Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • ...
  • A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Anglia i Walia

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Wprowadzenie

Jakie są obowiązujące opłaty?

Ile mam zapłacić?

Co się stanie, jeśli nie wywiążą się z obowiązku uiszczenia opłat sądowych w terminie?

W jaki sposób można uiścić opłaty sądowe?

Co zrobić po uiszczeniu płatności?

Wprowadzenie

Wnioskodawca ma możliwość stosowania rozporządzenia w sprawie drobnych roszczeń do podjęcia działania, maksymalnie do kwoty 2,000 EUR, z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów) w stosunku do pozwanego w przypadku transgranicznym. Sprawą transgraniczną jest sprawa, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu, w którym prowadzone jest postępowanie. Procedury mogą być stosowane zarówno do wierzytelności i środków pieniężnych w fundusze, zarówno w sprawach cywilnych i handlowych. W Anglii i Walii postępowanie może zostać wydany w County Court (sądzie okręgowym), ale nie w Wysokim Trybunale.

Jakie są obowiązujące opłaty?

Opłaty sądowe w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń są takie same, jak w przypadku krajowych sprawach dotyczących drobnych roszczeń.

Uiszczenie opłat sądowych nie jest wymagane w celu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Jeżeli chcą Państwo płacić za pomocą karty debetowej/kredytowej odpowiedniej karty należy dostarczyć szczegóły w dodatku do „europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, formularze A”.

W przypadku gdy przesłuchanie jest niezbędne do rozstrzygnięcia sporu opłata będzie mieć zastosowanie również podczas przesłuchania.

Jeżeli konieczne będzie egzekwować roszczenie o kolejne opłaty sądowe nie będą wymagane. Więcej informacji na temat rodzajów dostępnych procedur egzekwowania prawa można znaleźć na stronach dla Anglii i Walii.contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Ile mam zapłacić?

Opłaty sądowe w Anglii i Walii można znaleźć w broszurze EX50 – Civil and Family Court FeesLink otworzy się w nowym okniehttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Dla ułatwienia, w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń w poniższej tabeli opłat są zgodne z prawdą na dzień 17 listopada 2016 r.. Opłaty sądowe podlegają zmianom, tak więc należy każdorazowo upewnić się w sądzie, u zastępcy procesowego lub u jakiejkolwiek innej osoby bądź organizacji uczestniczącej w postępowaniu, czy dana kwota nadal odpowiada aktualnej wysokości opłaty. Opłaty te są funt szterling (GBP), w celu obliczenia równowartości w euro, należy zastosować współczynnik konwersji w dniu, w którym wyraża Pani/Pan chęć złożenia wniosku.

1.1 W dniu rozpoczęcia postępowania (w tym postępowaniu jest wydanie wydanych po uzyskaniu pozwolenia udzielone przez Centrum, z wyłączeniem CCBC wytoczonych przez użytkowników lub przypadków prania surowca przez użytkowników) w celu odzyskania roszczeń OnLine pewną sumę pieniędzy, w przypadku gdy kwota wnioskowana:

Opłatę (GBP)

(a) Nie może przekraczać 300 funtów.

35 GBP

(b) Przekracza 300 GBP, ale nie przekracza 500 GBP.

50 GBP

(c) Przekracza 500 GBP, ale nie przekracza 1,000 GBP.

70 GBP

(d) Przekracza 1,000 GBP, ale nie przekracza 1,500 GBP.

80 GBP

(e) Przekracza 1,500 GBP, ale nie przekracza 3,000 GBP.

115 GBP

Zorganizować wysłuchanie w sprawie dalszego postępowania stają się płatne.

Opłata należna za przesłuchanie w sprawie drobnych roszczeń, w przypadku których kwota wnioskowana:

 

(I) Nie może przekraczać 300 funtów.

25 GBP

(II) Przekracza 300 GBP, ale nie przekracza 500 GBP.

55 GBP

(II) Przekracza 500 GBP, ale nie przekracza 1,000 GBP.

80 GBP

(III) Przekracza 1,000 GBP, ale nie przekracza 1,500 GBP.

115 GBP

(IV) Przekracza 1,500 GBP, ale nie przekracza 3,000 GBP.

170 GBP

Jeśli chce Pan/Pani ubiegać się o dalsze egzekwowanie stają się płatne.

Aby złożyć wniosek w sądzie należy uiścić opłatę sądową, a następnie kolejne opłaty sądowe na poszczególnych etapach postępowania. W zależności od sytuacji osobistej możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z opłaty (fee remission), co oznacza, że wniesienie opłaty sądowej może nie być konieczne lub że konieczne jest jej wniesienie jedynie w części. Konieczne jest jednak złożenie odrębnego wniosku o zwolnienie w odniesieniu do każdej opłaty należnej w toku postępowania sądowego. Tak więc, przykładowo, wniesienie o zwolnienie z opłaty z chwilą złożenia pierwszego wniosku dotyczy zwolnienia wyłącznie z tej pierwszej opłaty za złożenie wniosku. Dzieje się tak, ponieważ sytuacja osobista może ulec zmianie w toku postępowania sądowego i osoba ubiegająca się o zwolnienie może już nie kwalifikować się do zwolnienia z opłat na dalszym etapie tego postępowania. Możliwa jest też sytuacja odwrotna: uzyskanie prawa do zwolnienia z opłat w toku postępowania.

Co się stanie, jeśli nie wywiążą się z obowiązku uiszczenia opłat sądowych w terminie?

Jeżeli powód nie jest w stanie wypełnić odpowiednie dane karty kredytowej lub nie wywiązuje się prawidłowo z jakiejś przyczyny sąd prześle formularz B: „wniosek sądu lub trybunału do uzupełnienia lub skorygowania formularza pozwu” powoda w sprawie przed sądem krajowym, z wnioskiem o szczegółowe informacje na temat ważnej karty kredytowej w celu umożliwienia uiszczania opłat sądowych. We wniosku nie podejmuje się żadnych dalszych płatności, jeżeli nie jest prawidłowe.

W jaki sposób można uiścić opłaty sądowe?

Uiszczenie opłat sądowych przez dostarczenie prawidłowych danych do sądu. Początkowo w ten sposób należy zapewnić „odpowiednie szczegóły w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, w dodatku do formularza A”.

Płatności są zazwyczaj dokonywane za pomocą karty debetowej/kredytowej. Nie wszystkie metody dokonywania płatności w formularzu A mogą być dostępne dla sądu, do którego wniosek jest składany. Wnioskodawca powinien zwrócić się do sądu i sprawdzić, który sposób płatności mogą być wykorzystywane.

Może być ono również płatności przy użyciu karty kredytowej za pośrednictwem telefonu. Liczne sądy mają możliwość płatności kartą w ten sposób sąd, lecz przeciwnie, należy skontaktować się w pierwszej kolejności do potwierdzenia można dokonać płatności w ten sposób.

Płatności elektroniczne może być wytoczone jedynie przeciwko osobie z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie.

Co zrobić po uiszczeniu płatności?

Jeżeli zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo, sąd będzie służyć do formularza pozwu (wraz z wszelkimi dokumentami towarzyszącymi) wraz z europejskim postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń (formularz C) formularzem odpowiedzi pozwanemu. Zawiadomienie o wydanie będzie w tym samym czasie do powoda, wraz z otrzymaniem danej transakcji płatniczej.

Poświadczenie odbioru jest zwykle 8 x 12 cm oraz oznaczenie sądu, na czele z jego adresu pocztowego, a kwotą zapłaconą z datą i godziną płatności na dnie.

W celu uzyskania dalszych informacji zob. roszczeń transgranicznych w Unii EuropejskiejLink otworzy się w nowym okniehttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2017