Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Awstrija

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniż diġà ġew tradotti.


Il-koordinatur ECLI nazzjonali

Il-Kanċellerija Federali

Gvern elettroniku - ġestjoni tal-proġetti u tal-programm (id-Dipartiment I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Vienna

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Nru tal-faks: (+43 1) 53109/204211

Email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahelmut.weichsel@bka.gv.at

Kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi ECLI għall-Awstrija: [AT]

Il-ġenerazzjoni ta' ECLI nazzjonali

L-ECLI jingħata meta deċiżjonijiet tal-qrati u awtoritajiet li ġejjin jiġu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidappubblikati fuq l-internet.

  • Il-Qorti Kostituzzjonali (Verfassungsgerichtshof)
  • Il-Qorti Suprema (Oberster Gerichtshof) u qrati oħrajn
  • Il-Qorti Amministrattiva Federali (Bundesverwaltungsgericht)
  • Il-Qorti Fiskali Federali (Bundesfinanzgericht)
  • Il-Qrati amministrattiva reġjonali (Landesverwaltungsgerichte)
  • L-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Data (Datenschutzbehörde)

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 28/04/2017