Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Polsko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Úvod

Jaké poplatky jsou vybírány?

Jak mohu platit?

Co se stane, pokud nebudete budu věnovat včas?

Soudní poplatek?

Co mám dělat po provedení platby?

Úvod

Otázka náklady v občanskoprávním řízení se řídí zákonem ze dne 28. července 2005 o soudních poplatcích v občanských věcech (úřední věstník 2014, č. 1025). V zásadě, dávka se platí za každou žádost, a proto musí být předloženy v souladu s regulativním postupem stanoveným v nařízení (ES) č. 1896/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (dále jen: Enz). V polském právu, existuje možnost požádat o výjimku z těchto nákladů podle ustanovení výše uvedeného zákona (Hlava IV – osvobození od nákladů řízení).

Jaké poplatky jsou vybírány?

Pokud jde EPR, takzvaný poplatek relativní.

Jak mohu platit?

Relativní poplatek bude vybírán v případech týkajících se vlastnických práv a 5 % hodnoty nároku (tj. množství tvrzení uvedených ve formuláři žádosti), avšak nejméně 30 PLN a ne více než 100.000 PLN. O žádosti evropský platební rozkaz bude polovina poplatku.

Co se stane, pokud nebudete budu věnovat včas?

V souladu s čl. 1262 § 1 občanského soudního řádu ze dne 17. listopadu 1964 (Sbírka zákonů č. 43, položka 269 v platném znění), K. P. C., Soud prvního stupně nepřijal žádná opatření v návaznosti na dopis, který daň zaplacena. Poplatek se platí při podání Soudu dopis (žádost), který je, nebo požádat o osvobození od nákladů řízení.

K procesním důsledkům neplacení upravují mimo jiné čl. 130 1302 ccpOdkaz se otevře v novém okně.http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Odkaz se otevře v novém okně.http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

V souladu s čl. 130k bodu C. – pokud spisu (včetně obrany), nemůže být správný z důvodu nezaplacení dlužné dávky, předseda (soudce) vyzývá žalobce, pod sankcí jeho procesní písemnost vrácena, zaplatí ve lhůtě jednoho týdne. Pokud vyžádaná osoba s bydlištěm v zahraničí, která nemá na území Polské republiky, předsedovi Senátu) stanoví lhůtu pro platbu, která nesmí být kratší než jeden měsíc. Po uplynutí této lhůty bude vrácena straně. Dopis ve lhůtě stanovené ode dne podání žádosti.

Ve světle čl. 1302k. – dopis paní C podaná advokáta nebo patentového zástupce, který nebyl řádně zaplaceny se uvolní bez placení poplatků, pokud je pevně stanovený poplatek se vypočte na základě poměrné nebo podle hodnoty předmětu sporu. Pokud však ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení příkazu úhradu dopis bude řádně zaplaceny, z původního vyvolává své účinky ke dni podání návrhu na zahájení soudního řízení.

Soudní poplatek?

Jak uhradíte soudní poplatky v občanských věcech se řídí nařízením ministra spravedlnosti ze dne 31. ledna 2006 o způsobu platby soudních poplatků v občanskoprávních věcech (Dz.U. č. 27, položka 199), jež představuje prováděcí akt za účelem výše uvedeného zákona o soudních poplatcích.Odkaz se otevře v novém okně.http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

Soudních poplatků v občanskoprávních věcech, má být zaplacena na základě nepeněžitého na běžném účtu příslušného soudu (informace o tomto účtu lze získat přímo u soudu nebo na svých internetových stránkách nebo na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti) přímo pokladně soudu prvního stupně nebo ve formě poplatku razítka, je možné zakoupit za pokladna Soudu.

Co mám dělat po provedení platby?

Po zaplacení poplatků a případných nedostatků, soud vydá evropský platební rozkaz.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 03/02/2016