Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Törvényes kamat - Szlovénia

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A kamat fogalmát a kötelmi törvénykönyv 374. cikke határozza meg (Obligacijski zakonik; a továbbiakban: OZ) (Uradni list RS (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja); UL RS A link új ablakot nyit meg97/07.sz. – hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg, és A link új ablakot nyit meg64/16 – alkotmánybírósági határozat), amely úgy rendelkezik, hogy a tőkén felül az adós kamattal is tartozik, amennyiben a törvény azt előírja vagy a hitelező és az adós úgy állapodott meg.

Ha az adós valamilyen pénzügyi kötelezettség teljesítésével késik, az OZ 378. cikkének (1) bekezdése értelmében a tőkén felül kamattal is tartozik.

A szerződéses kamatot az OZ 382. cikke szabályozza, amely úgy rendelkezik, hogy a szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy az adós a pénzügyi kötelezettség keletkezésének időpontjától a kifizetés esedékességéig tartó időszakra a tőkén felül szerződéses kamatot is fizet.

Szlovéniában a kamatos kamat tiltott, ami azt jelenti, hogy az esedékes de még ki nem fizetett kamatra nem halmozódik kamat, amennyiben a törvény nem rendelkezik másként. Következésképpen a ki nem fizetett esedékes kamathoz kamat hozzáadását előíró szerződéses rendelkezés semmis. A szerződésben azonban meg lehet állapodni arról, hogy a kamat nőhet, amennyiben az adós nem fizeti meg időben az esedékes kamatot.

Mindazonáltal a fogyasztóvédelemről szóló törvény (Zakon o varstvu potrošnikov) (UL RS 98/04. sz. – hivatalos, egységes szerkezetbe foglalt szöveg,114/06. sz. – ZUE, 126/07. 86/09. 78/11. 38/14. és 19/15. sz.) 27a. cikke úgy rendelkezik, hogy a kötelemre vonatkozó általános rendelkezések ellenére, abban az esetben, ha a fogyasztó késve fizet, a szerződő felek nem állapodhatnak meg az OZ-ben meghatározott kamatlábaknál magasabb kamatláb alkalmazásáról.

Az OZ értelmében, amennyiben a kikötött késedelmi vagy szerződéses kamatláb több mint 50 %-kal magasabb, mint a törvényes késedelmi kamatláb, a szerződés uzsoraszerződésnek tekintendő, kivéve, ha a hitelező bizonyítani tudja, hogy nem használta ki az adós szükséghelyzetét vagy nehéz pénzügyi helyzetét, elégtelen tapasztalatát, figyelmetlenségét vagy függőségét, illetve a saját magának vagy bárki másnak megszerzett előny nem nyilvánvalóan aránytalan ahhoz képest, amit ő adott vagy aminek adására vagy megtételére kötelezettséget vállalt. Ez a feltételezés nem vonatkozik a kereskedelmi szerződésekre, azaz a gazdasági vállalkozások (társaságok és más, gazdasági tevékenységet végző jogi személyek vagy egyéni vállalkozók) között megkötött szerződésekre.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az OZ 378. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a késedelmi kamatláb évi 8 %, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Az OZ 379. cikke értelmében a hitelező és az adós a törvény által előírt késedelmi kamatlábnál magasabb vagy alacsonyabb késedelmi kamatlábat is kiköthet (szerződésben rögzített kamatláb). Ahogy már hangsúlyoztuk, nem lehet megállapodást kötni magasabb késedelmi kamatlábról arra az esetre, ha a fogyasztó, aki szerződő fél, késik a fizetéssel.

A kamatlábat szabályozó külön törvény a törvényes késedelmi kamatlábról szóló törvény (Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti) (UL RS 11/07. sz. - hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg; a továbbiakban: ZPOMZO-1). E törvény 2. cikke előírja, hogy tekintettel a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 200., 2000.8.8., 35. o.) 3. cikke (1) bekezdésének (d) pontjára, a törvényes késedelmi kamatláb az irányadó kamatláb plusz 8 százalékpont. A törvényes kamatláb január 1-jétől vagy július 1-jétől kezdődően hat hónapos időszakra alkalmazandó. Az irányadó kamatláb az Európai Központi Bank által az adott félév első naptári napja előtt teljesített irányadó refinanszírozási műveletekre általa alkalmazott kamatláb. A pénzügyekért felelős miniszter teszi közzé a törvényes késedelmi kamatlábat és annak változásait a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjában. A 2017. január 1-jétől alkalmazandó és hat hónapig érvényes törvényes késedelmi kamatláb 8 %.

A szerződéses kamatlábat az OZ 382. cikke határozza meg. Kiváltképpen azokban az esetekben, amikor a szerződéses kamatról megállapodtak, de a tényleges kamatlábról és az esedékesség napjáról nem, az évi kamatláb 6 % és e kamat kifizetése ugyanakkor válik esedékessé, mint a tőke. A szerződéses kamat halmozódása megszűnik, amikor a ki nem fizetett esedékes kamat összege meghaladja a tőkét.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Az alap- és a késedelmi kamatlábakra vonatkozó információk a A link új ablakot nyit megSzlovén Nemzeti Bank weboldalán is elérhetőek.

Előzetes számítás érhető el a kamatról a A link új ablakot nyit megSzlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának weboldalán.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A link új ablakot nyit megA Szlovén Köztársaság kötelmi törvénykönyve

A link új ablakot nyit megA törvényes késedelmi kamatlábról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA fogyasztóvédelemről szóló törvény


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 04/03/2020