Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Estónia

Jos tuomioistuinmaksu suoritetaan tuomioistuimen päätöksen perusteella, se on maksettava tuomiossa ilmoitetulle tilille ja käytettävä tuomiossa ilmoitettua viitenumeroa.

Conteúdo fornecido por
Estónia

Johdanto

Mitä maksuja sovelletaan?

Paljonko maksan?

Mitä tapahtuu, jos maksua ei suoriteta ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä minun on tehtävä maksun jälkeen?

Johdanto

Jos hakemus jätetään Viron tuomioistuimeen eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, sinun on maksettava sama valtiolta perittävä maksu kuin jos tekisitte kansallisen hakemuksen. Valtion maksuista ja muista oikeudenkäyntikuluista säädetään siviiliprosessilaissa ja valtion maksuista annetussa laissa. Tuomioistuimelle maksettavat valtion maksut ja oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa ainoastaan pankkisiirtona.

Mitä maksuja sovelletaan?

Hakemuksen jättämisen yhteydessä sinun on maksettava valtion maksu, jolla katetaan oikeudenkäyntikulut.Menettelyyn voidaan lisätä muita oikeudenkäyntikuluja, kuten oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannosta aiheutuvat kulut ja käännöskulut.

Paljonko maksan?

Jos hakija jättää hakemuksen Viron tuomioistuimeen eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, hänen on maksettava sama maksu kuin jos hän jättäisi kansallisen hakemuksen. Valtion maksun suuruus riippuu vaatimastasi rahamäärästä. Esimerkiksi 100 euroa 500 euron vaateesta, 175 euroa 1000 euron vaateesta, 200 euroa 1500 euron vaateesta ja 225 euroa 2000 euron vaateesta.

Mitä tapahtuu, jos maksua ei suoriteta ajoissa?

Hakemuksen jättämisen yhteydessä on maksettava valtiolta perittävä maksu etukäteen. Jos et ole maksanut valtion maksua, tuomioistuin antaa sinulle mahdollisuuden suorittaa maksu tuomioistuimen asettamassa määräajassa. Jos ette maksa valtion maksua määräaikaan mennessä, tuomioistuin hylkää hakemuksesi.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Valtion maksut voidaan maksaa ainoastaan pankkisiirtona. Luottokortteja ei hyväksytä. Kaikkien tuomioistuimille suoritettaviksi tarkoitettujen maksujen osalta maksunsaaja on valtiovarainministeriö.

Jos maksu suoritetaan etukäteen, maksusuoritusmääräystä koskevassa selvityksessä on ilmoitettava mahdollisimman tarkasti, mistä toimesta maksu on suoritettava. Jos hakemus toimitetaan julkisen sähköisen tiedoston kautta, valtion maksu voidaan maksaa samassa ympäristössä kuin pankkiyhteys.Jos tuomioistuinmaksu suoritetaan tuomioistuimen päätöksen perusteella, se on maksettava tuomiossa ilmoitetulle tilille ja käytettävä tuomiossa ilmoitettua viitenumeroa.

Lisätietoja valtion maksutileistä ja tuomioistuinten viitenumeroista on Viron tuomioistuinten verkkosivuilla.

Mitä minun on tehtävä maksun jälkeen?

Teidän on toimitettava tuomioistuimelle vahvistus siitä, että valtiomaksu on maksettu, jotta tuomioistuin voi varmistaa, että valtiomaksu on vastaanotettu. Nämä tiedot ovat seuraavat: valtiomaksun maksavan henkilön nimi, tiedot pankista ja tilistä, jolle valtiomaksu maksettiin, maksettu määrä ja maksupäivä. Tuomioistuin voi tarkistaa maksun vastaanottamisen sähköisesti, eli sinun ei tarvitse toimittaa maksumääräystä, jossa vahvistetaan valtion maksun suorittaminen. Tuomioistuin voi kuitenkin tarvittaessa pyytää sitä.

Päivitetty viimeksi: 19/11/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.