Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény - Dánia


Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és kinek kell címeznem a követelésemet?

A kérelmező kártérítés iránti igényét a büntetőeljárás során a bíróság előtt kell előterjeszteni. Ebben az esetben a bíróság dönt, hogy elbírálja-e az igényt vagy nem. Ez attól függhet, hogy az elkövető vitatja-e a követelést, illetve, hogy vannak-e az igényt alátámasztó iratok, annak mértékét is beleértve.

Az igényt a bíróság előtt kell írásban vagy szóban előterjeszteni az elkövetővel szemben, annak érdekében, hogy az elkövetőnek legyen lehetősége reagálni arra. Erre a tárgyaláson való személyes részvétel révén vagy képviselő (rendszerint pártfogó ügyvéd) útján kerülhet sor.

Az igény a rendőrségnek is benyújtható, amely ezt követően azt bármely bírósági eljárás részévé teheti.

Noha az igényt a büntetőeljárás során a bíróság bírálja el, a kérelmező kérelmét a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság részére is megküldheti. Ez különösen azokban az ügyekben releváns, amelyekben az elkövető az ítélet alapján nem köteles kártérítést fizetni.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

A kártérítési igényeket már az első rendőrségi kihallgatás során elő lehet terjeszteni és azokat legkésőbb a bírósági tárgyalás időpontjáig be kell nyújtani.

Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell azt előterjesztenem (fel kell-e tüntetnem a kár összértékét, és/vagy tételesen fel kell-e sorolnom a veszteségeket, az elmaradt hasznot és kamatokat)?

Amennyiben olyan kárt szenvedett el, amelyért az elkövető a felelős, akkor e kár megtérítését kérheti. A dán kártérítési törvény egyebek mellett tartalmaz több olyan tételt is, amelyek vonatkozásában az igénylő kártérítést kérhet.

E tételek közé tartoznak a következők:

 • A kezelés költsége
 • Kiesett kereset
 • Fájdalom és szenvedés
 • Maradandó károsodás
 • Keresőképesség elvesztése
 • A fő kereső kiesése
 • Temetési költségek
 • Sérelemdíj
 • Súlyos bűncselekmény
 • Tulajdont ért károk
 • Pénzügyi veszteség

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság által biztosított kérelmi formanyomtatványt lehet használni. A bizottság azt javasolja, hogy a kérelmezők használják a formanyomtatványt, de ez nem előírás.

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Ez attól függ, hogy miért kér kártérítést. A kárt valószínűsíteni kell, illetve egyes tételek vonatkozásában követelmény a kár mértékével kapcsolatos tényleges iratok benyújtása.

Az iratok például a bűncselekménnyel összefüggésben felmerült kiadásokkal kapcsolatos számlákból állhatnak. Ezenfelül a kár mértékének megállapítására gyakran használják az egészségügyi dokumentációt és az orvosi jelentéseket. A kiesett keresetet és a keresőképesség elvesztését illetően a kérelmezőnek be kell nyújtania a kárt megelőző és az azt követő keresetével kapcsolatos iratokat, fizetési ívek, éves elszámolások, illetve adott esetben a munkáltató munkabérrel kapcsolatos nyilatkozata formájában.

Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy az igény nincs megfelelően alátámasztva iratokkal és a vádlott kifogásolja a kártérítést, akkor az igénylő annak kockázatával szembesül, hogy a bíróság nem bírálja el a kártérítési igényt a büntetőeljárás során.

Kell-e bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?

Nem. Amennyiben az igényt a büntetőüggyel összefüggésben terjesztik elő, akkor ezzel kapcsolatban az igénylőt semmilyen költség nem terheli.

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? Akkor is, ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás zajlik?

Igen. Igénylőként bizonyos feltételek mellett úgy dönthet, hogy a bíróság rendeljen ki az Ön részére ingyenesen pártfogó ügyvédet.

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság nem fogadja be, vagy elutasítja a kérelmemet?

A bíróság a büntetőeljárás során bármikor megtagadhatja a polgári jogi igény elbírálását, amennyiben azt állapítja meg, hogy annak a büntetőeljárás során történő elbírálása csak jelentős nehézséggel valósítható meg.

Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy az igényt alátámasztó adatok hiányosak, illetve hogy a bűncselekménnyel kapcsolatos elítélés, illetve felmentés nem eredményez az igényt alátámasztó határozatot, úgy az igény elbírálására nem kerül sor.

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?

A bíróság azon döntésével szemben, hogy nem bírálja el a kártérítési igényt a büntetőeljárás során, nem lehet fellebbezni, illetve panasszal élni.

Ehelyett az igénylőnek a kártérítési igényt polgári perben kell érvényesítenie, vagy azt a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság elé kell terjesztenie.

Amennyiben a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan biztosíthatom, hogy az erről szóló határozat az elkövetővel szemben végrehajtásra is kerüljön, és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?

Kindulásként megkeresheti az elkövetőt, aki esetleg haladéktalanul teljesíti a fizetést. Ily módon Ön gyorsan megkaphatja a kártérítést és lezárhatja az ügyet.

Amennyiben az elkövető nem fizet önként, illetve ha további, hosszabb eljárást igénylő kártérítési igények állnak fenn, igényeit a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság elé terjesztheti.

Az egyértelműség kedvéért rögzíteni kell, hogy nincs olyan feltétel, amely szerint igényét először meg kell próbálnia az elkövetőtől behajtani, mielőtt kérelmet nyújtana be a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottsághoz.

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság ezt követően visszkereseti igénnyel élhet az elkövetővel szemben.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 05/11/2019