Igazságszolgáltatási rendszerek

Az igazságszolgáltatási rendszer a bíróságok és igazságszolgáltatási szervek összessége egy államon vagy más olyan szuverén szervezeten belül, mint amilyen az Európai Unió (EU) is. A bíróságok fő feladata a jogviták rendezése és a jog helyes és koherens alkalmazásának biztosítása.

Minden egyes uniós tagállamnak és az Európai Uniónak is megvan a maga bírósági rendszere. A következő oldalakon:

információkat találhat a bíróságok szervezetéről és a releváns eljárásokról. Ha bírósághoz kell fordulnia, iránymutatást kaphat a tekintetben, hogy melyik bíróság foglalkozik majd az ügyével.

A bíróságok azon feladata, hogy alkalmazniuk kell a jogot, azzal jár, hogy értelmezniük is kell azt. Új értelmezésekkel egyben ítélkezési gyakorlatot is teremtenek.

Míg a tagállamok bírósági rendszerei részleteikben jelentősen különböznek, van egy sor olyan közös elv, amely mindegyikre, valamint az EU-ra mint olyanra is vonatkozik. Az egyik ilyen közös elv az, hogy a bíróságoknak pártatlanoknak és a kormánytól és a jogalkotótól (vagyis a jogot elfogadó intézmény(ek)től) függetleneknek kell lenniük. A bírói kar függetlenségének ezen elve az egyike azoknak az értékeknek, amelyeken az EU alapszik: a jogállamiság és a szabadság, az egyenlőség és az alapvető jogok tiszteletben tartása. Ezt az elvet kifejezetten említi az EU Alapjogi Chartájának 47. cikke és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikke.

Utolsó frissítés: 06/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.