Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Malta

Liġi Nazzjonali

1-10 minn 28 dokumenti  Għal-“Liġijiet Nazzjonali”

riżultati f’kull paġna, issortjati skont 
 • Regolamenti ta’ l-2000 dwar Pakkett ta’ l-Ivvjaggar, Pakkett ta’ Vaganzi u Pakkett ta’ Tours
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 01/01/9999
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 25/08/2000
  • PDF: legislation231_mt.pdf
Regolamenti ta’ l-2000 dwar Pakkett ta’ l-Ivvjaggar, Pakkett ta’ Vaganzi u Pakkett ta’ Tours 01/01/9999 25/08/2000
 • Regolamenti ta’ l-2000 dwar il-Protezzjoni ta’ Xerrejja f’Kuntratti ta’ Time Sharing fi Proprejta’ Immobbli
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 01/01/9999
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 15/09/2001
  • PDF: legislation233_mt.pdf
Regolamenti ta’ l-2000 dwar il-Protezzjoni ta’ Xerrejja f’Kuntratti ta’ Time Sharing fi Proprejta’ Immobbli 01/01/9999 15/09/2001
 • Regolamenti ta' l-2008 dwar Prodotti Medicinali (Ingunzjoni dwar ir-Riklamar)
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 12/02/2008
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 12/02/2008
Regolamenti ta' l-2008 dwar Prodotti Medicinali (Ingunzjoni dwar ir-Riklamar) 12/02/2008 12/02/2008
 • Regolamenti ta' l-2006 dwar Ingunzjonijiet ghall-Harisien ta' l-Interessi tal-Konsumaturi (Pakkett ta' l-Ivjaggar u Protezzjoni ta' Xerrejja f'Kuntratti ta' Time Sharing fi Proprjetà Immobbli)
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 24/11/2006
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 24/11/2006
Regolamenti ta' l-2006 dwar Ingunzjonijiet ghall-Harisien ta' l-Interessi tal-Konsumaturi (Pakkett ta' l-Ivjaggar u Protezzjoni ta' Xerrejja f'Kuntratti ta' Time Sharing fi Proprjetà Immobbli) 24/11/2006 24/11/2006
 • Regolamenti ta' l-2006 dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettronici (generali)
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 24/10/2006
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 24/10/2006
Regolamenti ta' l-2006 dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettronici (generali) 24/10/2006 24/10/2006
 • Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati skond l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumaturi
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 27/09/2002
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 01/10/2002
Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati skond l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumaturi 27/09/2002 01/10/2002
 • Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati skond l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumaturi
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 01/01/9999
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 01/10/2002
  • PDF: legislation238_mt.pdf
Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati skond l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumaturi 01/01/9999 01/10/2002
 • Regolamenti dwar Pakkett ta' l-Ivvjaġġar, Pakkett Vaganzi u Pakkett ta' Tours
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 01/11/2001
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 01/11/2001
Regolamenti dwar Pakkett ta' l-Ivvjaġġar, Pakkett Vaganzi u Pakkett ta' Tours 01/11/2001 01/11/2001
 • Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur (Kuntratti ta’ Timeshare, Kuntratti dwar Prodotti ta’ Btala għal Perjodu fit-Tul, Kuntratti ta’ Bejgħ mill-Gdid u Kuntratti ta’ Skambju).
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 01/01/9999
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 25/03/2011
  • PDF: legislation489_mt.pdf
Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur (Kuntratti ta’ Timeshare, Kuntratti dwar Prodotti ta’ Btala għal Perjodu fit-Tul, Kuntratti ta’ Bejgħ mill-Gdid u Kuntratti ta’ Skambju). 01/01/9999 25/03/2011
 • Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur (Kuntratti ta' Timeshare, Kuntratti dwar Prodotti ta' Btala għal Perjodu fit-Tul, Kuntratti ta' Bejgħ mill-Ġdid u Kuntratt ta' Skambju)
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 25/03/2011
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 25/03/2011
Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur (Kuntratti ta' Timeshare, Kuntratti dwar Prodotti ta' Btala għal Perjodu fit-Tul, Kuntratti ta' Bejgħ mill-Ġdid u Kuntratt ta' Skambju) 25/03/2011 25/03/2011

1-10 minn 28 dokumenti  Għal-“Liġijiet Nazzjonali”


Sistema ta’ Infurzar

Ebda riżultat disponibbli


Każijiet

1-10 minn 24 dokumenti  għall-“Każijiet”

riżultati f’kull paġna, issortjati skont 
 • 10/2007
  • ID Nazzjonali: 10/2007
  • Isem Komuni: Erminia Parfitt vs Krea (Malta) Limited
  • Parti tad-Direttiva: Article 3, 2.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 12/12/2007
10/2007 Erminia Parfitt vs Krea (Malta) Limited Article 3, 2." Oħrajn" 12/12/2007
 • 11/2007
  • ID Nazzjonali: 11/2007
  • Isem Komuni: Jason Pace v Carmelo sive Charles Borg Paul Borg Antiques
  • Parti tad-Direttiva: Article 2, 2.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 09/01/2008
11/2007 Jason Pace v Carmelo sive Charles Borg Paul Borg Antiques Article 2, 2." Oħrajn" 09/01/2008
 • 12/2007
  • ID Nazzjonali: 12/2007
  • Isem Komuni: Antoinette Abela vsInternational Sales Direct
  • Parti tad-Direttiva: Article 3, 2.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 28/01/2008
12/2007 Antoinette Abela vsInternational Sales Direct Article 3, 2." Oħrajn" 28/01/2008
 • 968/1992/2
  • ID Nazzjonali: 968/1992/2
  • Isem Komuni: Arthur Valletta Vs Cutajar Mario Noe
  • Parti tad-Direttiva: Article 6 , 1.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 01/02/2008
968/1992/2 Arthur Valletta Vs Cutajar Mario Noe Article 6 , 1." Oħrajn" 01/02/2008
 • 13/2007
  • ID Nazzjonali: 13/2007
  • Isem Komuni: Doris Giordimania VsOxford Mobbli Limited
  • Parti tad-Direttiva: Article 3, 2.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 28/03/2008
13/2007 Doris Giordimania VsOxford Mobbli Limited Article 3, 2." Oħrajn" 28/03/2008
 • Appell Civili Numru 13/2008
  • ID Nazzjonali: Appell Civili Numru 13/2008
  • Isem Komuni: Paul Aquilina Vs J.J. Scerri Co. Ltd
  • Parti tad-Direttiva: Article 5, 3.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 30/01/2009
Appell Civili Numru 13/2008 Paul Aquilina Vs J.J. Scerri Co. Ltd Article 5, 3." Oħrajn" 30/01/2009
 • Appell Civili Numru 14/2008
  • ID Nazzjonali: Appell Civili Numru 14/2008
  • Isem Komuni: Mark Zammit vs Strand Electronics Ltd
  • Parti tad-Direttiva: Article 2, 2. Article 2, 1. Article 3, 2. Article 3, 1.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 22/05/2009
Appell Civili Numru 14/2008 Mark Zammit vs Strand Electronics Ltd Article 2, 2. Article 2, 1. Article 3, 2. Article 3, 1." Oħrajn" 22/05/2009
 • Appell Civili Numru 2/2009
  • ID Nazzjonali: Appell Civili Numru 2/2009
  • Isem Komuni: Paul Ellul Bonici u Lydia Ellul Bonici vs United Automobiles Limited
  • Parti tad-Direttiva: Article 5, 1.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 02/10/2009
Appell Civili Numru 2/2009 Paul Ellul Bonici u Lydia Ellul Bonici vs United Automobiles Limited Article 5, 1." Oħrajn" 02/10/2009
 • Appell Civili Numru 3/2009
  • ID Nazzjonali: Appell Civili Numru 3/2009
  • Isem Komuni: Janice Xerri vs Mrs. Jones
  • Parti tad-Direttiva: Article 3, 3.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 23/10/2009
Appell Civili Numru 3/2009 Janice Xerri vs Mrs. Jones Article 3, 3." Oħrajn" 23/10/2009
 • Appell Civili Numru 684/2007/1
  • ID Nazzjonali: Appell Civili Numru 684/2007/1
  • Isem Komuni: HPS Trading Limited vs Dr. Martin Debattista u Celia Debattista
  • Parti tad-Direttiva: Article 2, 5.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 30/10/2009
Appell Civili Numru 684/2007/1 HPS Trading Limited vs Dr. Martin Debattista u Celia Debattista Article 2, 5." Oħrajn" 30/10/2009

1-10 minn 24 dokumenti  għall-“Każijiet”


Letteratura Legali

Instab(u) 2 dokumenti . Qed jintwerew kollha  Għal-“Letteratura Legali”

riżultati f’kull paġna, issortjati skont 
 • 2008, publisher: Ashgate
  • Referenza: 2008, publisher: Ashgate
  • Titolu: The Impact of the European Union on Consumer Policy in Malta: a Mixed Blessing?
  • Awtur: Paul Edgar Micallef
  • Sena tal-Pubblikazzjoni: 2008
2008, publisher: Ashgate The Impact of the European Union on Consumer Policy in Malta: a Mixed Blessing? Paul Edgar Micallef 01/01/1970
2010, p. x, Magister Juris in European and Comparative Law University of Malta Maximum harmonization of EU Consumer Protection legislation : the way forward Hugh Beale 01/01/1970

Instab(u) 2 dokumenti . Qed jintwerew kollha  Għal-“Letteratura Legali”


Materjal ieħor

Ebda riżultat disponibbli