Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tuomioistuinjärjestelmät jäsenvaltioissa - Viro

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Tässä osiossa luodaan yleiskatsaus Viron tuomioistuinjärjestelmään.


Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Viron perustuslain mukaan ainoastaan tuomioistuin on toimivaltainen. Tuomioistuinten on hoidettava oikeudenkäyttöä perustuslain ja muiden lakien mukaisesti. Viron tuomioistuinjärjestelmällä on perustuslain mukaisesti yksinomainen oikeudenkäyttövalta. Tuomioistuin hoitaa tehtäviään erillään sekä toimeenpanovallan että lainsäädäntövallan käyttäjästä.

Oikeushallinto

Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten hallinnosta vastaa oikeusministeriö. Tuomioistuinten hallintoneuvosto on neuvoa-antava elin, joka on perustettu johtamaan tuomioistuinjärjestelmää, ja sen työtä johtaa korkeimman oikeuden presidentti. Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimet rahoitetaan valtion talousarviosta oikeusministeriön talousarviosta. Korkeimmalla oikeudella on oma itsenäinen hallintonsa ja erillinen talousarvio.

Oikeushallinnon neuvostoon kuuluvat seuraavat jäsenet:

  • Korkeimman oikeuden puheenjohtaja (joka on myös neuvoston puheenjohtaja)
  • viisi tuomaria, jotka tuomarien täysistunto nimittää tehtävään kolmeksi vuodeksi kerrallaan
  • kaksi Viron parlamentin jäsentä;
  • Asianajajaneuvoston nimittämä asianajaja
  • ylin syyttäjä tai hänen nimittämänsä yleinen syyttäjä
  • oikeuskansleri tai hänen nimittämänsä edustaja
  • oikeusministeri tai hänen edustajansa, joka osallistuu neuvoston istuntoon ja jolla on puheoikeus.

Lue lisää tuomarineuvostosta Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä.

Tuomioistuinhierarkia

Viron tuomioistuinjärjestelmä on kolmitasoinen:

  • Ensimmäisen oikeusasteentuomioistuimia ovat käräjäoikeus ja hallintotuomioistuimet.
  • Toisen asteen tuomioistuimia ovatpiirituomioistuimet (muutoksenhakutuomioistuimet)
  • Ylimmän oikeusasteen tuomioistuin on korkein oikeus (kassaatiotuomioistuin).

Käräjäoikeudet ovat yleisiä tuomioistuimia ja ne käsittelevät riita- ja rikosasioita sekä rikkomuksia (lieviä rikoksia). Hallinto-oikeudet käsittelevät ensimmäisen asteen tuomioistuimena hallintoasioita, jotka on laissa määrätty niiden toimivaltaan. Piirituomioistuimet ovat toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jotka tutkivat maan päätöksiä, ja hallintotuomioistuimia muutoksenhaun yhteydessä. Korkein oikeus on korkein oikeus, joka käsittelee käräjäoikeuden päätöksistä tehtyjä kassaatiovalituksia. Korkein oikeus toimii myös perustuslakituomioistuimena.

Oikeudellinen tietokanta

Yleistä tietoa Viron oikeusjärjestelmästä Linkki avautuu uuteen ikkunaanon oikeusministeriön verkkosivuilla.

Yleiskatsaus Viron tuomioistuinjärjestelmään on Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinten verkkosivuilla.

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

Viron oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmää koskevia tietoja voi selailla maksutta.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 02/10/2020