Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európai fizetési meghagyás - Lettország


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Lettország

Határokon átnyúló európai eljárások – Európai fizetési meghagyás


29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróságok a polgári ügyekben első fokon eljáró járásbíróságok vagy városi bíróságok (rajona (pilsētas) tiesas). A kérelmet főszabály szerint az alperes bejelentett lakóhelye (deklarētā dzīvesvieta) alapján illetékes járásbírósághoz vagy városi bírósághoz, vagy – ha az alperes nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel – az alperes lakcíme (dzīvesvietas adrese) vagy bejegyzett székhelye (juridiskā adrese) szerinti bírósághoz kell benyújtani. A bíróságok listája A link új ablakot nyit megitt érhető el.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A polgári perrendtartás 485.1 szakasza (1) bekezdésének 1) pontja értelmében a járásbíróság vagy a városi bíróság által kibocsátott európai fizetési meghagyás felülvizsgálata iránt az illetékes regionális bírósághoz (abgabaltiesa) lehet kérelmet benyújtani. Polgári ügyekkel öt regionális bíróság foglalkozik. Egy-egy regionális bíróság hatáskörébe több járásbíróság vagy városi bíróság illetékességi területe tartozik. A bíróságok listája A link új ablakot nyit megitt érhető el.

A fizetési meghagyás felülvizsgálata iránti kérelmet attól a naptól számított 45 napon belül kell benyújtani, amikor az érdekelt személy tudomást szerez az e szakasz első bekezdésében hivatkozott európai uniós jogszabályok alapján történő felülvizsgálatot megalapozó körülményekről.

Az a kérelem, amely nem jelöli meg a rendelet szerinti felülvizsgálat alapjául szolgáló indokokat, nem elfogadható, és visszaküldésre kerül a kérelmezőnek. A bíróság elutasítja az ügy felülvizsgálat keretében kért újbóli vizsgálatát, kivéve, ha úgy tűnik, hogy a határozat felülvizsgálatát megváltozott körülmények alapján kérik. A bíróság e tárgyban hozott határozatával szemben kifogást (blakus sūdzība) lehet benyújtani.

A fizetési meghagyás felülvizsgálata írásbeli eljárás keretében történik. Ha a kérelem elbírálása során a regionális bíróság megállapítja, hogy a végzés felülvizsgálatának feltételei teljesültek, a megtámadott határozatot teljes egészében megsemmisíti, és az ügyet ismételt elbírálásra visszautalja az elsőfokú bíróság elé.

Ha a regionális bíróság megállapítja, hogy a kérelemben hivatkozott jogalapok nem indokolják a végzés felülvizsgálatát, elutasítja a kérelmet. A bíróság határozatával szemben kifogást lehet benyújtani. Az ilyen típusú kifogások benyújtására és vizsgálatára vonatkozó eljárást a polgári perrendtartás 55. fejezete szabályozza. A polgári perrendtartás angol nyelvű fordítása elérhető A link új ablakot nyit megitt:

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A papíralapú dokumentumokat postai úton vagy személyesen kell benyújtani a bírósághoz.

A bíróságok elfogadják az elektronikus úton benyújtott dokumentumokat is, ha azokat a megfelelő személy írta alá Lettországban elismert, biztonságos elektronikus aláírással. Emellett az eIDAS-rendelet és az európai digitális egységes piaci stratégia fényében módosításra került az elektronikus dokumentumokról szóló törvény, és megtörténtek a szükséges technikai kiigazítások annak érdekében, hogy lehetővé váljon a más uniós tagállamokból származó elektronikus dokumentumok elfogadása. Ennek feltétele, hogy a dokumentumok aláírása megfeleljen az eIDAS-rendeletben foglalt követelményeknek.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az európai fizetési meghagyást lett nyelven kell elkészíteni, vagy arra lefordítani.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 25/09/2020