Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Malta

Liġi Nazzjonali
Titolu Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali Id-data tad-dħul fis-seħħ PDF
Att dwar Servizzi ta’ l-Ivvjaggar u tat-Turizmu ghal Malta 01/01/9999 01/01/9999 legislation230_mt.pdf
Regolamenti dwar il-Bejgh mill-Boghod 01/01/9999 04/09/2001 legislation234_mt.pdf
Att dwar Kuntratti fuq l-Ghadba tal-Bieb 01/01/9999 05/03/1987 legislation153_mt.pdf
Regolamenti ta’ l-2000 dwar Pakkett ta’ l-Ivvjaggar, Pakkett ta’ Vaganzi u Pakkett ta’ Tours 01/01/9999 25/08/2000 legislation231_mt.pdf
Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur (Kuntratti ta’ Timeshare, Kuntratti dwar Prodotti ta’ Btala għal Perjodu fit-Tul, Kuntratti ta’ Bejgħ mill-Gdid u Kuntratti ta’ Skambju). 01/01/9999 25/03/2011 legislation489_mt.pdf
Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati skond l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumaturi 01/01/9999 01/10/2002 legislation238_mt.pdf
Regolamenti ta’ l-2000 dwar il-Protezzjoni ta’ Xerrejja f’Kuntratti ta’ Time Sharing fi Proprejta’ Immobbli 01/01/9999 15/09/2001 legislation233_mt.pdf
Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur Kapitlu 378 tal-Ligijiet ta’ Malta 01/01/9999 15/10/2002 legislation232_mt.pdf
Instab(u) 28 rekords. Qed jintwerew 21 minn 28. Paġna: L-ewwel paġna Paġna preċedenti 1 2 3
Sistema ta’ Infurzar

Ebda riżultat disponibbli

Każijiet
ID Nazzjonali Isem Komuni Parti tad-Direttiva Tip ta’ deċiżjoni Data tad-Deċiżjoni
Court of Appeal, Judgement 10/2019 George Pace v Elmo Insurance Limited

ANNEX I

Chapter 2, Article 5

Oħrajn 12/06/2020
Court of Appeal, Judgement 38/2018 Michelina Calleja v GlobalCapital Financial Managegment Limited

Article 3

Chapter 1, Article 2

Chapter 1, Article 3

Chapter 2, Article 5

Oħrajn 15/07/2020
Court of Appeal, Judgement 37/2018 Godfrey Calleja v GlobalCapital Financial Management Limited

Article 3

Chapter 1, Article 2

Chapter 1, Article 3

Chapter 2, Article 5

Oħrajn 28/10/2020
Court of Appeal, Judgement 154/2018 Paul Portelli et v GlobalCapital Financial Management Limited

Article 5

Article 5

Chapter 1, Article 2

Chapter 1, Article 3

Chapter 2, Article 5

Oħrajn 12/06/2020
Court of Appeal, Judgement 59/2018 Rosina Agius v GlobalCapital Financial Management Ltd

Chapter 1, Article 2

Chapter 1, Article 2

Chapter 1, Article 3

Chapter 2, Article 5

Oħrajn 28/10/2020
Court of Appeal, Judgement 66/2018 Andrew Azzopardi et v GlobalCapital Financial Managegment Limited

Chapter 1, Article 2

Chapter 1, Article 3

Chapter 2, Article 5

Oħrajn 01/07/2020
Qorti Ta’ L-Appell Seduta 24 ta’ April 2009. Appell Civili Numru 15/2008 link

Chapter 2, Article 5, 4.

Deċiżjoni tal-qorti suġġetta għal appell 24/04/2009
CCT 440/09 John Caruana v Bonsons Limited link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a)

Deċiżjoni amministrattiva, l-ewwel grad 06/12/2010
CCT 29/10 Anne Marie & Eman Vella vs. International Sales Direct link

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Deċiżjoni tal-qorti, l-ewwel grad 04/10/2010
CCT 354/09 Joseph Cassar v George Barbara link

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Deċiżjoni tal-qorti, l-ewwel grad 05/07/2010
Instab(u) 13 rekords. Qed jintwerew 1 minn 10. Paġna: 1 2 Next page L-aħħar paġna
Letteratura Legali

Ebda riżultat disponibbli

Materjal ieħor

Ebda riżultat disponibbli