Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami szintű cégnyilvántartások - Szlovákia

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: szlovák.

Ez a szakasz a szlovák cégnyilvántartásról nyújt áttekintést.


Milyen információkat tartalmaz a szlovák cégnyilvántartás?

Szlovákia cégnyilvántartása (A link új ablakot nyit megObchodný register) egy nyilvános jegyzék, amely egyéni vállalkozókról, vállalkozásokról és – amennyiben ezt különös jogszabályok előírják – egyéb jogi személyekről tartalmaz bizonyos, a szlovák jog által meghatározott információkat.

A nyilvántartást a A link új ablakot nyit megSzlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma igazgatja.

A cégnyilvántartást a cégbíróságok (registrové súdy) – a megyei bíróságok székhelyein működő járási bíróságok – vezetik.

Ingyenes-e a szlovák cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

A cégnyilvántartásban tárolt információkhoz való hozzáférés és azok kivonatának lekérése díjköteles.

Hogyan lehet keresni a szlovák cégnyilvántartásban?

Szlovákia A link új ablakot nyit megcégnyilvántartásában a következők szerint lehet keresést végezni:

A keresőrendszer angol nyelven is elérhető.

Mennyire megbízhatók a cégnyilvántartás információi?

Az 513/1991 sz. törvény (a kereskedelmi törvény) meghatározza, hogy mely esetekben lehet a cégnyilvántartásba bejegyzett adatokra, illetve adott esetben a cégnyilvántartásba benyújtott dokumentumok tartalmára támaszkodni.

A cégnyilvántartásban rögzített adatok közzétételük pillanatától kezdve hatályosak a harmadik felek tekintetében. A cégnyilvántartásban tárolt dokumentumok tartalma harmadik felek tekintetében a dokumentumok cégnyilvántartásba történő benyújtásáról szóló értesítés napjától kezdve hatályos.
A harmadik felek ezen időponttól támaszkodhatnak az adatokra, illetve a dokumentumok tartalmára, kivéve, ha a nyilvántartásban szereplő vállalkozás bizonyítani tudja, hogy a harmadik félnek már korábban tudomása volt az adatokról, illetve a dokumentumok tartalmáról.

Ha a harmadik fél bizonyítani tudja, hogy nem lehetett tudomása azokról, a nyilvántartásban szereplő vállalkozás az adatok közzétételétől számított 15 nap után, illetve a dokumentumok cégnyilvántartásba történő benyújtásáról szóló értesítés napjától számított 15 nap után várhatja el adatainak, illetve dokumentumai tartalmának ismeretét.

Ezen időszak elteltével tehát mindenkivel szemben feltételezhető a nyilvántartásba vett adatok és a benyújtott dokumentumok tartalmának ismerete.
Amennyiben eltérés van a közzététel és a nyilvántartásba vett adatok, illetve az oda benyújtott dokumentumok tartalma között, a nyilvántartásban szereplő vállalkozás csak azok közzétett változatának ismeretét várhatja el harmadik felektől. Mindamellett elvárhatja a nyilvántartásba vett adatoknak, illetve az oda benyújtott dokumentumok tartalmának ismeretét, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a harmadik félnek tudomása volt azokról.

A szlovák cégnyilvántartás története

A nyilvántartás 2001. január 1-jétől nyújt információkat.

A cégnyilvántartást 1992-ben hozták létre az 513/1991 sz. törvény (a kereskedelmi törvény) elfogadásával, amikor ez a nyilvántartás a korábbi cégnyilvántartás helyébe lépett.

2004-ig a kereskedelmi törvény (27–34. cikk) szabályozta a cégnyilvántartás jogi hatályát.

2004. február 1-jei hatállyal új jogi követelményeket vezettek be és léptettek hatályba a cégnyilvántartás tekintetében (a cégnyilvántartásról szóló 530/2003 sz. törvény módosítása és a módosított 530/2003 sz. törvény).

A kereskedelmi törvény egyetlen, még mindig hatályos cikke a cégjegyzékbe bejegyzett személy jogi leírását, valamint a nyilvántartásban szereplő adatok érvényességét és nyilvánosságra hozatalát szabályozza. A 28–34. cikk hatályát vesztette.

Az 530/2003 sz. törvény módosítása rendelkezett a nyilvántartás elektronikus közzétételéről. A dokumentumokat papíralapú és elektronikus formátumban is folyamatosan frissítik.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megObchodný register

A link új ablakot nyit megObchodný register SR


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 18/03/2019