Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša - Cipar

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. #II
 4. Pristup informacijama slučajevima
 5. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 6. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 7. Drugi načini pristupa pravosuđu
 8. Pravna sposobnost
 9. Pravno zastupanje
 10. Dokazi
 11. Pravno sredstvo
 12. Troškovi
 13. Financijska pomoć mehanizama
 14. Pravodobnost
 15. Ostala pitanja
 16. Je stranac
 17. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Ciparske ustav imali su 1950 prije ekološkim pravima postala raširena pojava. Stoga nema izričitu odredbu u Cipru Ustav o okolišu, bilo kao obvezu država ili pravo prema prirode ili pojedinca. Postoji pravo na život (članak 7.) koji se tumači sudska praksa kao pravo na zdrav okoliš (pyrga Zajednice V. Republika (1991) 4clr). Budući da ne postoje ekološki odredbe u Ustavu glavne odredbe o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša su oni koji se primjenjuju općenito, i ustavnim glavne odredbe o pristupu pravosuđu su određene u člancima 29. i 146. Članak 29. predviđa da svaka osoba (uključujući non-cypriots i pravnih osoba) ima pravo pojedinačno ili zajedno s drugima da svako nadležno tijelo, da se njihova tužba pohađao da brzo i primiti odgovor u roku od 30 dana. (To se odnosi na žalbe upućene javne službe ministarstva ili druga javna tijela). Člankom 146. propisuje koji može podnijeti zahtjev sudu protiv odluke, radnje ili propusta javnog tijela i to bi stoga primijeniti u pogledu pitanja zaštite okoliša. Za takvo pravo da podnositelj pritužbe mora imati postojeće osobnih i opravdani interes koji je neposredno pogođene takvim odluke, radnje ili propusta koji provodi javno tijelo na način protivan ustav, za svako pravo ili predstavlja zloporabu ovlasti. Građani mogu pozvati na ustavnom pravu na život i njezino tumačenje. Stranke upravnog ili sudskog postupka može osloniti izravno na međunarodne sporazume samo ako sporazumi prenesene su u Cipru prava. Arhuške konvencije je ratificirao i prenio u 2003. zakonom broj 33 (iii)/2003. Nema predmeta nastane dosad s načelima Konvencije niti je poznato da su kotirane na sudu.

II. Pravosuđe

Cipar slijedi načelo diobe vlasti. Pravosuđe obavlja neovisno sudstvo u sljedećim sudovima:

Vrhovni sud Republike koja ima nadležnost u nastavku:

Žalbeni sud

Vrhovni sud nadležan za provođenje postupka i odlučivanje u svim žalbama svih slabije sudova u građanskim i kaznenim stvarima. Sud može, izmijeniti, ili naložiti ponavljanje postupka kako je to smatra primjerenim.

Podaci za upravne svrhe

Vrhovni sud kao jedini upravni sud u državi, ima isključivu nadležnost odlučivanja o eventualno podnesena protiv odluke, čin ili propust bilo koje tijelo, tijelo ili osoba ostvaruju nikakve izvršne ili upravno tijelo na terenu da krši odredbe Ustava ili odvjetničko ili premašuje ili zlouporaba sve ovlasti dane takvih tijela, tijelo ili osobu.

Ustavna pitanja

Vrhovni sud ima nadležnost da odlučuje je li pravom spojiva s odredbama Ustava ili sukobu ovlasti ili pitanje nadležnosti proizlazi između organa ili tijela Republike. Osim toga Vrhovni sud nadležan je za korištenje predsjednika Republike li zakon koji je Zastupnički dom je repugnant ili u skladu s bilo kojom odredbom Ustava.

Izbori

Vrhovni sud kao izborni sud ima ovlast saslušati i odrediti predstavki o tumačenju i primjeni izbornog zakona.

Pravo naloga

Vrhovni sud ima isključivu nadležnost da izdaje pravo naloga Habeas Corpus (tisak osoba iz pritvora) i drugih naloga obučavanju osobe, da se učini nešto ili suzdržavanja od činiti nešto ili ispraviti odluku (mandamus, zabrana, quo warranto i certiorari).

Kuskus s Admiralitetskih

Vrhovni sud nadležan za provođenje postupka i odlučivanje Admiralty slučajevima. Izvornik nadležnosti provodi sudac pojedinac i žalbu na odluku jest potpuni uređaj Vrhovnog suda.

Prvostupanjski sudovi su: Okružni sudovi; Porotni sudovima; Obiteljski sudovi; Industrijski sporova Tribunalom; Kontrola iznajmljivanja Tribunalom; Vojni sud.

Okružni sudovi

Građanska i kaznena nadležnost

Postoji šest okružnih sudova, po jednu u svakoj šest gradova otok. Dvoje ih (Famagusta i kyrenia okružni sudovi) prestao biti funkcioniranju od 1974. i njihove nadležnosti preuzeo u Nikoziji i Larnaca sudovima. Svaki okružni sud nadležan za provođenje postupka i odlučivanje u svim građanskim parnicama. Ako nastanka razloga za tužbu u cijelosti ili djelomično unutar granica okruga kada sud ima sjedište ili ako tuženik u trenutku podnošenja djelovanje boravi ili posluje unutar granica Suda. Kazneno djelo može suditi predsjednika Okružnog suda, okrug sudac ili okruga sudac sjednice samostalno ili Porotni sud.

Porotni sud

Je Porotni sud (trenutno na četiri Prisjednički sudovi) sastoji se od tri suca i nadležan je za odlučivanje o svim kaznenim djelima za koja je propisana kaznenog zakona ili drugim zakonom i ima ovlast za izricanje maksimalne rečenica predviđeno mjerodavnim pravom.

Obiteljski sudovi

Obiteljski sud (postoje tri obiteljski sudovi) preuzeti predstavki o raspuštanje brak kao i stvarima koje se odnose na roditeljsku potporu, održavanje, usvajanje i vlasništva odnose između supružnika ako sudionici imaju boravak u Republici.

Industrijski spor Tribunal

Industrijski Tribunal (sada postoje tri industrijske sudovima) nadležan za zahtjeve zaposlenika za neopravdanu otpuštanja i otpremnine. Sastoji se od predsjednika (koji je sudskog službenika) i dva lay-members predstavnika poslodavaca i zaposlenika.

Najamnina kontrole Tribunal

Najamnina kontrole Tribunal (sada postoje tri kontrola iznajmljivanja sudovima) je nadležan za sve sporove koji nastaju iz primjene kontrola iznajmljivanja zakona, koji uključuju među ostalim, plaćanje zakupnina i oporavak posjedu. Stanarinu kontrole sud sastoji se od predsjednika (koji je sudskog službenika) i dva lay-members predstavlja stanari i landlords.

Vojni sud

Vojni sud ima nadležnost u vojna kaznena djela u okviru kaznenog zakona i drugih zločina koje su počinili pripadnici oružanih snaga. Sastoji se od predsjednika (koji je sudskog službenika) i dva ocjenjivača koji su je Vrhovno vijeće sudova s popisa vojnih službenika.

Građanskim i kaznenim postupcima početak u okrugu i Prisjednički sudovi i preseljenje u Vrhovnog suda o žalbi. Za administrativna pitanja je međutim Vrhovni sud je samo Sud, ostvaruju oba prvostupanjskom i žalbenog nadležnosti. Ne postoje posebni sudovi odlučuju o pitanjima okoliša. Međutim, u slučajevima javne odgovornosti za okoliš, zakon o odgovornosti za okoliš broj 189 (i)/2007 uspostavila ekološka tijelo razmotriti upravne sankcije i druge mjere za obnavljanje oštećenje zaštićene vrste i staništa, izvora vode i tla. „forum shopping” nije obično moguće. U nekim okolnostima stranka može odlučiti hoće li pokrenuti postupak npr. okružnom sudu ili u industrijskoj sporova sud ovisno o razini štete traži (viši u okružni sud već mnogo lengthier proces), ali obično postupak treba započeti u pravo sudu i prava City. U odnosu na štete zbog kršenja prava okoliša, tužba se može podnijeti u okružni sud kada je šteta nastala. Kazneno slučaju mogu podnijeti i državnog odvjetnika na temelju posebnog/prava okoliša (npr. zaštita prirode) ili prema nedavno donesen zakon za kaznena djela protiv okoliša. Nema razlike između redovitih i izvanrednih pravnih sredstava pred sudom. Ploče od tri suca odlučiti konačno o građanskim i kaznenim žalbe. Oni mogu podržati, izmjeni, ili naložiti ponavljanje postupka koje smatra prikladnim. Ipak, mogućnost tužitelja da promiče izvanredni pravni lijek poput nolle prosequi koji je naloga za uhićenje postupka, na temelju javnog interesa ili davanje preporuka za pomilovanje. Vrhovni sud sjednice kao upravni sud nema nadležnost razmotriti tvari. Može provjeriti zakonitost osporiti akta ili odluke, ali ne obuhvaća meritumu. U tom pogledu Sud je sličnih ovlasti na Cour de Cassation. Može ukidati upravno djelovanje u dio u cijelosti i istražnom zatvoru. slučaj tijelo izdavanja odluke. Agencija je vezana sudska odluka. Uglavnom većina pitanjima okoliša podliježu postupku za administrativni resursi. No, neke ekološka pitanja su odlučiti kazneni bilo građanski nadležnosti, npr. prava za kaznena djela protiv okoliša broj 22 (i)/2012 i Zakona o odgovornosti za okoliš, broj 189(1)/2007. U kaznenim postupcima, svatko ima pravo prijaviti kaznena djela (npr. zlouporabu ovlasti određena tijela) tužitelja. Mogu sudjelovati i svjedoče u postupku. Sredstva protiv sudske odluke je ograničen na tužitelj i optuženik. Radi traženja pravnog lijeka podnositelj pritužbe mora imati legitiman interes u smislu članka 146. Ustava. Takvo pravo mora koristiti u roku od 75 dana od saznanja događanja žale. Tri nove zakone priznaje pravo nevladinih organizacija za pritužbu protiv određenih upravnih akata. Su pravom EIA (broj 140 (i)/2005), integriranoj prevenciji i kontroli oneèišæenja (IPPC) broj 56 (i)/2003 i 15 (i)/2006 i odgovornosti za okoliš Zakona broj 189 (i)/2007. Sud u upravnom postupku može ispitati od službenoj dužnosti pitanja od općeg interesa poput rok, izvršne narav akta, nadležnost tijela, legitimni interes. Sud ne može ispitati po službenoj dužnosti ustavna pitanja i kršenja temeljnih prava. Ti ustavnosti pitanja moraju biti izričito naveli.

III. Pristup informacijama slučajevima

Na temelju članka 10. točka (i) pristup informacijama o okolišu Zakona broj 119 (i)/2004 hijerarhijski žalbe možda (npr. slovo) unutar 30 dana ministru odjel koji nije odgovoriti ili odgovorila neprimjereno. To ne isključuje zahtjeva od ostvarivanja njegovih/njezinih prava Ustava (članak 146.) ili za pravobranitelja za mišljenje. Odbijanje zahtjeva za informacije mora biti opravdano i u pisanom obliku (članak 8. stavak 8. zakona) i moraju uključivati informacije o sudsko preispitivanje postupaka predviđenih člancima 10. i 11. Svaka osoba može zatražiti pristup informacijama o okolišu pisanim pismo i bez potrebe za pokazuju posebnog interesa. Za one koji traže pravnu zaštitu protiv odbijanja postupak je ponovno jednostavna. Može uključivati hijerarhijsku žalbu ministar nadležan za odjel koji je odbijanje informacije. Ako podnositelj zahtjeva odluči pokrenuti sudski postupak, to treba učiniti u roku od 75 dana od odbijanja i on bi moraju pokazati da, postupovna pravila koja bi se primijenila su odredbe na članak 10. Zakona. Uvjeti u skladu s člankom 146. Ustava su također trebala biti ispunjeni, tj. oštećenik bi trebao pokazati osobni i legitimnih interesa. Administrativni dokument koji sadrži sve podatke podnosi sudu te je ispitati sudac prije donošenja odluke. Sud ima ovlast i odgovornost da reguliraju proizvodnju dokaza u skladu sa zahtjevima za odgovarajuće obavljanje njegovih nadležnosti prema članku sud ima ovlast pozvati svaku osobu na svjedočenje ili predočite dokumente kojima se Sud postići samo odluke u slučajevima.

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Ne postoje posebni postupci sudjelovanja javnosti u pitanjima okoliša, ali postoji niz sektorskih zakonima (npr. zoniranje, IPPC, εια) predviđaju javne obavijesti, poziv primjedbi i sudjelovanje javnosti u otvorenom vijećanje. Osim ako je drukčije propisano u posebnim zakonom postoji obično ne nadređena upravno tijelo na koje bi se protiv administrativne odluke. Prvostupanjske administrativne odluke ili se mogu uzeti izravno Sudu, iako je uobičajeno u praksi na žalbu prvo bilo ministar nadležan ili pravobranitelju ili oboje. Ako je tako predviđeno u zakonu, upravne odluke može ispitati višu tijelo. Ako tužitelj izvršava to pravo, vrijeme za predmet je suspendirana do administrativnog postupka. Ako ne postoji odredba u zakonodavstvu podnositelj zahtjeva mora podnijeti svoju žalbu izravno Sudu. Ako hijerarhijsku pokretanja predviđenog zakonom, podnositelj zahtjeva može izabrati čekati ishod i zatim predmet pravnih lijekova. Primjenu ombudsmanu ne smatra se hijerarhijski i ishod nije podložno preispitivanju Suda i rok neće biti suspendirane dok čeka ishod odluku Ombudsmana. Zakonitost akata ili propuste bilo kojem organu, tijelo ili osoba ostvaruju nikakve izvršne ili upravno tijelo preispituje i, imaju poništio (u cijelosti ili djelomično) ili potvrđene. Vrhovni sud ne može biti u osnovanost Odluka preispituje i riješe s odlukom o tvari, sama. Sud ne može biti u znanstvenim zasluga nalaza tehničke prirode, može provjeravati samo u donošenju takvih nalaz uprava djelovalo na ispravan način sa stajališta ustavnosti, zakonitost i višak ili zlouporabe ovlasti.

Planova i ostalih odluka kojima se utvrđuje korištenje prostora može se preispitati na sudu nakon žalbe iz stranke s legitimnim interesom sukladno članku 146. Ustava, EIA ili IPPC zakona. Sud ispituje je li upravljanje djelovao u pravilima i ima ovlast i odgovornost da reguliraju proizvodnju dokaza u skladu sa zahtjevima za odgovarajuće obavljanje njegovih nadležnosti prema članku 146., uključujući pozivanja bilo koje osobe da svjedočenje ili da izradi dokumente za potrebe omogućavanja Suda da donese samo odluke u predmetu. Saslušanje provodi u javnosti. Svaka stranka dostavi svoj slučaj u pisanom obliku i može, uz dopust Suda, pozivanje svjedoka ili dokaz (ako je potrebno) za potporu svoj slučaj. Podnositelj zahtjeva, ispitanika i zainteresiranim stranama jedino oni koji imaju pravo sudjelovati u raspravi. Sudovi preispitivanje postupovnim i materijalnim zakonitosti.

Nema posebnih odredbi u EIA prava za reviziju provjere odluka. Otvoreno je međutim, na nevladine organizacije iz članka 25. stavak 1. točka (c) na žalbu iz članka 146. Ustava, ako je nezadovoljan ekološku dozvolu izdala okoliš odjel. Ne postoje posebne odredbe u zakonu za sudskim ili drugim preispitivanje utvrđivanjem odluka koje, u svakom slučaju, bili dijelom postupka, a ne konačnu odluku. Kao pripremni akti ne mogu osporiti odvojeno, ali može se preispitati kao dio konačne odluke. EIA odluke/odobrenja mogu se preispitati na sudu u odredbama članka 146. Ustava i članka 25. stavak 1. EIA prava. Sudjelovanje u javnom savjetovanju faza nije preduvjet za stjecanje stalnog pred sudovima. Stalni proizlazi iz legitimni interes stranke. Ne postoje posebni propisi za pravno sredstvo u EIA procedure. Iako raspoloživi unutar uobičajenog sudskih postupaka, to je lijek rijetko dodijeljenima privatnim osobama i obično samo na plaćanje znatne depozita na sudu. Zakonit sud, može, u svako doba, pravovremeno bi pravno sredstvo bez procjene slučaj za sebe, ako pravosuđa slučaj to zahtijeva bilo na terenu hitnosti ili druge posebne okolnosti, izvršiti bez obavijesti i na uvjete može smatrati uklapa u okolnostima: Očita nezakonitost znatne i nepopravljive štete potrebni preduvjeti za dodjelu privremene nalog koji se treba odlučiti neovisno o prednostima glavni pravni lijek.

Preispitivanje IPPC Odluke moguće je u skladu s redovitim postupci dostupni osobama sukladno članku 146. Ustava ili nevladine organizacije ispunjavaju zahtjeve članka 9.c stavak 1. IPPC prava. Stalni pred sudom u IPPC postupci ne ovisi o sudjelovanju u javnom savjetovanju faze, već proizlazi iz postojanja legitiman interes stranka. U drugim aspektima revizije IPPC odluke isti je kao što je navedeno u pogledu EIA odluka.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Iako odgovarajuće direktive EU-a (o odgovornosti za okoliš 2004/35/EZ) prenesen je u Cipru zakon (Zakon 189 (i) 2007., opće odgovornosti sustav ne postoji, niti je ovaj zakon ispitana na sudu. Djelovanja u okviru ovog zakona mogla nametnuti „administrativna kazna” za „obnova prirode” u iznosu do 200,000 EUR i dodatni kaznu do 5 000 EUR za svaki dan kršenjem nastavi. Mjere protiv pojedinaca mogla pokrenuti između pojedinaca/pravnih subjekata u okviru općeg građanskopravnu odgovornost uzroka djelovanje kao smetnje ili nemara. Oba štete i privremene mjere mogu se tražiti. Potraživanja od državnih tijela mogu podnijeti izravno Vrhovnom sudu na temelju članka 146. Ustava pod uvjetom tijela protiv kojih se tvrdnja djeluju u administrativnom, a ne regulatorna, kapaciteta. Zahtjevi za poništenje akta i odštete ili u slučaju propusta za redoslijed mandamus (za obavljanje određenog akta) i odštete, ako pretrpjeli. Ako je uspješna stranka može primjenjivati na okružnom sudu za naknadu štete. Nadležno tijelo u okviru odgovornosti za okoliš pravo (broj 189 (i)/2007) okoliš odjela (članak 2.) ako ministra poljoprivrede, prirodnih resursa i pitanja okoliša naloga imenovanja drugog ili dodatnu nadležno tijelo, ovisno o situaciji i štetu koja je nastala. Zahtjev za djelovanje može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba uključujući ekološkog NVO-a (članak 14. točka (i) zakona), ako vjerojatno utjecati ili imaju legitimni interes. Međutim, ovaj zahtjev ne može biti učinjena u slučaju budućih štete. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku na okoliš Odjel priložiti sve potrebne materijala opravdavanja osnovanosti pritužbe. U skladu s člankom 17. Zakona o odgovornosti za okoliš, sudske kontrole odluka nadležnog tijela spadao bi zahtjevima članka 146. Ustava. Jedna bi predmet pritužbe prema članku 146. ili nereagiranje nadležnog tijela da poduzme mjere nakon zahtjeva za djelovanje ili protiv neodgovarajuće mjere poduzete za obnovu staništa ili vrste.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

Ostalih pravnih lijekova dostupnih u pitanjima okoliša su zahtjeve ili pravobranitelja ili okoliš povjerenik, iako ni imaju izvršne ovlasti pa bi primjena bilo, čak i ako stvaranje pogodnoga izjava, nije uvijek izradu lijeka. Ured pravobranitelja osnovana je 1992. kako bi zaštitili prava građana kada pogođene javne uprave odluke koje su suprotne pravu ili nije u skladu s ispravnim izvršavanje upravno tijelo. Istrage ili nadzora provodi pravobranitelja ne utječe postupak ili rok na obnašanje sudske tužbe ili hijerarhijski žalbe. Svaka osoba, uključujući non-cypriots u Republici ili nevladine organizacije, može se primijeniti na pravobranitelja. Međutim, odluka pravobranitelja ne obvezuje upravnih tijela. Često je odluka, ali to nije uvijek slučaj, posebno kada uključuje preporuke demolish je protupravnost ili povlačenju razvoja dozvole. Povjerenik za okoliš imenuje i izvješća predsjedniku. Povjerenik može podnijeti prijedloge i preporuke relevantnih ministarstava za provedbu politike i zakonodavstva u području okoliša. U posebnim slučajevima ozbiljne učinke na okoliš ili očita kršenja, povjerenik može pokrenuti istrage ili nadzore navodne povrede i preporučiti rješenja. Osim toga može pružiti istraživanja smjernice nadležnoj službi Ministarstva i zatražiti da izvješće dostaviti. Svim građanima, uključujući nevladine organizacije, može odgovoriti na povjerenik za okoliš, iako svoje preporuke nisu obvezujuće na nekom tijelu. Tužitelji sukladno Ured državnog pravobranitelja dužnost pripremu argumente i kaznenog djela na sudu. Ovisno o prekršaju, tvornice inspektorat Ministarstva rada ili divljači redara igre fond će imati aktivnu ulogu u tužitelju. Privatni kaznenog progona dostupan prema zakonu (nije posebno za kaznenih djela protiv okoliša), ali nije široko vrši. Rješavanje pritužbi mehanizmi uključuju:

Pritužbe pravobranitelja ili okoliš povjerenika

Pritužbe Ministru nadležnom za prekršaj djelovanja/odluka ili u načinu formalnu hijerarhijski žalbe ili manje službeno.

Pritužbe lokalnog tijela.

VII. Pravna sposobnost

Pravna sposobnost

Uprava. Postupak

(ιεραρχική προσφυγή)

Sudski postupak

(διοικητική προσφυγή)

Pritužba Ombudsmanu ili povjerenik za okoliš

Pojedinci

Samo protiv odluci koja je njima upućena.

Moraju pokazati legitiman interes kako je navedeno u članku 146. Ustava ili na temelju sektorskih propisa.

Svaka osoba koja ima interes koji utječe li građanin ili drukčije.

NVO-i

Moraju pokazati javnog interesa

Moraju pokazati pravnu sposobnost koja se priznaje samo ako je predviđeno zakonom, npr. EIA pravom 2005. IPPC prava kako je izmijenjena 15 (i)/2006 ili odgovornosti za okoliš Zakon 189 (i)/2007

Treba dokazati javne službe ili lokalne samouprave mishandling, iako tek labavo povezana s nevladinom organizacijom.

Drugih pravnih subjekata

Lokalne vlasti izravno pogođena ili zahtijevanje javnog interesa za svojih stanovnika.

U skladu s člankom 146. Ustava kako ih tumači sudska praksa.

Ad hoc skupine

Npr. građani skupina. Moraju pokazati opravdanog interesa.

Br. stalnog kao skupina, ali članovi skupine kao pojedinci bi stalnog ako su ispunjeni zahtjevi iz članka 146. Ustava.

Potrebno dokazati javne službe ili lokalne samouprave mishandling koje na njih utječu.

Vanjske nevladine organizacije

Nema posebnih odredbi. Vjerojatno prihvatiti ako NVO dokaže bilo globalni interes za predmet ili ako učinci prelaze Cipru.

Br. stalni, niti na temelju sektorskog (EIA, IPPC zakona) jer izričito upućivati na nevladinih organizacija registrirana pod ciparskim pravom.

Nema razloga zašto nisu mogli podnijeti pritužbu protiv ciparskom upravni akt da utjecala na predmet interesa.

Stranke moraju razlikovati hijerarhijski i administrativnih resursa. Hijerarhijski kontrole provodi nadzornik ili direktor tijekom svoje podređene. Zakonodavne odredbe navesti postupke za administrativnog preispitivanja izvršne akte viših administrativnih tijela (hijerarhijski korištenje). Takav postupak međutim nije konačna ili konačna i ne bar podnošenja pribjegavanja Vrhovni sud. Sud je u više navrata izjavljivala da nema actio popularis u Cipru pravnom sustavu. Javnog tužitelja radi pod državni odvjetnik će pokrenuti postupak u slučaju djela protiv kaznenog zakona i, po primitku pojedinosti iz odgovarajućih odjela pokrenuti postupak protiv počinitelja prema zakonu za kaznena djela protiv okoliša broj 22 (i)/2012. Nadalje, u određenim okolnostima glavni državni odvjetnik može se dopustiti da nastupaju kao prijatelj suda. Pravobranitelja i okoliš povjerenik nemaju ovlast da započnu pravnih radnji. EIA pravo (članak 25. točka (i)) i IPPC pravo (članak 9. točka (c)) i odgovornosti za okoliš pravu (članak 17.) posebno predviđa nevladine organizacije za zaštitu okoliša je Aktivna procesna legitimacija potrebna za ispunjavanje zahtjeva ustava za pristup sudski postupak protiv specifičnih upravnih akata.

VIII. Pravno zastupanje

Zastupanje putem pravnog zastupnika nije obvezno. Podnositelj zahtjeva može predstaviti njegov slučaj osobno, ali budući da upravno pravo je složen i ovisan o sudskoj praksi to nije vjerojatna. Na Cipru odvjetnici mogu riješiti Pravna stvar i nemamo specijalizacije. Popis registriranih prakticiranja odvjetnici stavljeno na Cipru odvjetničke komore i ona se ažurira jednom mjesečno. Nema odvjetničke tvrtke specijalizirane za pitanja zaštite okoliša (stoga nema objavljeni popis). Osoba koja želi pokrenuti postupak o ekološkim pitanjima je bi dobro potražiti odvjetnika s iskustvom u ustavnog i upravnog prava budući da postupak će se provoditi na temelju članka 146. Ustava. Budući da Cipar je mala, informacije putuje preporukom. Nema NVO-a koji javno savjetovanje o pitanjima okoliša.

IX. Dokazi

Pitanja okoliša smatraju u opća pravila koja se primjenjuju na resursa na vladine odjele tako odgovorima ispod upućivati na dokaze u svim upravnim resursa na Vrhovni sud. U Vrhovni sud slučaju provodi se na temelju pisani podnesci i administrativni odjel na koji se poziva mora osigurati pregled suda potpuni dosje o predmetu. Datoteku/datoteke) pruža glavne dokaza. Nadalje prema pravilu 11. Vrhovnog suda pravila, 1962, Sud ima ovlast pozvati svaku osobu na svjedočenje ili predočite dokumente kojima se Sud postići samo odluke u predmetu. Prema Vrhovni sud pravila 1962., članak 18., postupak se pravila primjenjuju u upravnom postupku, ali kad god to smatra potrebnim za pravilno ispunjavanje svoje misije ustavom, Vrhovni sud će se smanjiti ili čak odstupati od takvih prava i pravila o dokazima. Podnositelj zahtjeva mora dokazati svoj slučaj, ali nema težine dokaza u građanskim i kaznenim predmetima. Stranke mogu dati nove dokaze koje odmora sud i Sud može na vlastitu inicijativu zatražiti dodatne dokaze kao osobni dolazak ili izradom dokumenata. Uobičajeni postupak u Vrhovni sud je kroz podnošenje pisanih prezentacije. To je izvješće stručnjaka, ako je potrebno, uobičajeno pričvršćen. Stručno mišljenje nije obvezujuće za sudaca.

X. pravno sredstvo

Nema automatske suspenzivni učinak žalbe, niti je moguće jednostavno tražiti izdavanje sudskog naloga. Nalog je dio protiv valjanost odluke ili djelovanja. Zahtjev za suspenziju odluku može se podnijeti, ako podnositelj zahtjeva tvrdi nepopravljivu štetu i očita nezakonitost. U građanskim predmetima privremenog naloga može biti. Ako se odluka ne obustavlja će izvršiti. Osim ako u sektorskom zakonodavstvu, nema opće odredbe za izdavanje naloga u pitanjima okoliša. Uobičajena sudskog postupka treba poštovati i ispunjeni. Zahtjevi iz pojedinci ili skupine vrlo rijetko odobriti i samo uz znatna financijska poduzeća da cross-damages. Takvi uvjeti primjenjuju tako da sudski nalozi se jednostavnije dano vladinog odjela suzbijanje nezakonitim činom (npr. za zaustavljanje pojedinca od demolishing zgrade pod blokadu). Postoji žalba protiv odluke o odbijanju zahtjeva koju je Vrhovni sud na temelju svoje građanske nadležnosti ili u njegovoj revisional nadležnosti.

XI. Troškovi

Glavni troškovi u sudskim akcija odvjetničke naknade. Osim toga pečata bi se postaviti na tužba podnesena (sudske pristojbe). U građanskim predmetima sudske pristojbe ovisi o iznos odštete tvrdila. U resursi prosječne troškove odvjetnika koji odobrava sud su 1 400 EUR za prvostupanjskom slučajevima i pečat iznosi 100 EUR. Za revisional žalbe troška za marke iznose otprilike 120 EUR, budući da u građanskim žalbe pečat ovisi o potraživanja. Vještačenje za izvješće moglo od 500 EUR prema gore ovisno o izvješću se pripremiti, uvećan za pristojbu za broj dana provedeno stručnjak na sudu. U slučajevima često se odgođeno, stručnjak može naplatiti za nekoliko dana kada je pozivao sudu i slučaj se zatim je prekinuta. Postoji standardna pristojba za svaki dan na sudu. Ako ne postoji sporazum između odvjetnika i klijenta, minimalne naknade primjenjivati. Najmanja odvjetnika naknadu u skladu sa ljestvica bit će 1 700 EUR za korištenje Vrhovni sud, u svojstvu Prvostupanjski sud, a više od 2 200 EUR za žalbe. Većina odvjetnici davanje iznad najniže pristojbe. Svi troškovi nisu nadoknađeni. Glavni je trošak vrlo visoke cross-damages poduzeće koje će se odlukom Suda i mora se podnijeti Sudu u obliku novca ili bankovnog jamstva. Gubitnik plaća prevladava, iako sud ima diskrecijsko pravo ne dopustiti sve troškove ili bi svaka stranka snosi vlastite troškove, ali to neće biti poznati unaprijed.

XII. Financijska pomoć mehanizama

Ne postoji odredba za poseban tretman u ekološkom slučajevima. U svakom slučaju sudovi ne mogu osigurati izuzeća od proceduralni troškovi, pristojbe, podnošenje naknade, procjena troškova itd. u pitanjima okoliša. Pravna pomoć u kaznenim stvarima za tuženici ograničenih sredstava i posebno je dostupna tražitelja azila i i strance prijete djela deportacije. Ne postoji praksa koji pomažu dobrovoljnih organizacija. Ne postoji praksa pro bono pravne pomoći. Ne postoje pravne klinike postupanje s okolišne ili druge tvari. Nema javnog interesa prava okoliša organizacije ili odvjetnici.

XIII. Pravodobnost

Prema članku 29. Cipar ustav svaka osoba ima javno tijelo bi dobiti odgovor u roku od 30 dana. Odgovor međutim, često je jednostavno potvrdu kojom tužitelj koji dodatno vrijeme potrebno za odgovor u potpunosti. U teoriji tužitelj može ići na sud, no to bi rijetko učiniti u praksi, osim ako kašnjenje ili non-reply imalo ozbiljne financijske posljedice. Stranke pokretanje postupka protiv svake administrativne tvari u skladu s člankom 146. Ustava (ne nužno ekološki tvari), moraju to učiniti u roku od 75 dana od dana kada je tuženik postala svjesna odluke, radnje ili propusta koji se žale. Ako pravo predviđa da se odluka ili akt mora biti objavljen u Narodnim novinama 75 dana rok počinje od objave. Nema rokova utvrđenih Sud odlučuje o ekološkim ili drugim slučajevima. Ekološka predmet bi trebalo tretirati kao i svaku drugu i traje prosječno 16 mjeseci za prvi primjer povezivanje. Žalba bi trajati znatno dulje najčešće nekoliko godina. U skladu s praksom smjer 1986 presuda u okružni sudovi moraju dostaviti u roku šest mjeseci sluha završne argumente. To ne čini se rok za Vrhovni sud. U praksi sve vrste postupak uzeti duže vrijeme osim u najam sudova i obiteljski sudovi o interesima maloljetnika. Ako je presuda u nižih sudova nije isporučena u roku od devet mjeseci, objašnjenja mora dati. Su postojali slučajevi obratiti Europskom sudu za ljudska prava protiv Cipar Republika zbog sud kašnjenja, te je utvrđeno takva kašnjenja u sami odbijanja pravosuđa.

XIV. Ostala pitanja

Ekoloških odluka može osporiti pod EIA pravo (broj 140 (i)/2005), IPPC pravo (broj 56 (i)/2003 i broj 15 (i)/2006) te odgovornosti za okoliš pravo (broj 189 (i)/2007) i to samo na kraju postupka prilikom objavljivanja takvih odluka. Javnost bi znaju o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša samo od novine izvješća. Alternativno rješavanje sporova dostupan je na Cipru, ali obično u građanskim ili obiteljskog prava slučajevima.

XV. Je stranac

Xvi.transboundary slučajevima

Za projekte koji imaju prekogranični utjecaj, Cipar ratificirala iz Espooa o procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu i provodi povezane odredbe Konvencije o ekološkim Pravosudna pitanja.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016