Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationale rechtspraak - Portugal

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Op deze pagina vindt u informatie over de Portugese jurisprudentie.


In Portugal is het recht op juridische informatie een grondrecht van de burgers dat uitdrukkelijk wordt genoemd in artikel 20, lid 2, van de grondwet van de Portugese Republiek, zoals ten uitvoer gelegd bij wet nr. 34/2004 van 29 juli, in de huidige formulering, waarin de regels voor de toegang tot het recht en de rechter zijn neergelegd.

Overeenkomstig artikel 4 van deze wet is het de plicht van de overheid om maatregelen te nemen om het recht en het rechtsstelsel bekend te maken, waarbij het ministerie van Justitie verantwoordelijk is voor het verstrekken van juridische informatie, hetzij via publicaties, hetzij via enige andere vorm van communicatie, met het oog op een betere uitoefening van de rechten en de naleving van de wettelijke verplichtingen.

De bekendmaking van rechterlijke beslissingen is een internationaal beginsel dat is neergelegd in zowel artikel 10 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Dit beginsel wordt eerst vastgelegd in artikel 206 van de Grondwet (ook met betrekking tot rechtszittingen) en in verschillende wetten betreffende verschillende rechtsgebieden, namelijk:

 • Artikelen 163 en 606 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering
 • Artikelen 86 (1), 87 en 321 (3) van het wetboek burgerlijk procesrecht
 • Artikel 3 sexies 115 van de Wet betreffende de organisatie, de werking en de werkzaamheden van het Constitutioneel Hof
 • Artikel 30 van het wetboek bestuursprocesrecht

Het ministerie van Justitie zorgt er dus voor dat er een reeks documentaire gegevensbanken wordt bijgehouden, die beschikbaar zijn op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dgsi.pt/. Daarnaast worden ze gepubliceerd in het Diário da República en doorzoekbaar op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://dre.pt/:

 • Beslissingen en uitspraken van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de ongrondwettigheid of onwettigheid van een wet of de ongrondwettigheid van een verzuim
 • Besluiten tot standaardisering van de jurisprudentie van het hooggerechtshof en van de Rekenkamer en van de besluiten van de hoogste administratieve rechtbank waarbij de wet een algemeen bindend karakter verleent;
 • Beslissingen van andere rechters die algemeen verbindend zijn

Presentatie van de besluiten/posten

De vermelding De link wordt in een nieuw venster geopend.op http://www.dgsi.pt/ biedt toegang tot een reeks jurisprudentiële databanken en bibliografische databanken van sommige bibliotheken van het ministerie van Justitie.

Op een van deze gronden ziet u de meest recente documenten en een navigatiebalk die toegang geven tot de verschillende zoekmogelijkheden (gratis zoeken op termijn, naar veld en per descriptor).

De documenten in de vorm van een vermelding of een verkregen resultaat worden verstrekt in de vorm van bewijzen van zekerheidstelling, die de volgende gegevens bevatten:

 • Referentienummer procedure
 • Datum van de zaak
 • Rapporteur
 • Descriptor

Voorbeeld van een rubriek

De link wordt in een nieuw venster geopend.Beslissingen van het hooggerechtshof

ZITTING

PROCEDURE

RAPPORTEUR

DESCRIPTOR

25-03-2009

08S2592

BRAVO SERRA

EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

Formaten

De volledige tekst van de beslissing is beschikbaar (met inachtneming van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens) in html-formaat.

Gerechten

De op http://www.dgsi.pt/ beschikbare databanken bevatten de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtspraak van de volgende gerechten/entiteiten:

 • Hooggerechtshof
 • Hoven van beroep (Coimbra, Évora, Lissabon, Porto en Guimarães)
 • Het Grondwettelijk Hof
 • Hoogste administratieve hof
 • Centrale administratieve rechtbanken (Noord en Zuid)
 • Hof van jurisdictiegeschillen
 • Adviezen van het Openbaar Ministerie
 • Vrederechters

Andere processen

In Portugal is informatie over een aantal gevallen beschikbaar, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Er is informatie beschikbaar over:

Hogererechtbanken

Andere rechtbanken

Beroepsprocedures?

Ja

Ja

Is een zaak nog hangende?

Neen

Neen

Resultaat van het beroep?

Ja

Ja

Onherroepelijkheid van het besluit?

Neen

Neen

Andere processen

Andere nationale rechtbank (grondwettelijk hof...)?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Publicatievoorschriften

Op nationaal niveau zijn er geen bindende regels voor de publicatie van jurisprudentie. Er zijn echter bindende voorschriften in Portugal betreffende de bekendmaking door de rechter.

Alleen geselecteerde jurisprudentie wordt in Portugal gepubliceerd. De toegepaste criteria zijn van belang en zijn relevant.

Nuttige links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Documentaire gegevensbank


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 26/08/2019