Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami szintű cégnyilvántartások - Ausztria

Ez a szakasz az osztrák cégnyilvántartásról ad áttekintést.


Milyen információkkal szolgál az osztrák cégnyilvántartás?

A A link új ablakot nyit megcégnyilvántartás (Firmenbuch, más néven a „fő nyilvántartás” [Hauptbuch]) információkat tartalmaz az összes bejegyzett osztrák vállalkozásról (lásd a cégnyilvántartásról szóló törvény [Firmenbuchgesetz – FBG] 2. szakaszát). A bejegyzések alapjául szolgáló dokumentumokat az Igazságügyi Minisztérium által őrzött elektronikus dokumentumarchívumban (dokumentumarchívum [Urkundensammlung]) tárolják. A céginformációk és a dokumentumarchívum a nyilvánosság számára online elérhető, de a hozzáférés díjköteles.

A cégadatok az osztrák hatóságok számára is elérhetőek a Szövetségi Számítástechnikai Központ (Bundesrechenzentrum – BRZ) portálján keresztül. Az uniós tagállamok az adatokat az A link új ablakot nyit megEurópai Cégnyilvántartás (EBR) révén is elérhetik.

Ingyenes-ez osztrák cégnyilvántartásba történő betekintés?

Az osztrák cégnyilvántartáshoz való hozzáférés díjköteles.

Hogyan végezhető keresés az osztrák cégnyilvántartásban?

Bárki hozzáférhet a cégnyilvántartás adatbázisához a nyilvántartásban lévő bejegyzésekről tárolt adatok lekérése céljából.

Az aktuális adatok másolatát a cégjegyzékszám (Firmenbuchnummer) megadásával lehet lekérni. Ezenkívül kérésre a törölt adatok is lekérhetők (feltéve, hogy elektronikus úton elérhetőek). Lekérdezések a közelmúltban rögzített, módosított vagy törölt bejegyzésekre is indíthatók.

A cégnyilvántartáshoz a nyilvános hozzáférést az Igazságügyi Minisztérium által a lekérdezések intézésére szerződött, „koordinációs központok” néven ismert A link új ablakot nyit megcégek (Verrechnungsstellen) biztosítják. Díjfizetés ellenében nyújtanak szolgáltatásokat, például megválaszolják a cégnyilvántartással kapcsolatos kérdéseket, vagy a nyilvántartás bejegyzéseiről a hivatalosan előállított tanúsítványokkal egyenértékű hiteles másolatot adnak.

Azonban hatósághoz történő benyújtás céljából csak a regionális bíróság (Landesgericht) (cégnyilvántartó hivatal [Firmenbuchabteilung]) állíthat ki a cég cégnyilvántartási jogállását igazoló közokiratot.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található okiratok?

A 2012/17/EU irányelvvel módosított 2009/101/EK irányelv 3a. cikkével összhangban a tagállamoknak el kell magyarázniuk a nemzeti jogszabályok azon rendelkezéseit, amelyek szerint harmadik felek támaszkodhatnak a 2. cikkben említett társaságokra vonatkozó adatokra és okiratokra (pl. testületek képviseleti joga, alapszabály). Ez az adatlap az ausztriai jogi helyzetet ismerteti.

Ausztriában a 2009/101/EK irányelv 2. cikkével összhangban a részvénytársaságokra (AktiengesellschaftenAG) és korlátolt felelősségű társaságokra (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) vonatkozó adatokat és okiratokat elérhetővé kell tenni a cégnyilvántartásban, aminek jogalapja a kereskedelmi törvénykönyv (UnternehmensgesetzbuchUGB) és a cégnyilvántartásról szóló törvény (FirmenbuchgesetzFBG). A cégnyilvántartást a bíróságok elektronikus nyilvántartás formájában vezetik. Ez egy olyan fő nyilvántartás, amelyben a jogi tények (pl. a testületek képviseleti joga) bejegyzése és törlése történik, valamint a vonatkozó okiratokat (pl. alapszabály) tartalmazó dokumentumarchívum.

A link új ablakot nyit megA kereskedelmi törvénykönyv 10. szakasza (1) bekezdésének megfelelően a cégnyilvántartás bejegyzéseit egyrészről közölni kell a jogi értesítések adatbázisában (Ediktsdatei, amely online ingyenesen elérhető), és másrészről a Wiener Zeitung Hivatalos Közlönyben. Ez a közlés akkor tekintendő megtörténtnek, amikor a vonatkozó adatokat beviszik a jogi értesítések adatbázisába.

A cégnyilvántartás bejegyzéseinek harmadik felekkel szembeni joghatásait a A link új ablakot nyit megkereskedelmi törvénykönyv 15. szakasza szabályozza, amely kimondja, hogy az érintett társaság nem hivatkozhat harmadik féllel szemben olyan tényre, amelyet be kellett volna vezetni a cégnyilvántartásba, de ez nem történt meg, kivéve, ha a harmadik fél már tudott a szóban forgó tényről ((1) bekezdés). A tény bejegyzését követően harmadik feleknek kötelező érvénnyel el kell fogadniuk az adott tényt. Ez azonban nem vonatkozik a közzétételtől számított 15 napon belül végzett jogügyletekre, feltéve, hogy a harmadik fél bebizonyítja, hogy a tényről nem volt tudomása, és nem is kellett arról tudnia ((2) bekezdés). A cégnek harmadik féllel szemben kötelező érvényűként kell elfogadnia a téves bejegyzéseket is, ha maga a cég tette a téves bejegyzést, vagy nem törölt olyan bejegyzést, amelynek téves mivoltáról tudott vagy tudnia kellett volna. A cégnek azonban nem kell elfogadnia a téves bejegyzéseket kötelező érvényűként, ha bizonyítani tudja, hogy a harmadik fél nem a bejegyzésre hagyatkozva járt el, vagy azt, hogy a harmadik fél tudott vagy súlyos gondatlanság miatt nem tudott annak téves mivoltáról ((3) bekezdés).

Az AG vagy a GmbH alapító okiratának kötelező érvényű változata mindig az, amely a cégnyilvántartásban megjelenik, mivel az alapszabály módosításának nincs joghatása mindaddig, amíg azt be nem vezetik a cégnyilvántartásba (A link új ablakot nyit mega részvénytársaságokról szóló törvény 148. szakaszának (3) bekezdése [AktiengesetzAktG), A link új ablakot nyit mega korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény 49. szakaszának (2) bekezdése (GmbH-GesetzGmbHG]).

Az osztrák cégnyilvántartás története

Az osztrák cégnyilvántartás bejegyzéseit eredetileg papíralapon tárolták. Amikor a nyilvántartást 1991-ben automatizálták, a papíralapú adatokat elektronikus adatbázisba vitték át. Azóta minden – aktuális és múltbeli – adat elérhető elektronikus úton.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megEurópai Cégnyilvántartás

A link új ablakot nyit megÁltalános információk az osztrák cégnyilvántartásról

A link új ablakot nyit megAz osztrák igazságszolgáltatás jogi közleményeinek adatbázisa

A link új ablakot nyit megA kereskedelmi törvénykönyv teljes jogszabályszövege

A link új ablakot nyit megA cégnyilvántartásról szóló törvény teljes jogszabályszövege

A link új ablakot nyit megA részvénytársaságokról szóló törvény teljes jogszabályszövege

A link új ablakot nyit megA korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény teljes jogszabályszövege


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 21/04/2021