Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hogyan kell eljárni? - Finnország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata finn nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

TARTALOMJEGYZÉK

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

Esetenként valamely alternatív eljárás jobb megoldást kínálhat. Lásd: „Alternatív vitarendezés”.

2 Van határideje a perindításnak?

Az adott per jellegétől függően a perindításra különböző határidők vonatkozhatnak. A perindítási határidőkre vonatkozó további tájékoztatás érdekében forduljon ügyvédhez vagy jogsegély-irodához (oikeusaputoimisto).

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

Lásd: „Hatáskör és illetékesség”.

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

Lásd: „Hatáskör és illetékesség – Finnország”.

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

Lásd: „Hatáskör és illetékesség – Finnország”.

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

Magánszemélyek jogi képviselő igénybevétele nélkül is indíthatnak polgári keresetet. Bonyolult ügyeknél érdemes lehet ügyvédet igénybe venni.

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

A bírósági hivatalok az első kapcsolattartási pontok.

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

A finn bírósági eljárások finn vagy svéd nyelven zajlanak. A kereseteket (kereseti kérelmeket) írásban, általában finn nyelven kell benyújtani. Az Åland-szigeteken kötelező a svéd nyelv használata. Finnország, Izland, Norvégia, Svédország és Dánia állampolgárai szükség esetén saját anyanyelvüket is használhatják. A kereseteket faxon vagy e-mailben is be lehet nyújtani. Bizonyos eljárástípusoknál automatikus feldolgozásra is van lehetőség. Lásd: „Automatikus feldolgozás – Finnország”.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

Nincs külön formanyomtatvány. A keresetben egyértelműen fel kell tüntetni a kereset célját és jogalapját. Általános szabály, hogy a keresethez csatolni kell minden szerződést, kötelezettségvállalást vagy egyéb írásos bizonyítékot, amelyre a keresetében támaszkodni kíván.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

Amint az ügyet lezárták, a bíróság eljárási illetéket számít fel. Az illeték összege attól függ, hogy az ügyet az eljárásnak mely szakaszában zárták le. Bizonyos ügyeket kizárólag az írásos bizonyítékok alapján is el lehet bírálni. A legtöbb ügyben azonban csak tárgyalás után születik döntés. További információért látogasson el ide: A link új ablakot nyit meghttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/charges/chargescollectedbycourts.html.

Az ügyvédi díjak és azok esedékessége megállapodás tárgyát képezik, nem vonatkoznak rájuk külön szabályok.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

A költségmentességre való jogosultság a jövedelem szintje alapján kerül megállapításra. Kis értékű perek esetében nincs mód költségmentesség igénybevételére. További információért látogasson el ide A link új ablakot nyit meghttps://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

Az eljárás kezdetének napja az a nap, amikor a bíróság átveszi a kereseti kérelmet. A bíróság kérésre küldhet átvételi elismervényt. A bíróságnak nincs módja visszaigazolást küldeni arról, hogy az adott ügyet megfelelően terjesztették-e elő.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

A bíróság tájékoztatja az érdekelt feleket az ügy alakulásáról, valamint a következő események hozzávetőleges ütemezéséről. Az ügy alakulásáról közvetlen megkeresés alapján a bíróság is nyújthat tájékoztatást.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 08/02/2018