Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри в държавите-членки - Австрия

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Тази страница съдържа общ преглед на кадастъра и имотния регистър в Австрия.


Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Германия?

От имотния регистър могат да бъдат получени отговори на правни и фактически въпроси. Кадастърът и имотният регистър съдържат документирани данни за всички правно обвързващи сделки със земя в Австрия.

Австрийският имотен регистър и електронните архиви могат да бъдат намерени чрез съдилищата, нотариусите, адвокатите и посредническите агенции.

Безплатен ли е достъпът до кадастъра и имотния регистър на Германия?

Заплаща се малка такса. Това трябва да се извърши или на съда, нотариуса, адвоката или на една от посредническите агенции. Посредническите агенции са посочени в рубриката „Поземления регистър“ на началната страница на австрийската съдебна система. Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiz.gv.at/

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Германия?

Като въведете номера на кадастралната община и броя на депозитите (EZ) или номера на земята, от базата данни може да бъде извлечена следната информация:

  • Текущи и исторически откъси от кадастъра и имотния регистър
  • Екстракти от спомагателни вещества

Тази информация включва всички вертикални данни. Достъп до заличени данни може да се получи и при поискване (за данни, въведени след преминаването към електронния регистър). По-старите данни са достъпни само на хартия.

Общият регистър, Сборника с документи и допълнителните директори са публични. Достъпът до информация само чрез търсене на лица (собствениците) е силно ограничен. Чрез доказване на правен интерес, такова търсене може да бъде извършено от районните съдилища (имотен регистър)

История

От около 1870 до 1992 г. поземлените регистри се съхраняват на хартиен носител. Между 1980 г. и 1992 г. данните са били прехвърлени в базата данни за земята. На 7.5.2012 г. кадастърът и имотният регистър преминаха към нова програмна схема и оттогава са допълнително разработени (автоматизирани).


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 13/08/2020