można wykorzystać do identyfikacji majątku lub roszczeń dłużnika. Istnieje tylko system centralny prowadzony przez IAPR, do którego dostęp mają określone organy (prokuratura, urząd skarbowy, Urząd ds. prania pieniędzy, pranie pieniędzy itp.), który pokazuje rachunki bankowe prowadzone w greckich bankach.

6 Informacja na temat licytacji sądowych przez internet

Od początku 2018 r. wszystkie aukcje prowadzone są drogą elektroniczną za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknie platformy elektronicznej.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/05/2020