Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Románia

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Ebben a részben áttekintést adunk Románia fizetésképtelenségi nyilvántartásáról – a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyéről –, amelyet az igazságügyi minisztérium – Országos Cégnyilvántartási Hivatal hozott létre.


Fizetésképtelenségi nyilvántartások

Milyen információkat tartalmaz a romániai fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Fizetésképtelenségi eljárás Romániában

Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal által közzétett A link új ablakot nyit megFizetésképtelenségi Eljárások Közlönye (Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, BPI) tartalmazza a kibocsátott idézéseket, közleményeket, összehívásról szóló értesítéseket, valamint a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által a fizetésképtelenség megelőzéséről és a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 85/2014. törvény szerinti fizetésképtelenségi eljárások során kiadott eljárási iratokról szóló tájékoztatásokat.

Az általános fizetésképtelenségi eljárás a következőkre vonatkozik:

1. gazdálkodó szervezetek (mindenki, aki vállalkozást működtet), a szabad foglalkozásokat gyakorlók, valamint azon személyek kivételével, akikre a fizetésképtelenségi rendszerrel kapcsolatban különleges rendelkezések vonatkoznak.

Az egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás a következőkre vonatkozik:

1. gazdálkodó szervezetek:

 • cégjegyzési joggal felruházott természetes személyek,
 • egyéni vállalkozások és családi vállalkozások.

2. minden olyan adós, aki megfelel a meghatározott kritériumoknak, konkrétan:

 • nem rendelkezik vagyonnal,
 • bejegyzési vagy számviteli dokumentumai nem lelhetők fel,
 • az ügyvezetője nem található,
 • székhelye már nem létezik, vagy már nem ugyanaz, mint amely a cégnyilvántartásban szerepel; nem nyújtotta be a jogszabály által előírt dokumentumokat,
 • az eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtt megszűnt,
 • kinyilvánította a csődeljárás megindítására vonatkozó szándékát, vagy nem jogosult bírósági reorganizáció igénybevételére.

A fizetésképtelenségi eljárást 2014. június vége óta a fizetésképtelenség megelőzéséről és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. törvény szabályozza, amelynek rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított jogi eljárásokra kell alkalmazni. A 85/2014. sz. törvény hatálybalépése előtt indított jogi eljárásokra továbbra is a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2006. sz. törvény rendelkezései vonatkoznak.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye

Milyen információkat tartalmaz?

Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye a bíróságok és csődbiztosok/felszámolóbiztosok által a fizetésképtelenségi eljárások során kibocsátott minden eljárási iratot tartalmaz, vagyis az alábbiakat:

 • idézések,
 • közlemények,
 • értesítések,
 • összehívásról szóló értesítések,
 • bírósági határozatok,
 • a törvény által előírt egyéb eljárási iratok (a csődbiztos/felszámolóbiztos által kiadott jelentések, bírósági reorganizációs tervek, bejelentések).

Hogyan épül fel a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja?

A link új ablakot nyit megFizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja a következőkhöz biztosít hozzáférést:

 • ingyenes információk,
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatalon belüli Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének Igazgatósága szervezeti felépítésével kapcsolatos információk,
 • egyes jogszabályok, űrlapok, és eljárási iratok.

Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének (BPI) honlapja a következő részekből áll:

 • a BPI létrehozásával kapcsolatos információk,
 • jogszabályok,
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatal és a bíróságok mellett létrehozott cégnyilvántartási hivatalok, valamint a BPI szervezeti ábrája,
 • jogi szótár (a fizetésképtelenséggel kapcsolatban),
 • a BPI-vel kapcsolatos statisztikai adatok,
 • intézményközi kapcsolatok,
 • elérhetőségek.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének űrlapjai az A link új ablakot nyit megOrszágos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljának a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét tartalmazó részében érhetők el, a következő szerkezetben:

1. A BPI szolgáltatásai:

 • „Online Fizetésképtelenségi Közlöny” (díjfizetés ellenében)
 • A „BPI adott számának összefoglalása” (ingyenes információ)
 • A „BPI-ben közzétett személyek” (ingyenes információ)

2. A BPI közzétételi tevékenységéhez kapcsolódó űrlapok:

 • A BPI-ben történő közzétételre vonatkozó online űrlapok
 • BPI offline űrlapok

3. A BPI információterjesztési tevékenységéhez kapcsolódó űrlapok:

 • BPI információszolgáltatásra vonatkozó online űrlapok
 • BPI offline űrlapok

4. Statisztikai adatok

Ingyenes-e a romániai fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét elektronikus formátumban teszik közzé. A közlöny elektronikus változata a következő weboldalon érhető el:

A BPI által nyújtott egyes szolgáltatásokhoz különböző feltételek mellett lehet hozzáférni:

 • a felhasználók ingyenesen és regisztráció nélkül hozzáférhetnek a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének hivatalos honlapjához,
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljához való hozzáféréshez felhasználói regisztráció szükséges,
 • az Online Fizetésképtelenségi Közlönyhöz történő hozzáférés felhasználói regisztráció, valamint előfizetési díj megfizetése után lehetséges,
 • a „BPI adott számának összefoglalásához” és a „BPI-ben közzétett személyekhez” való hozzáférés ingyenes, ahhoz csupán felhasználói regisztráció szükséges.

Hogyan keressünk a romániai fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Az Online Fizetésképtelenségi Közlönyben a következők alapján végezhető keresés: a BPI adott száma közzétételének sorszáma és éve, az adós neve, adóazonosító kód, a cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, valamint a BPI közzétételének időintervalluma. Az előfizetési díj megfizetése után a felhasználók hozzáférhetnek a BPI azon számaihoz, amelyek az eljárási iratok teljes szövegét tartalmazzák.

A „BPI adott számának összefoglalásában” a BPI-szám sorszáma és dátuma alapján lehet keresni. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:

 • a Közlönyben közzétett eljárási iratok típusa (például idézések, a fizetésképtelenségi eljárás megindításának elrendelése, értesítés a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról, a hitelezők összehívása, a tevékenységről szóló jelentés, reorganizációs terv, a csődeljárás megindításának elrendelése, értesítés a csődeljárás megindításáról, vagyonfelosztási terv, zárójelentés, a fizetésképtelenségi eljárás befejezésének elrendelése stb.),
 • az eljárási iratokban említett személyek neve,
 • az adott személy bejegyzett irodája szerinti megye,
 • adóazonosító kód,
 • a nyilvántartásba való bejegyzés száma.

A „BPI-ben közzétett személyek” között a következők alapján lehet keresni: a BPI adott száma közzétételének sorszáma és éve, az adós neve, adóazonosító kód, a cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, valamint a BPI közzétételének időintervalluma. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:

 • név,
 • adóazonosító kód,
 • az eljárási iratokban említett személyek nyilvántartásba vételi száma,
 • az adott személy bejegyzett irodája szerinti megye,
 • a fizetésképtelenségi ügy száma és azon bíróság neve, ahol az ügyet iktatták,
 • azon közlönyök száma, amelyekben az e személyeket említő eljárási iratok szerepelnek;
 • az eljárás típusa,
 • az eljárás megindítását követően meghatározott első bírósági időpont, amennyiben releváns.

A romániai fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét 2006-ban hozták létre a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 86/2006. sz. törvény alapján.

A romániai Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének fő célkitűzése az idézéseket, közleményeket, összehívásról szóló értesítéseket tartalmazó, valamint az eljárási iratok közlésére szolgáló elektronikus rendszer folyamatos optimalizálása.

A romániai fizetésképtelenségi nyilvántartás előnyei

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének megjelentetése nyilvánvaló előnyökkel jár:

 • felgyorsítja a fizetésképtelenségi eljárást, valamint – a közlésre vonatkozó elektronikus eljárás létrehozásával – leegyszerűsíti az idézések, összehívásról szóló értesítések, egyéb értesítések, valamint a bíróságok és csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kibocsátott egyéb eljárási iratok közlését,
 • egységesíti és szabványosítja a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kibocsátott eljárási iratokat,
 • hozzájárul a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kibocsátott eljárási iratok országos adatbázisának kialakításához (például: idézések, közlemények, bírósági határozatok, összehívásról szóló értesítések, egyéb értesítések, jelentések, reorganizációs tervek),
 • megkönnyíti a fizetésképtelenség megelőzéséről és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. törvény alapján kibocsátott értesítéseknek a cégnyilvántartásba/más nyilvántartásokba történő gyors bejegyzését,
 • az érdekeltek számára hozzáférést biztosít a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kibocsátott eljárási iratokhoz.

Kapcsolódó internetes oldalak

A link új ablakot nyit megRománia Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének hivatalos honlapja

A link új ablakot nyit megA romániai Cégnyilvántartás hivatalos weboldala

A link új ablakot nyit megRománia Országos Cégnyilvántartási Hivatalának e-szolgáltatási portálja


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 06/07/2020