Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleiset tuomioistuimet - Kroatia

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?Yleisiä tuomioistuimia ovat kunnalliset tuomioistuimet ja kunnalliset tuomioistuimet.

Kunnalliset tuomioistuimet

 1. riita-asioiden käsittely, riidattomat asiat ja täytäntöönpanoon liittyvät asiat;
 2. sen on ratkaistava kuolinpesä, maarekisterit ja maarekisterit;
 3. käsittelemään muita rikosoikeudellisia asioita kuin niitä, joita varten toisen tuomioistuimen toimivalta on vahvistettu lailla;
 4. käsiteltävä rikkomistapauksia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa laissa säädetty toisen elimen tosiasiallinen toimivalta on annettu;
 5. niiden on päätettävä sellaisten ulkomaisten tuomioiden ja muiden viranomaisten päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, jotka on annettu valtiossa, jossa tuomio on annettu,
 6. ne osallistuvat kansainväliseen oikeusapuun niiden lainkäyttövaltaan kuuluvissa menettelyissä,
 7. suorittaa oikeudellista yhteistyötä koskevia tehtäviä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa sen toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä;
 8. he hoitavat myös muita laissa määriteltyjä tehtäviä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKroatian kunnalliset tuomioistuimet

Käräjäoikeudet (županijski sud)

 1. niiden on käsiteltävä valituksia, jotka koskevat kunnallisten tuomioistuinten päätöksiä, ellei laissa toisin säädetä,
 2. käsittelemään asioita ensisijaisesti silloin, kun niiden toimivalta on laissa säädetty,
 3. suorittaa kurinpidolliset tutkinta- ja kurinpitomenettelyt kurinpitorikkomuksia varten ja päättää rikoksesta ensimmäisenä oikeusasteena, jos laki sitä edellyttää,
 4. niiden on päätettävä muutoksenhaun johdosta tehdyistä päätöksistä, jotka koskevat epäoikeudenmukaisuuden huomioon ottamista notaarien tehtävien hoitamisessa, kun asiasta säädetään laissa,
 5. ne osallistuvat kansainväliseen oikeusapuun niiden lainkäyttövaltaan kuuluvissa menettelyissä,
 6. ne tekevät oikeudellisia yhteistyötoimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa niiden lainkäyttövaltaan kuuluvissa menettelyissä, lukuun ottamatta rikkomustapauksia,
 7. panna täytäntöön ulkomaisen rikostuomion täytäntöönpano;
 8. he hoitavat myös muita laissa määriteltyjä tehtäviä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKroatian maakunnalliset tuomioistuimet


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 29/10/2019